สกญ คุนหมิง จัดงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย 2013 ที่นครฉางซา มณฑลหูหนาน วันที่ 9-12 พ.ค. 2556

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง จัดงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย ณ นครฉางซา มณฑลหูหนาน (Thai Food and Culture Festival 2013, Changsha) ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2556 ณ ห้างสรรพสินค้า ID Mall โดยได้รับความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครหนานหนิง และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครคุนหมิง

 

นายวิชิต ชิตวิมาน กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้กล่าวเปิดงาน เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างไทยกับมณฑลหูหนานในมิติต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม โดยการเชื่อมโยงทางกายภาพระหว่างกันในอนาคตจะช่วยให้มณฑลหูหนานเข้าถึงตลาดขนาดใหญ่ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยประเทศไทยทำหน้าที่เป็นประตูเชื่อม

  

ภายในงานเทศกาลฯ ที่จัดขึ้นเป็นเวลา 4 วัน ชาวจีนหูหนานได้สัมผัสสินค้าและบริการที่มีคุณภาพของประเทศไทย ได้แก่ อาหารไทยที่เป็นที่นิยม อาทิ ส้มตำ แกงเขียวหวาน ข้าวเหนียวมะม่วง และขนมตะโก้ ข้าวหอมมะลิไทย สินค้าหัตถกรรมและของตกแต่งบ้านแบบไทย ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เครื่องปรุงอาหารไทย ผลไม้สด อาทิ ทุเรียน มังคุด ส้มโอ เงาะ ลำไย และมะพร้าวน้ำหอม รวมทั้งการท่องเที่ยว การนวดแผนไทย ศิลปะการแกะสลักผักผลไม้ และการแสดงนาฏศิลป์และมวยไทย

  

การจัดงานเทศกาลฯ ที่นครฉางซาในปีนี้ เป็นครั้งแรกที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดงานในห้าง สรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในบริเวณถนนคนเดิน Huangxing Lu ใจกลางนครฉางซา ซึ่งประสบผลสำเร็จ ได้รับการตอบรับจากประชาชนชาวหูหนาน ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมงานและซื้อสินค้าไทย อย่างหนาแน่น ทั้งนี้ เพื่อสร้างเวทีความร่วมมือใหม่ๆ ระหว่างประเทศไทยกับมณฑลหูหนานซึ่งมีประชากรกว่า 70 ล้านคน และมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 10 ของจีน เพื่อเปิดโอกาสในการขยายความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนของทั้งสองฝ่าย

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม