มณฑลยูนนานปรับยุทธศาสตร์ใหม่ มุ่งเน้น “เศรษฐกิจสีเขียว”

จากการประชุมประจำปีของสภาประชาชนมณฑลยูนนานเมื่อต้นปี 2561 ที่ผ่านมา นายหร่วน เฉิงฟา ผู้ว่าการมณฑลยูนนานได้ประกาศเดินหน้าใช้ยุทธศาสตร์ “เศรษฐกิจสีเขียว” นำทางสู่การพัฒนายูนนานยุคใหม่ โดยมุ่งเน้นที่อาหารสีเขียว (Green Food) พลังงานสีเขียว (Green Energy) และจุดหมายปลายทางรักษ์สุขภาพ (Healthy Lifestyle Destination) ซึ่งเป็นการนำจุดแข็งบน “เส้นทางสีเขียว” ที่มีอยู่ของยูนนานมายกระดับภาคเกษตรและอุตสาหกรรมของมณฑลให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

จุดเด่นด้านอาหารสีเขียวของมณฑลยูนนาน คือ การมีสินค้าที่ได้รับการรับรองเป็นสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ สินค้าเกษตรสีเขียว สินค้าเกษตรออร์แกนิค และสินค้าเกษตรขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รวมจำนวนกว่า 2,000 รายการ เช่น ดอกไม้ ชาผูเอ่อ กาแฟ โสมซานชี สมุนไพรจีน ผักและผลไม้ อีกทั้งยังมีสินค้าเกษตรที่ได้รับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ (China Famous Trade Mark) รวม 21 รายการ นอกจากนี้ ยูนนานยังเป็นแหล่งส่งออกสินค้าเกษตรมากเป็นอันดับ 1 ในภาคตะวันตกของจีนมานานหลายปี

ด้านพลังงานสีเขียว ยูนนานเป็นแหล่งทรัพยากรไฟฟ้าพลังงานน้ำที่มีศักยภาพในการติดตั้งกำลังการผลิตไฟฟ้า (installed capacity) มากเป็นอันดับ 2 ของจีน จากสถิติปี 2560 ยูนนานมีกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด 85.50 ล้านกิโลวัตต์ แบ่งเป็นพลังงานน้ำ 60.76 ล้านกิโลวัตต์ พลังงานลม 8.19 ล้านกิโลวัตต์ และพลังงานแสงอาทิตย์ 2.33 ล้านกิโลวัตต์ โดยกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 83 ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของมณฑล นอกจากนี้ ยูนนานยังเป็นมณฑลที่ส่งไฟฟ้าพลังงานสะอาดไปต่างมณฑลและต่างประเทศมากเป็นอันดับ 2 ของจีนอีกด้วย และตั้งเป้าหมายว่า ภายในปี 2563 พลังงานไฟฟ้าสีเขียวจะมีมูลค่าเพิ่มกว่า 140,000 ล้านหยวน ขึ้นแท่นอุตสาหกรรมหลักอันดับ 1 ของมณฑล และจะเพิ่มเป็นเกือบเท่าตัวหรือประมาณ 240,000 ล้านหยวนในปี 2568

ขณะเดียวกัน ยูนนานยังเป็นแหล่งผลิตซิลิคอน (silicon) ที่สำคัญของจีน ซึ่งซิลิคอนได้ฉายาว่าเป็น “ผงชูรสของอุตสาหกรรม” หรือ “ราชาแห่งเซมิคอนดักเตอร์” โดยเฉพาะด้านพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งแบบผลึกเดี่ยวและผลึกรวม ยูนนานมีปริมาณซิลิคอนที่ได้รับการสำรวจแล้วสะสมรวม 32.22 ล้านตัน และคาดว่าน่าจะมีปริมาณสะสมรวมเกือบ 100 ล้านตัน ทั้งนี้ จากสถิติปี 2559 ยูนนานมีกำลังการผลิตและปริมาณการผลิตซิลิคอนจริงมากเป็นอันดับ 2 ของจีน โดยมีกำลังการผลิตซิลิคอนในภาคอุตสาหกรรม 1.3 ล้านตัน และมีปริมาณการผลิตจริง 560,000 ตัน คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 27 ของปริมาณการผลิตซิลิคอนของทั้งประเทศ

ด้านจุดหมายปลายทางรักษ์สุขภาพ ยูนนานได้ฉายาว่า “แหล่งสมุนไพรแห่งชาติจีน” โดยมีจำนวนชนิดของสมุนไพรจีนในพื้นที่กว่า 6,500 ชนิด มากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ปัจจุบัน ยูนนานมีพื้นที่ปลูกสมุนไพรจีน 7.47 ล้านหมู่ (หน่วยวัดแบบจีน โดยพื้นที่ขนาด 2.4 หมู่ เท่ากับ 1 ไร่) และมีเป้าหมายว่า ภายในปี 2563 จะมีพื้นที่ปลูกสมุนไพรจีนเพิ่มเป็นกว่า 8 ล้านหมู่ ผลผลิตประมาณ 1 ล้านตัน กลายเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าทะลุหลักแสนล้านหยวน นอกจากนี้ ยูนนานยังได้รับเลือกจากกระทรวงพาณิชย์จีนให้เป็นมณฑลนำร่องกลุ่มที่สองในการสร้างระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ของสมุนไพรจีนแห่งชาติ ปัจจุบัน มีสมุนไพรจีน 3 ชนิดเข้าสู่ระบบตรวจสอบย้อนกลับแล้ว ได้แก่ โสมซานชี (ซาฉิก) เทียนหม่า (เทียงมั้ว) และเติงจ่านฮัว (Erigeron breviscapus) และอยู่ระหว่างรอการอนุมัติเข้าระบบอีกหลายชนิด เช่น ตีนฮุ้งดอย (ฉงโหลว) โป่งรากสน (ฝูหลิง) และโกฐกระดูก(หยุนมู่เซียง) ทั้งนี้ การส่งเสริมสมุนไพรจีนของมณฑลยูนนานยังเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีส่วนช่วยขจัดความยากจน โดยพื้นที่ยากจนถึง 88 อำเภอในยูนนาน หรือประมาณ 6 ล้านหมู่ ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกสมุนไพรจีน

“เศรษฐกิจสีเขียว” ของมณฑลยูนนาน มีจุดเริ่มต้นจากการที่คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติประกาศให้เมืองผูเอ่อ ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑล เป็น “เขตนำร่องเศรษฐกิจสีเขียว” แห่งแรกของจีน เมื่อเดือนมิถุนายน 2556 เมืองผูเอ่อจึงถือเป็น “ต้นแบบ” ในการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวของมณฑลยูนนาน โดยมีจุดเด่น “สีเขียว” 4 ด้าน ได้แก่ กาแฟ ชา สมุนไพรจีน โดยมีพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตของแต่ละชนิด มากเป็นอันดับ 1 ของมณฑล และไฟฟ้าพลังงานน้ำ โดยเมืองผูเอ่อเป็นที่ตั้งของเขื่อนนั่วจาตู้ ซึ่งเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดบนแม่น้ำล้านช้าง มีกำลังผลิตไฟฟ้า 5,850 เมกะวัตต์ ปัจจุบัน เมืองผูเอ่อมีสัดส่วนพื้นที่ปลูกสินค้าเกษตรสีเขียวคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 30.4 โดยมีพื้นที่ปลูกสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ สินค้าเกษตรสีเขียว สินค้าเกษตรออร์แกนิค และสินค้าเกษตร GI ถึง 3.16 ล้านหมู่ และจากสถิติปี 2559 เมืองผูเอ่อมีมูลค่า Green GDP 52,798 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 92 ของมูลค่า GDP เมือง

ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสีเขียวของมณฑลยูนนานแสดงให้เห็นว่า ยูนนานกำลังมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่มิได้เน้นเฉพาะอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับสูง แต่รวมถึงการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงควบคู่กัน ด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมสู่เส้นทาง “สีเขียว” ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยเมืองผูเอ่อเป็นต้นแบบ แม้จะยังต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินงานและการดำเนินนโยบายอย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งหมดก็ล้วนเป็นประโยชน์ต่อการสร้างฐานความได้เปรียบด้านการแข่งขันอย่างยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน

***************************************

จัดทำโดย
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง

แหล่งข้อมูล
http://www.yn.xinhuanet.com/original/2018-06/11/c_137246513.htm
http://www.yn.xinhuanet.com/original/2018-01/28/c_136931216.htm
http://ynjjrb.yunnan.cn/html/2018-01/11/content_5041679.htm
http://baijiahao.baidu.com/s?id=1586906970440104832&wfr=spider&for=pc

Avatar

Kunming_admin

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง

Print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม