DIDI จับมือตำรวจจราจรจี่หนาน ใช้ Big Data สร้างระบบจราจรอัจฉริยะ

DiDi Chuxing แอปพลิเคชันผู้ให้บริการเรียกรถแท็กซี่ยักษ์ใหญ่สัญชาติจีน ร่วมมือกับกองบังคับการตำรวจจราจรจี่หนานและมหาวิทยาลัยซานตง โดยใช้เทคโนโลยี Big data AI และ Cloud Computing สร้างระบบจราจรอัจฉริยะ เพื่อจัดการความแออัดของการจราจร การควบคุมและบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบ รวมถึงยกระดับบริการด้านการท่องเที่ยว ในพื้นที่นครจี่หนาน ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการดำเนินการก่อสร้างเมืองอัจฉริยะจี่หนาน (ปี 2561-2563)

เมื่อต้นปี 2561 Didi Chuxing ได้เริ่มวางแผนโครงการออกแบบและก่อสร้างสภาพแวดล้อมพื้นฐาน เช่น โครงสร้างพื้นฐานไอที แพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่และแพลตฟอร์มสนับสนุนแอปพลิเคชัน โดยระบบการจัดการจราจรอัจฉริยะทั้งหมดนี้ถูกเรียกว่า JTBrain (Jinan Traffic Brain)

Didi Chuxing เปิดใช้งาน JTBrain อย่างเป็นทางการในนครจี่หนาน เมืองเอกของมณฑลซานตง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 โดยระบบดังกล่าว เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างระบบควบคุมไฟจราจรที่สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยอัตโนมัติ โดยใช้โครงสร้างแบบ “One Cloud Four Hub” หรือ การสร้างระบบเครือข่ายคลาวด์ ซึ่งมีจุดเชื่อมโยงสี่ด้าน ได้แก่ Big data  AI ระบบการเดินทางสัญจร และตำรวจจราจร เพื่อนำมาสร้างเป็นแบบจำลองขั้นตอนวิธีหลัก (algorithm) ซึ่งจะช่วยสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ การตอบสนองการประเมินผลอย่างรวดเร็ว และการแบ่งปันข้อมูล วิเคราะห์และตัดสินใจอย่างชาญฉลาดในการควบคุมสภาพการจราจร ภายใต้เงื่อนไขของช่วงเวลาที่แตกต่างกัน เพื่อค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาการจราจรที่ดีที่สุด โดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากคลิปวิดีโอจากกล้องที่ติดตั้งบนถนนสายต่าง ๆ นำมาวิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะ และรายงานผลแบบทันทีผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และจอแสดงผลการจราจรบนท้องถนน

ปัจจุบัน ระบบดังกล่าว มีการใช้งานครอบคลุมถนน 36 เส้น 450 ทางแยก และมีการรวบรวบผลจากการทดสอบระบบในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา พบว่า JTBrain ช่วยลดเวลาการเดินทางเฉลี่ยในช่วงเช้าและเย็น (เวลาเริ่มและเลิกงาน) ได้ถึงร้อยละ 10.7 และ 10.9 ตามลำดับ

ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ผนวกกับแนวคิดการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นหัวใจหลักในการพัฒนารูปแบบของการสร้างเมืองอัจฉริยะ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำไปสู่การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร ทั้งนี้ ในการสร้างเมืองอัจฉริยะจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

 

จัดทำโดย ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองชิงต่าว

Avatar

Dara Saeyang

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองชิงต่าว

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม