PR ประชาสัมพันธ์

งานแสดงสินค้าในจีน

“ถนนทุกสายมุ่งสู่จีน” ประโยคดังกล่าวยังคงใช้ได้ดีถึงภาพรวมสภาพเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของประเทศจีนที่ในปัจจุบันได้กลายเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่นานาประเทศหมายปองที่จะเกี่ยวดองสัมพันธ์ ประเทศไทยเองก็เช่นกันที่ยิ่งนับวันความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการเมืองกับจีนก็ยิ่งแน่นแฟ้น รวมไปถึงการกลมกลืนผสมผสานทางด้านวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมก็ได้สอดแทรกเข้าไปในชีวิตประจำวันจนแทบแยกออกจากกันมิได้

ปัจจุบันมณฑลของจีนที่ไทยรู้จักและทำการค้ามาอย่างยาวนานเห็นทีจะหนีไม่พ้นมณฑลชายฝั่งของจีนอาทิ มณฑลกวางตุ้ง เซี่ยงไฮ้ เซี่ยเหมิน เป็นต้นและนอกจากนี้มณฑลในเขตพื้นที่ตะวันตกก็ยังมีศักยภาพและดึงดูดที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สังเกตุได้จากกระแสการย้ายฐานการผลิตมายังจีนตะวันตกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

อีกช่องทางหนึ่งที่ถือเป็นตัวเชื่อมหลักในการพบปะระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อสินค้า นั่นก็คืองานแสดงสินค้านั่นเอง ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนจึงขอนำเสนอเกร็ดความรู้และข้อมูลที่น่าสนใจก่อนการเข้าชมงานแสดงสินค้าในประเทศจีน เพื่อการเตรียมตัวเข้าร่วมงานแฟร์ในจีนอย่างมั่นใจ

2019
2018
2017
2016
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
18
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงาน The […]

Download เอกสารสรุปงานแสดงสินค้าในจีนประจำปี