การสัมมนานักธุรกิจไทยในมณฑลกวางตุ้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ SME ไทยที่ร่วมงาน SME นานาชาติจีน (CISMEF) ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว และศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนฯ ได้จัดการสัมมนานักธุรกิจไทยในมณฑลกวางตุ้ง ครั้งที่ 2/2556 ที่โรงแรมแชงกรี-ลา กว่างโจว ตรงกับช่วงที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และมูลนิธิพัฒนาผู้ประกอบการไทย นำผู้ประกอบการ SME รวม 64 ราย เข้าร่วมงาน SME นานาชาติจีน (CISMEF) ครั้งที่ 10 (25-28 กันยายน 2556) ณ ศูนย์จัดแสดงสินค้านำเข้าและส่งออกจีน (ผาโจว) นครกว่างโจว

การสัมมนาฯ มีจุดประสงค์เพื่อเป็นโอกาสให้ SME จากประเทศไทยได้รับฟังข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ในการทำธุรกิจในจีนจากนักธุรกิจในพื้นที่โดยตรงจากวิทยากรของธนาคารกสิกรไทย บริษัท Guangzhou Thai Creation Management Consulting จำกัด และบริษัท Loxley Intertrade (Guangzhou) จำกัดซึ่งได้บรรยายเกี่ยวกับ (1) ภาพรวมเศรษฐกิจจีน (2) การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในจีน และ (3) ฉลากสินค้าและขั้นตอนการนำเข้าเพื่อการจัดจำหน่ายในจีน ตามลำดับ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานให้ความสนใจและได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็น อาทิ การจัดตั้งบริษัทในจีน การทำตลาดสินค้าไทยในจีน และโอกาสของข้าวไทยในจีน การสัมมนาฯ มีผู้เข้าร่วม 156 คน โดยนอกเหนือจากผู้แทนของทั้งสองหน่วยงานและผู้ประกอบการ ยังมีคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นักธุรกิจไทยในมณฑลกวางตุ้ง และทีมประเทศไทย ณ นครกว่างโจว

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ริเริ่มจัดกิจกรรมการพบปะของนักธุรกิจไทยในมณฑลกวางตุ้งอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554 อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เป็นเวทีสำคัญในการพบปะและแลกเปลี่ยนของชุมชนนักธุรกิจไทยในมณฑลกวางตุ้งซึ่งนักธุรกิจในพื้นที่ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

ภาพรวมเศรษฐกิจจีน

โดย นายอนันต์ ลาภสุขสถิตย์ ผู้บริหารเครือข่ายธุรกิจประเทศจีน ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซินเจิ้น

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการจัดตั้งบริษัทในจีน

โดย นางมัทนา มูลจันทร์ ผู้บริหารบริษัท Guangzhou Thai Creation Management Consulting จำกัด

ฉลากสินค้าและขั้นตอนการนำเข้าเพื่อการจัดจำหน่ายในจีน

โดยนายวีระยุทธ โฆศิรินนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ น.ส.นิธิวดี จรรยาสวัสดิ์ ผู้จัดการดำเนินการธุรกิจประเทศจีน บริษัท Loxley Intertrade (Guangzhou) จำกัด

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม