อำเภออู่กง มณฑลส่านซีส่งเสริมการ “สร้างอาชีพ สร้างรายได้” ด้วย e-commerce ชนบท

ปัจจุบัน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-commerce มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจต่างๆ เป็นหนึ่งในช่องทางที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว โดยการซื้อขายสินค้า/บริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย อีกทั้งยังช่วยลดระยะเวลาในการจัดซื้อ และมีการจัดส่งสินค้า
อย่างรวดเร็ว

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนระบุว่า ตั้งแต่ปี 2556 – 2561 มีผู้ซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 มีจำนวนผู้ซื้อสินค้าออนไลน์กว่า 568.92 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 10.26 และมูลค่าการค้า e-commerce ชนบทของจีนสูงถึง 632.28 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 17.61

นอกจาก e-commerce จะได้รับความนิยมในพื้นที่เมืองใหญ่แล้ว พื้นที่ชนบทก็เริ่มหันมาเรียนรู้และใช้ประโยชน์จาก e-commerce เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเช่นกัน เช่น อำเภออู่กง เมืองเสียนหยาง มณฑลส่านซี ซึ่งในอดีตเป็นพื้นที่ทำการเกษตร มีผลผลิตหลัก คือ กีวี และแอปเปิ้ล แต่ไม่เป็นที่รู้จักของตลาดและผู้บริโภค ต่อมา อำเภออู่กงมีการก่อสร้างทางด่วน รถไฟฟ้าความเร็วสูง และคลังเก็บผลผลิตทางการเกษตรในฤดูหนาว โดยมณฑลกานซู ชิงไห่ เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย และซินเจียงอุยกูร์ ต่างต้องส่งผลผลิตมาเก็บไว้ที่นี่

ด้วยเหตุนี้ อำเภออู่กงจึงเห็นช่องทางในการใช้ e-commerce กระจายผลผลิตทางการเกษตรไปสู่ลูกค้าทั่วประเทศ โดยในปี 2556 ได้ก่อตั้งสำนักงาน e-commerce อำเภออู่กง ด้วยเงินทุนจำนวน 5,000,000 หยวน ประกอบด้วย 4 ศูนย์ย่อย คือ (1) ศูนย์บ่มเพาะ e-commerce การเกษตร (2) ศูนย์ความปลอดภัยของข้อมูล (3) ศูนย์ทดสอบผลผลิตทางการเกษตร และ (4) ศูนย์ปฏิบัติการแนะแนวด้านสุขภาพ

นอกจากนี้ อำเภออู่กงยังประกาศนโยบาย “5 Free” เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ e-commerce

สำนักงาน e-commerce มณฑลส่านซีผลักดันแนวคิด “Buy from the Northwest, Sell to entire country” โดยนำผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจากภาคตะวันตกเฉียงเหนือส่งขายทั่วประเทศ สินค้าหลัก ได้แก่ กีวี แอปเปิ้ล พุทรา องุ่นแห้ง เก๋ากี้ และเนื้อแพะ ภายหลังการก่อตั้งสำนักงาน e-commerce มีบริษัทให้ความสนใจลงทะเบียน e-commerce ถึง 216 บริษัท อาทิ บริษัท Shaanxi Mei Nong Network Technology ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ได้ทำสัญญาซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรล่วงหน้ากับเกษตรกร และนำผลผลิตดังกล่าว upload ในแฟลตฟอร์มต่างๆ อาทิ Alibaba, Taobao, Tmall และอื่นๆ ซึ่งผู้บริโภคสามารถเข้ามาเลือกซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าวได้โดยตรง

ภาพแสดงแผนการดำเนินงาน e-commerce ชนบท อำเภออู่กง ภายใต้แนวคิด “Buy from the Northwest, Sell to entire country”

ในปี 2558 อำเภออู่กง ยังได้สร้างสถานีให้บริการสินค้าออนไลน์แบบครบวงจรใน 30 หมู่บ้าน มีทั้งการซื้อขายสินค้า การฝึกอบรมแก่ผู้ประกอบการ รวมถึงบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

ภาพแสดงตัวอย่างแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัท Shaanxi Mei Nong Network Technology

ภาพแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปของบริษัท Shaanxi Mei Nong Network Technology (www.xymnpf.1688.com/?spm=a262fl.8287134.2826706.3.d1555f67MbhfSG)

 

อำเภออู่กงได้รับรางวัลอำเภอสาธิตที่บูรณาการ e-commerce เข้ากับการเกษตรเป็นแห่งแรกในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ โดยสามารถสร้างรายได้จาก e-commerce มากกว่า 2,500 ล้านหยวนต่อปี มีร้านค้าออนไลน์กว่า 1,200 ร้าน มีสินค้าออนไลน์กว่า 2,000 รายการ และมีการจัดส่งสินค้ามากกว่า 80,000 รายการต่อวัน ถือได้ว่า การส่งเสริมการทำธุรกิจด้วย e-commerce เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในอำเภออู่กงดีขึ้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2561 ซึ่งเป็นวัน “Double Eleven (11.11)” อำเภออู่กงมียอดขายสินค้าออนไลน์ทาง Tmall และ Taobao 73 ล้านหยวน และแพลตฟอร์มอื่นๆ อีกกว่า 66 ล้านหยวน รวมทั้งสิ้น 139.5 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 นอกจากนี้ อำเภออู่กง ได้วางแผนผลักดันแนวคิดไปสู่ “Buy from the entire country, Sell to the Silk Road” เพื่อขยายตลาดลูกค้าให้ครอบคลุมประเทศบนแถบเส้นทางสายไหมด้วย

รัฐบาลจีนเน้นการใช้ e-commerce ร่วมกับ Internet+ เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้สามารถทำธุรกิจได้ด้วยตนเอง
โดยเปลี่ยนแนวคิดจาก “ปลูกอะไรก็ขายสิ่งนั้น” เป็น “ต้องการอะไรก็ปลูกสิ่งนั้น” ทำให้สามารถใช้พื้นที่ทำการเกษตร
ได้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถทำธุรกิจจากบ้านเกิดโดยไม่จำเป็นต้องอพยพเข้าไปทำงานในเมือง ช่วยลดปัญหา
ความแออัดในชุมชนเมืองได้อีกด้วย ประเทศไทยในฐานะประเทศที่มีจุดแข็งด้านสินค้าเกษตร อาจศึกษาแนวทางของอำเภออู่กง เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับตลาด e-commerce ของไทยได้เช่นกัน

Thailand Business Information Center in China, Xi'an

Thailand Business Information Center in China, Xi'an

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม