ไห่หนานทุ่มเงิน 3,284 ล้านหยวน ติดตั้งสายเคเบิ้ลไฟฟ้าใต้ทะเล

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม ค.ศ. 2019 รัฐบาลมณฑลไห่หนานลงทุนโครงการวางสายเคเบิ้ลไฟฟ้าใต้น้ำ ระยะที่ 2 ของมณฑลไห่หนาน เพื่อเพิ่มกำลังจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อเตรียมรองรับการเปิดพื้นที่เขตการค้าสร้างเสรัของมณฑลไห่หนานในปี ค.ศ. 2020

โครงการวางสายเคเบิ้ลไฟฟ้าใต้น้ำ ระยะที่ 2 ของมณฑลไห่หนาน ใช้สายเคเบิ้ลไฟฟ้าแรงดัน 500 กิโลโวลต์ รวม 4 สาย ความยาวทั้งหมด 32 กิโลเมตร เชื่อมต่อสถานีไฟฟ้า นครไหโข่ว มณฑลไห่หนาน กับสถานีไฟฟ้าเมืองจ้านเจียง มณฑลกวางตุ้ง เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลมณฑลไห่หนานกับบริษัทพลังงานไฟฟ้าจีนตอนใต้ (China Southern Power Grid) บริษัทในเครืออุตสาหกรรมนิวเคลียร์จีน (China National Nuclear Corporation) และบริษัทในเครือฮว๋าเหนิง (China Huaneng Group co.,LTD) มูลค่าการลงทุน 3,284 ล้านหยวน (496.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ 600,000 กิโลวัตต์ต่อปี อีกทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอและปัญหาขาดกระแสไฟฟ้าสำรองเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ

พลังงานไฟฟ้าเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สำคัญและมีบทบาทในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนของมณฑลไห่หนาน โครงการการลงทุนด้านต่าง ๆ ได้แก่ รถยนต์พลังงานไฟฟ้า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ล้วนแล้วแต่ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในปริมาณที่สูงขึ้น การมีพลังงานไฟฟ้าที่เพียงพอจึงเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจบนเกาะไห่หนาน

 

จัดทำโดย นางสาวขวัญฤทัย มุทาพร

เรียบเรียงโดย นายสรศักดิ์ บุญรอด

Avatar

Suchapa Viseshakul

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม