Video วิดีโอ

ตลาดเจียงหนานกวางตุ้งรุกตั้ง “ตลาดสินค้าเกษตร(ผลไม้)” ที่เมืองผิงเสียงของกว่างซี

ผิงเสียงผุดโปรเจกต์ยักษ์ “ศูนย์ซื้อขายสินค้าเกษตรอัจฉริยะผิงเสียง-เจียงหนาน(อาเซียน)” พลิกโฉมตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรแบบดั้งเดิม พร้อมตั้งเป้าหมายเป็นศูนย์นำเข้า-ส่งออกและกระจายสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในจีน โดยศูนย์แห่งนี้จะรองรับการค้าทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

เปิดร้านอาหารไทยในจีน

ผู้ประกอบการหลายคนน่าจะเคยมีความคิดที่อยากจะเปิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะจีน อาจจะยังกล้าๆ กลัวๆ วันนี้แคนตั้นโฟกัสตามไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไฟแรง

INFOGRAPHIC อินโฟกราฟิก

เกือบ 1/3 ของผลไม้ไทยนำเข้าที่เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง

เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงเป็นมณฑลที่มีการนำเข้าผลไม้มากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจากมณฑลกวางตุ้ง และนครเซี่ยงไฮ้ (สัดส่วนการนำเข้าต่อการส่งออกผลไม้ของกว่างซีอยู่ที่ 72.92:27.08) เป็นผลไม้ที่นำเข้าจากอาเซียนมีสัดส่วน 99.21% โดยผลไม้ไทยกับเวียดนามมีสัดส่วน 99.19% ของการนำเข้าทั้งมณฑล

ภาพเล่าเรื่อง : “จีน” เป็นประเทศผู้นำเข้าผลไม้รายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลก

ปี 2561 ประเทศจีนนำเข้าผลไม้สดและแห้ง จำนวน 5.72 ล้านตัน รวมมูลค่า 57,262.35 ล้านหยวน โดยรัฐบาลจีนอนุญาติให้นำเข้าผลไม้มากกว่า 30 ชนิดจาก 43 ประเทศทั่วโลก โดยประเทศไทยเป็นคู่ค้าผลไม้รายใหญ่ที่สุดของจีน มีสัดส่วนเกือบ 1/4 ของมูลค่าการนำเข้าผลไม้จากทั่วโลก

รู้หรือยัง!รถไฟความเร็วสูง “หนานหนิง-ฮ่องกง” เปิดหวูด 10 กรกฎาคม ศกนี้

รถไฟความเร็วสูง "หนานหนิง-ฮ่องกง" พร้อมเปิดให้บริการวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 มีบริการไป-กลับวันละ 1 เที่ยว ใช้เวลาเดินทางเพียง 3 ชั่วโมง 59 นาที โดยผู้โดยสารผ่าน ตม. ที่สถานีรถไฟเกาลูนตะวันตกเพียงครั้งเดียว

สมาชิกของธนาคาร AIIB

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2019 ธนาคาร AIIB อนุมัติสมาชิกเพิ่มเติม 4 ประเทศ คือ โกตดิวัวร์ กินี ตูนิเซีย อุรุกวัย ปัจจุบัน AIIB มีสมาชิกรวม 97 ประเทศ
Banner-2732x570-3.png

Video วิดีโอ

ตลาดเจียงหนานกวางตุ้งรุกตั้ง “ตลาดสินค้าเกษตร(ผลไม้)” ที่เมืองผิงเสียงของกว่างซี

ผิงเสียงผุดโปรเจกต์ยักษ์ “ศูนย์ซื้อขายสินค้าเกษตรอัจฉริยะผิงเสียง-เจียงหนาน(อาเซียน)” พลิกโฉมตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรแบบดั้งเดิม พร้อมตั้งเป้าหมายเป็นศูนย์นำเข้า-ส่งออกและกระจายสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในจีน โดยศูนย์แห่งนี้จะรองรับการค้าทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

ตลาดเจียงหนานกวางตุ้งรุกตั้ง “ตลาดสินค้าเกษตร(ผลไม้)” ที่เมืองผิงเสียงของกว่างซี

ผิงเสียงผุดโปรเจกต์ยักษ์ “ศูนย์ซื้อขายสินค้าเกษตรอัจฉริยะผิงเสียง-เจียงหนาน(อาเซียน)” พลิกโฉมตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรแบบดั้งเดิม พร้อมตั้งเป้าหมายเป็นศูนย์นำเข้า-ส่งออกและกระจายสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในจีน โดยศูนย์แห่งนี้จะรองรับการค้าทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

เปิดร้านอาหารไทยในจีน

ผู้ประกอบการหลายคนน่าจะเคยมีความคิดที่อยากจะเปิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะจีน อาจจะยังกล้าๆ กลัวๆ วันนี้แคนตั้นโฟกัสตามไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไฟแรง

โอกาสรังนกไทยในจีน

อัพเดทกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับรังนกไทย โอกาสของรังนกบ้าน รังนกสำเร็จรูปในจีน

INFOGRAPHIC อินโฟกราฟิก

เกือบ 1/3 ของผลไม้ไทยนำเข้าที่เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง

เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงเป็นมณฑลที่มีการนำเข้าผลไม้มากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจากมณฑลกวางตุ้ง และนครเซี่ยงไฮ้ (สัดส่วนการนำเข้าต่อการส่งออกผลไม้ของกว่างซีอยู่ที่ 72.92:27.08) เป็นผลไม้ที่นำเข้าจากอาเซียนมีสัดส่วน 99.21% โดยผลไม้ไทยกับเวียดนามมีสัดส่วน 99.19% ของการนำเข้าทั้งมณฑล

เกือบ 1/3 ของผลไม้ไทยนำเข้าที่เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง

เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงเป็นมณฑลที่มีการนำเข้าผลไม้มากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจากมณฑลกวางตุ้ง และนครเซี่ยงไฮ้ (สัดส่วนการนำเข้าต่อการส่งออกผลไม้ของกว่างซีอยู่ที่ 72.92:27.08) เป็นผลไม้ที่นำเข้าจากอาเซียนมีสัดส่วน 99.21% โดยผลไม้ไทยกับเวียดนามมีสัดส่วน 99.19% ของการนำเข้าทั้งมณฑล

ภาพเล่าเรื่อง : “จีน” เป็นประเทศผู้นำเข้าผลไม้รายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลก

ปี 2561 ประเทศจีนนำเข้าผลไม้สดและแห้ง จำนวน 5.72 ล้านตัน รวมมูลค่า 57,262.35 ล้านหยวน โดยรัฐบาลจีนอนุญาติให้นำเข้าผลไม้มากกว่า 30 ชนิดจาก 43 ประเทศทั่วโลก โดยประเทศไทยเป็นคู่ค้าผลไม้รายใหญ่ที่สุดของจีน มีสัดส่วนเกือบ 1/4 ของมูลค่าการนำเข้าผลไม้จากทั่วโลก

รู้หรือยัง!รถไฟความเร็วสูง “หนานหนิง-ฮ่องกง” เปิดหวูด 10 กรกฎาคม ศกนี้

รถไฟความเร็วสูง "หนานหนิง-ฮ่องกง" พร้อมเปิดให้บริการวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 มีบริการไป-กลับวันละ 1 เที่ยว ใช้เวลาเดินทางเพียง 3 ชั่วโมง 59 นาที โดยผู้โดยสารผ่าน ตม. ที่สถานีรถไฟเกาลูนตะวันตกเพียงครั้งเดียว

สมาชิกของธนาคาร AIIB

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2019 ธนาคาร AIIB อนุมัติสมาชิกเพิ่มเติม 4 ประเทศ คือ โกตดิวัวร์ กินี ตูนิเซีย อุรุกวัย ปัจจุบัน AIIB มีสมาชิกรวม 97 ประเทศ