เซี่ยงไฮ้เปิดใช้งานท่าเรือขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์อัตโนมัติใหญ่สุดในโลก !

การพัฒนานครเซี่ยงไฮ้ให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางเรือระดับโลก เป็นเป้าหมายหนึ่งตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนครเซี่ยงไฮ้ 5 ปี ฉบับที่ 13 (2559 – 2563) ที่จะพัฒนานครเซี่ยงไฮ้ให้เดินหน้าไปสู่การเป็นศูนย์กลางระดับโลก 4 ด้าน (ศูนย์กลางเศรษฐกิจ การเงิน การค้า และการขนส่งทางเรือ) และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกหยางซาน ระยะที่ 4 ของศูนย์กลางการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ จึงได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 1.39 หมื่นล้านหยวน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ท่าเรือน้ำลึกหยางซาน ระยะที่ 4 จะเป็นท่าเรือขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์อัตโนมัติแห่งแรกในประเทศจีน และจะทำให้ท่าเรือนครเซี่ยงไฮ้มีปริมาณการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์เกิน 40 ล้าน TEUs1/ ปี ซึ่งตัวเลขนี้เท่ากับปริมาณการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ของทุกท่าเรือในสหรัฐอเมริการวมกัน และเป็น 1 ใน 10 ของปริมาณการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ทั้งโลกในปัจจุบัน เป็นการรักษาตำแหน่งท่าเรือที่มีปริมาณการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์มากที่สุดในโลกไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ซึ่งเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560 ความฝันของรัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้ก็เป็นจริง เมื่อท่าเรือน้ำลึกหยางซาน ระยะที่ 4 ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดทดลองใช้งานครั้งแรกท่าเรือน้ำลึกหยางซาน ระยะที่ 4 ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสะพานทะเลจีนตะวันออก
(East China Sea Bridge) ครอบคลุมพื้นที่ 2.23 ตารางกิโลเมตร มีแนวชายฝั่งยาว 2,350 เมตร ประกอบด้วยท่าเทียบเรือ 7 ท่า ถือเป็นท่าเรือขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์อัตโนมัติที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังเป็นท่าเรือรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง โดยใช้อุปกรณ์การควบคุมแบบอัตโนมัติที่ออกแบบและผลิตในประเทศจีนทั้งหมด ปัจจุบันท่าเรือน้ำลึกหยางซาน ระยะที่ 4 ในช่วงทดลอง ประกอบด้วยปั้นจั่นสะพาน (Bridge Crane) 10 ตัว ปั้นจั่นยกตู้สินค้าชนิดเดินบนราง (Rail-Mounted Gantry Crane – RMG) 40 ตัว และพาหนะลำเลียงวัสดุอัตโนมัติ (Automated Guided Vehicle – AGV) 50 คัน มีความสามารถในการจัดการปริมาณการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ 4 ล้าน TEUs/ ปี โดยอุปกรณ์อัจฉริยะเหล่านี้ทำงานได้อย่างอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานคน ใช้เพียงเจ้าหน้าที่ควบคุมระยะไกลในออฟฟิศ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับท่าเรือขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์แบบเดิมที่ใช้แรงงานคนแล้ว ต้นทุนค่าแรงของท่าเรือน้ำลึกหยางซาน ระยะที่ 4 ลดลงถึงร้อยละ 70 แต่ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30 ในอนาคต หากเปิดดำเนินการแบบเต็มรูปแบบ จะประกอบด้วยปั้นจั่นสะพาน 26 ตัว ปั้นจั่นยกตู้สินค้าชนิดเดินบนราง 120 ตัว และพาหนะลำเลียงวัสดุอัตโนมัติ 130 คัน เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการปริมาณการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์เป็น 6.3 ล้าน TEUs/ปีท่าเรือน้ำลึกหยางซาน ระยะที่ 4 ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ท่าเรือนครเซี่ยงไฮ้เป็นท่าเรือที่คึกคักที่สุดใน
โลก สนับสนุนความพยายามของรัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้ในการเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางเรือระดับโลก และยังมีส่วนช่วยสนับสนุนและรองรับการพัฒนานครเซี่ยงไฮ้สู่การเป็นศูนย์กลางระดับโลกอีก 3 ด้านไปพร้อมกันอีกด้วย เช่นเดียวกับโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ของรัฐบาลไทย ที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor EEC) ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการคมนาคม ขนส่ง และกระจายสินค้า เพิ่มศักยภาพของท่าเรือแหลมฉบังให้เป็นประตูการค้าสู่เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม และ สปป.ลาว และก้าวสู่การเป็นท่าเรือชั้นนำ 1 ใน 10 ของโลกต่อไปหมายเหตุ
:

1. TEU (Twenty Equipment Unit) หมายถึง หน่วยนับสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ความยาว 20 ฟุต โดยตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต เท่ากับ 1 TEU

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม