Mobile Payment จีนขยายตลาดไปทั่วโลก

แอปพลิเคชันการชำระเงินผ่านมือถือ (Mobile Payment Application) ของจีนกำลังขยายตลาดไปทั่วโลก โดย WeChat Pay ของบริษัท Tencent เปิดตลาดแล้วใน 20 ประเทศ/ภูมิภาค สนับสนุนการทำธุรกรรมใน 13 สกุลเงิน ขณะที่ Alipay ของบริษัท Alibaba เปิดตลาดแล้วใน 38 ประเทศ/ภูมิภาค สนับสนุนการทำธุรกรรมใน 27 สกุลเงิน

ผู้ใช้บริการ Mobile Payment กลุ่มใหญ่ที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้ามคือ นักท่องเที่ยวชาวจีน จากผลสำรวจปี 2560 เกี่ยวกับแนวโน้มการบริโภคของนักเที่ยวชาวจีน โดย บริษัท นีลเส็น (Nielsen) และ Alipay พบว่า ร้อยละ 65 ของนักท่องเที่ยวจีน หรือประมาณ 84.5 ล้านคน เลือกชำระเงินผ่านมือถือระหว่างท่องเที่ยวต่างประเทศ และหากร้านค้ามีโปรโมชั่นเมื่อจ่ายผ่านมือถือ นักท่องเที่ยวจีนยินดีจะชำระเงินผ่านมือถือเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 90 หรือประมาณ 117 ล้านคน
โดยพฤติกรรมการชำระเงินผ่านมือถือของชาวจีนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการชำระเงินของชาวต่างชาติ ยกตัวอย่างเช่น ปี 2560 ยอดการใช้จ่ายผ่าน Mobile Payment ของชาวเกาหลี อยู่ที่ 15 ล้านล้านวอน ซึ่งคาดว่าได้รับอิทธิพลจากการรายงานของสื่อเกาหลีที่มักจะแสดงถึงประโยชน์ของ Mobile Payment ในประเทศจีน เช่น ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เป็นต้น อีกทั้งบนโลกอินเทอร์เน็ตของเกาหลีก็มักจะปรากฏคลิปแนะนำการชำระเงินผ่านมือถือในจีนเป็นประจำ
Mobile Payment ได้เข้ามามีอิทธิพลในต่างประเทศมากขึ้น และผู้ใช้บริการ Mobile Payment มากที่สุดคือกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยนักท่องเที่ยวเหล่านี้นิยมเลือกร้านค้าที่มีการรับชำระเงินผ่านมือถือเพื่อความสะดวกสบายในการชำระเงิน โดยที่แอปพลิเคชันการชำระเงินผ่านมือถืออย่าง WeChat Pay และ Alipay ก็เป็นแอปพลิเคชันที่ชาวจีนเลือกใช้มากที่สุด


พฤติกรรมผู้บริโภคนักท่องเที่ยวชาวจีนกับการชำระเงินผ่านมือถือในต่างประเทศภาพจาก  2017 Survey:Outbound Chinese Tourism and Consumption Trends by Nielsen and Alipay

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม