INFOGRAPHIC อินโฟกราฟิก

สมาชิกของธนาคาร AIIB

 

แหล่งที่มาของข้อมูล : https://www.aiib.org/en/news-events/news/2019/20190422_001.html

Kangsadal Paotawee

Kangsadal Paotawee

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ กรุงปักกิ่ง

Print

อินโฟกราฟฟิกที่เกี่ยวข้อง