เสฉวนเปิดตัวข้าว 2 พันธุ์ใหม่ พร้อมแผนพัฒนาเพื่อรักษาตำแหน่งผู้ส่งออกข้าวไฮบริดอันดับ 1 ของจีน

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันการเกษตรแห่งมณฑลเสฉวน จัดการประชุม “การแสดงผลผลิตทางการเกษตรจากแปลงสาธิตนาข้าวคุณภาพดีเยี่ยมประจำปี 2561” ณ เมืองกว่างฮั่น มณฑลเสฉวน โดยมีผู้แทนของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จากมณฑลและเขตปกครองตนเองในพื้นที่ใกล้เคียง รวมไปถึง ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเมล็ดพันธุ์และคณะกรรมการพันธุ์พืช จำนวนกว่า 1,000 คน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

วัตถุประสงค์หลักของการจัดการประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นการนำเสนอข้าวสายพันธุ์ใหม่ ที่ทางการเสฉวนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญในอนาคต โดยกลุ่มผู้ร่วมประชุมได้เดินทางไปยังสถาบันวิจัยข้าวมณฑลเสฉวน เมืองกว่างฮั่น เพื่อสำรวจพื้นที่แปลงสาธิตนาข้าวขนาด 400 ไร่ ปลูกข้าวพันธุ์ “จิงโยวหัวเจิน” ซึ่งเป็นข้าวที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศข้าวคุณภาพดีแห่งชาติ จากนั้น ผู้ร่วมการประชุมได้ลองชิมรสชาติของข้าว “จิงโยวหัวเจิน” ที่ทางสถาบันฯ จัดเตรียมไว้ให้

กิจกรรมเด่นของงานนี้ คือการเยี่ยมชมแปลงสาธิตนาข้าวลูกผสมพันธุ์ (Hybrid rice) “อี๋เซียงโยว 2115” บนพื้นที่กว่า 200 ไร่ โดยข้าวลูกผสม “อี๋เซียงโยว 2115” นับเป็นข้าวลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ล่าสุดของเสฉวน เริ่มปลูกที่นี่เป็นที่แรก ซึ่งการปลูกข้าวลูกผสมในแปลงสาธิตแห่งนี้ จะไม่เน้นปริมาณ แต่จะเน้นพัฒนาคุณภาพของผลผลิต เพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าการส่งออกให้แก่ข้าวเสฉวน และรักษาตำแหน่ง  ผู้ส่งออกข้าวลูกผสมอันดับ 1 ของประเทศจีน

“ข้าว” เป็นผลผลิตทางเกษตรที่สำคัญที่สุดของมณฑลเสฉวน โดยในปี 2560 มณฑลเสฉวนมีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 12.48 ล้านไร่ มากเป็นอันดับที่ 7 ของจีน และสามารถผลิตข้าวได้มากถึง 15 ล้านตันต่อปี ครองอันดับ 6 ของจีน นอกจากนี้ เสฉวนยังมีพื้นที่ปลูกข้าวลูกผสม กว่า 1.2 แสนไร่ มากเป็นอันดับ 1   ในประเทศจีน ทั้งยังมีปริมาณการผลิต และปริมาณการส่งออกข้าวลูกผสมสูงที่สุดในจีน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตัวเลขการส่งออกของข้าวเสฉวนลดลงเป็นอย่างมาก รัฐบาลเสฉวนจึงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มยอดส่งออกข้าว โดยการเปิดตัวข้าวสายพันธุ์ใหม่ ๆ พัฒนาขั้นตอนการปลูกข้าวโดยการนำเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตข้าวให้สูงขึ้น สร้างแบรนด์ข้าวเสฉวนให้มีชื่อเสียง สร้างฐานการผลิตข้าว ปรับปรุงแผนการตลาด และเดินหน้าประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวขึ้นเป็นฐานการส่งออกข้าวและธัญพืชอันดับต้น ๆ ของจีน และลบคำกล่าวในอดีตที่เคยว่า “ไม่มีข้าวพันธุ์ดีในจ๊กก๊ก (มณฑลเสฉวน)” ทิ้งไป

เนื่องจากประชาชนชาวเสฉวนบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก และจำนวนประชากรก็เพิ่มขึ้นมากทุกปี แม้ว่า มณฑลเสฉวนจะสามารถปลูกข้าวได้ปริมาณมาก แต่ความต้องการการนำเข้าข้าวจากไทยก็ยังคงมีมากเช่นกัน ดังนั้น ประเทศไทย ในฐานะผู้ส่งออกข้าวสู่ประเทศจีน จะต้องสร้างความเชื่อมั่นและรักษามาตรฐานข้าวไทยอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพของข้าวไทยให้ดีอยู่เสมอ เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยในตลาดจีนให้มั่นคงต่อไป

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม