Video วิดีโอ

เปิดร้านอาหารไทยในจีน

ผู้ประกอบการหลายคนน่าจะเคยมีความคิดที่อยากจะเปิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะจีน อาจจะยังกล้าๆ กลัวๆ วันนี้แคนตั้นโฟกัสตามไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไฟแรง

โอกาสรังนกไทยในจีน

อัพเดทกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับรังนกไทย โอกาสของรังนกบ้าน รังนกสำเร็จรูปในจีน

INFOGRAPHIC อินโฟกราฟิก

รู้หรือยัง!รถไฟความเร็วสูง “หนานหนิง-ฮ่องกง” เปิดหวูด 10 กรกฎาคม ศกนี้

รถไฟความเร็วสูง "หนานหนิง-ฮ่องกง" พร้อมเปิดให้บริการวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 มีบริการไป-กลับวันละ 1 เที่ยว ใช้เวลาเดินทางเพียง 3 ชั่วโมง 59 นาที โดยผู้โดยสารผ่าน ตม. ที่สถานีรถไฟเกาลูนตะวันตกเพียงครั้งเดียว

สมาชิกของธนาคาร AIIB

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2019 ธนาคาร AIIB อนุมัติสมาชิกเพิ่มเติม 4 ประเทศ คือ โกตดิวัวร์ กินี ตูนิเซีย อุรุกวัย ปัจจุบัน AIIB มีสมาชิกรวม 97 ประเทศ
Banner-2732x570-3.png

Video วิดีโอ

เปิดร้านอาหารไทยในจีน

ผู้ประกอบการหลายคนน่าจะเคยมีความคิดที่อยากจะเปิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะจีน อาจจะยังกล้าๆ กลัวๆ วันนี้แคนตั้นโฟกัสตามไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไฟแรง

เปิดร้านอาหารไทยในจีน

ผู้ประกอบการหลายคนน่าจะเคยมีความคิดที่อยากจะเปิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะจีน อาจจะยังกล้าๆ กลัวๆ วันนี้แคนตั้นโฟกัสตามไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไฟแรง

โอกาสรังนกไทยในจีน

อัพเดทกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับรังนกไทย โอกาสของรังนกบ้าน รังนกสำเร็จรูปในจีน

INFOGRAPHIC อินโฟกราฟิก

รู้หรือยัง!รถไฟความเร็วสูง “หนานหนิง-ฮ่องกง” เปิดหวูด 10 กรกฎาคม ศกนี้

รถไฟความเร็วสูง “หนานหนิง-ฮ่องกง” พร้อมเปิดให้บริการวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 มีบริการไป-กลับวันละ 1 เที่ยว ใช้เวลาเดินทางเพียง 3 ชั่วโมง 59 นาที โดยผู้โดยสารผ่าน ตม. ที่สถานีรถไฟเกาลูนตะวันตกเพียงครั้งเดียว

รู้หรือยัง!รถไฟความเร็วสูง “หนานหนิง-ฮ่องกง” เปิดหวูด 10 กรกฎาคม ศกนี้

รถไฟความเร็วสูง "หนานหนิง-ฮ่องกง" พร้อมเปิดให้บริการวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 มีบริการไป-กลับวันละ 1 เที่ยว ใช้เวลาเดินทางเพียง 3 ชั่วโมง 59 นาที โดยผู้โดยสารผ่าน ตม. ที่สถานีรถไฟเกาลูนตะวันตกเพียงครั้งเดียว

สมาชิกของธนาคาร AIIB

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2019 ธนาคาร AIIB อนุมัติสมาชิกเพิ่มเติม 4 ประเทศ คือ โกตดิวัวร์ กินี ตูนิเซีย อุรุกวัย ปัจจุบัน AIIB มีสมาชิกรวม 97 ประเทศ