นครเซี่ยงไฮ้ปรับขึ้นรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เริ่ม 1 เมษายน 2562

สำนักงานประกันสังคมและทรัพยากรมนุษย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Human Resources and Social Security Bureau) ระบุว่า เงินเดือนต่ำสุดของนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งกำหนดโดยกระทรวงทรัพยากรบุคคลและหลักประกันสังคมแห่งชาติจีน (Ministry of Human Resource and Social Security of the People’s Republic of China) จะเพิ่มขึ้น 60 หยวน (จาก 2,420 หยวน ขึ้นเป็น 2,480 หยวน) ในวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยนครเซี่ยงไฮ้ยังคงเป็นเมืองที่มีเงินเดือนขั้นต่ำสูงที่สุดในจีน นอกจากนี้ ค่าแรงขั้นต่ำต่อชั่วโมงก็จะเพิ่มจาก 21 หยวน ขึ้นเป็น 22 หยวนด้วย

สำหรับการปรับเงินเดือนขั้นต่ำในเซี่ยงไฮ้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ อาทิ พื้นฐานค่าใช้จ่ายของครอบครัวที่มีรายได้ต่ำ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในระดับท้องถิ่น การเติบโตทางเศรษฐกิจ ต้นทุนแรงงานในบริษัท และเงินเดือนเฉลี่ยของพนักงาน ซึ่งในนครเซี่ยงไฮ้มีการจ่ายค่าแรงขั้นต่ำแก่ลูกจ้างโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าประกันสังคม ค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับที่อยู่อาศัย ค่าล่วงเวลา และค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับการเดินทางและที่พัก อย่างไรก็ดี รัฐบาลเซี่ยงไฮ้ได้กำหนดให้การจ่ายค่าจ้างต่อเดือนต้องสูงกว่าเงินเดือนขั้นต่ำ แม้ว่าลูกจ้างจะอยู่ระหว่างช่วงทดลองงาน หรือธุรกิจอยู่ระหว่างหยุดดำเนินกิจการก็ตาม

ทั้งนี้ จากข้อเสนอโดย สหภาพแรงงานนครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai General Trade Union) ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้สหภาพแรงงานแห่งชาติจีนและพรรคคอมมิวนิสต์เซี่ยงไฮ้ สมาคมนายจ้างนครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Employers’ Association) และสหพันธ์อุตสาหกรรมและการพาณิชย์นครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Federation of Industry and Commerce) ได้เสนอให้รายได้เฉลี่ยของบริษัทในเซี่ยงไฮ้ควรปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 – 6 เทียบกับปี 2561 โดยระบุว่าบริษัทที่มีผลประกอบการดีควรปรับปรุงค่าแรงขั้นต่ำตามข้อเสนอ อย่างไรก็ดี บริษัทที่มีผลประกอบการตกต่ำ สามารถปรับขึ้นเงินเดือนแก่ลูกจ้างในอัตราร้อยละ 2 – 3 โดยสหภาพแรงงานนครเซี่ยงไฮ้ ยังระบุว่า แนวทางดังกล่าวจะได้เป็นแนวทางที่สำคัญในการเจรจาต่อรองเงินเดือนสำหรับสหภาพแรงงานและบริษัทต่าง ๆ ในนครเซี่ยงไฮ้

 

 

จัดทำโดย: นางสาวพรฤทัย ศักดิ์สกุลพรชัย / ศูนย์ BIC นครเซี่ยงไฮ้
ที่มา: หนังสือพิมพ์ Shanghai Daily หัวข้อการปรับขึ้นรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ฉบับวันที่ 25 และ 27 มีนาคม 2562

Phornruethai Saksakunphornchai

Phornruethai Saksakunphornchai

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเซี่ยงไฮ้

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม