เก็บตกงาน Thailand Halal Assembly 2016 กับโอกาสและความร่วมมือไทย – จีน

   

เมื่อวันที่ 8-12 ธันวาคม 2559 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ได้จัดโครงการนำผู้คณะแทนหน่วยงานฮาลาลจีนภาคตะวันตกเฉียงเหนือเยือนประเทศไทย ในการนี้ศูนย์ BIC ซีอาน ขอนำท่านผู้อ่านไปรู้จักกับงาน Thailand Halal Assembly 2016” พร้อมวิเคราะห์ถึงโอกาสและแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ด้านฮาลาลไทยกับหน่วยงานด้านฮาลาลของจีน

งาน “Thailand Halal Assembly 2016จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุม แห่งชาติสิริกิติ์ โดยสถาบันวิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง ประเทศไทยและสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “Steering Towards Thailand & International Halal 4.0” หวังผลักดันผลิตภัณฑ์ฮาลาลของประเทศไทยขึ้นสู่อันดับ 1 ใน 5 ของโลก โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมภายในงาน  Thailand Halal Assembly 2016

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ มาตรฐาน และธุรกิจฮาลาล การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล งานแสดงสินค้า Thailand Halal Expo เเละการจัดแสดงนิทรรศการ “Moving Towards Thailand and International Halal 4.0” ในปีนี้ นอกจากจะมีผู้ประกอบการของไทยเข้าร่วมงาน แสดงสินค้าฯ แล้ว ยังมีผู้ประกอบการจากต่างประเทศเข้าร่วมกว่า 300 รายทั่วโลก อาทิ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย จีนและตรุกี

ส่วนจัดแสดงที่น่าสนใจภายในงาน  Thailand Halal Assembly 2016

  

  

       

1. ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ “In Remembrance of His Late Majesty King Bhumibol Adulyadej” ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชที่ทรงมีต่อศาสนาอิสลามในประเทศไทย

2. ส่วนจัดแสดงผลงานทางวิชาการของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดแสดง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาลจำลอง ประกอบด้วยเครื่องตรวจสอบการปนเปื้อนเจลาติน เครื่องตรวจสอบ สัดส่วนกรดไขมัน เครื่องตรวจสอบปริมาณเอทิลแอลกฮอล์ เครื่องตรวจสอบการปนเปื้อนดีเอ็นเอสุกร และผลงาน การวิจัยของศูนย์ฯ อาทิ ผลิตภัณฑ์เจลาตินจากเกล็ดปลา เครื่องดื่มสกัดจากปลายข้าว สบู่ดิน ผลงานวิจัย เครื่องสำอางที่ปลอดการปนเปื้อนสิ่งต้องห้ามตามบัญญัติของศาสนาอิสลาม และการวิจัยพัฒนาแอปพลิเคชั่น Halal Route สำหรับค้นหาสถานที่ละหมาด มัสยิด ร้านอาหารและโรงแรมฮาลาลทั่วประเทศไทย

3. ส่วนจัดแสดงข้อมูลของฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จัดแสดง ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการขอรับรองตราฮาลาลของไทย ปัจจุบัน คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศได้ให้ การรับรองตราฮาลาลแก่บริษัทต่างๆ จำนวน 3,426 ราย และผลิตภัณฑ์ต่างๆ จำนวน 103,250 รายการโดยสินค้า ที่ได้รับการรับรองตราฮาลาล ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประเภทนม ไขมัน เนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์แปรรูป ขนม ผักและ ผลไม้แปรรูป เป็นต้น

4. การออกร้านและประชาสัมพันธ์สินค้าจากผู้ประกอบการรายย่อยจากภาคใต้ อาทิ สินค้าเกษตรแปรรูป OTOP ที่ได้รับการรับรองตราฮาลาล สินค้าหัตถกรรม  อาหารสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สปา ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และเครื่องแต่งกาย ปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้ประกอบการในธุรกิจด้านสินค้าและบริการฮาลาลเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว โรงแรม และร้านอาหารฮาลาล ซึ่ง BIC ซีอานเห็นว่าหน่วยงานต่างๆ ของไทยควรส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงฮาลาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักท่องเที่ยวและลูกค้าทราบ ถึงศักยภาพ และความน่าเชื่อถือของไทยในการเป็นแหล่งสินค้าและบริการเชิงฮาลาลที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ

5. ส่วนจัดแสดงผลงานของคณะคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สาธิตการ ทำอาหารและขนมหวานไทยฮาลาลโดยนักศึกษาคณะคหกรรมศาสตร์

ไทยกับการส่งออกสินค้าฮาลาล : โอกาสและความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในอนาคต

         

ในปัจจุบันชาวมุสลิมทั่วโลกมีจำนวนกว่า 1.8 พันล้านคน สินค้าฮาลาลจึงไม่ใช่สินค้าตลาดเฉพาะ (Niche Market) อีกต่อไป ตลาดสินค้าฮาลาลทั่วโลกมีมูลค่ารวมกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยมีการส่งออก สินค้าฮาลาลไปยัง 57 ประเทศทั่วโลก มูลค่าประมาณ 5,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ/ปี ปัจจุบันเป็นผู้ส่งออกสินค้า ฮาลาลอันดับที่ 10 ของโลก และรัฐบาลไทยมีเป้าหมายส่งเสริมให้ไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าและบริการฮาลาลอันดับ 1 ใน 5 ของโลกภายในปี 2563

ตลาดสินค้าฮาลาลในจีนเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่น่าสนใจในการส่งออกสินค้าฮาลาลไทย จากสถิติปี 2558 ประชากรชาวมุสลิมในจีนมีจำนวนถึง 39 ล้านคน เฉพาะในพื้นที่มณฑลส่านซี มณฑลกานซู่ และเขตปกครอง ตนเองหนิงเซี่ย มีชาวมุสลิมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.1 ของชาวมุสลิมทั้งหมดของจีน นับว่าประเทศจีนยังมีช่อง ทางอยู่มากสำหรับสินค้าฮาลาลไทย นอกจากนี้ระหว่างการเดินทางเยือนไทยของคณะผู้แทนหน่วยงานฮาลาลจีนฯ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและหอการค้าฮาลาลมณฑลส่านซีได้มีการหารือถึงความร่วมมือและการจัดทำข้อตกลงระหว่างกันว่าด้วยการรับรองตราฮาลาล ซึ่งศูนย์ BIC ซีอานจะได้ติดตามพัฒนาการอย่างใกล้ ชิดต่อไป

สินค้าไทยที่มีโอกาสทำตลาดในมณฑลส่านซี มณฑลกานซู่และเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ย

  

               

               

ตลาดผู้บริโภคในประเทศจีนภาคตะวันตกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะพื้นที่มณฑลส่านซี มณฑลกานซู่และเขต ปกครองตนเองหนิงเซี่ย มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่กว่าร้อยละ 10.1 ของประชากรมุสลิมทั้งหมดของจีน มีแนวโน้ม เติบโต เนื่องจากปัจจุบันชาวจีนสนใจบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น โดยเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้านำเข้า มากกว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศ โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มอุปโภคบริโภค เช่น อาหารทะเลแปรรูป เนื่องจากพื้นที่ ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนอยู่ห่างไกลจากทะเล อาหารทะเลแปรรูปจึงเป็นที่ต้องการของตลาด อีกทั้ง สินค้าอาหารทะเลแปรรูปที่ผลิตในจีนมักมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสารตกค้าง นอกจากนี้อาหารที่มีตราฮาลาล ของไทยก็มีศักยภาพที่จะเข้ามาทำตลาดในจีน เพราะชาวจีนไม่เชื่อมั่นในตราฮาลาลของจีนมากนัก เนื่องจาก มาตรฐานและการบังคับใช้ของเจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่เคร่งครัดเท่าที่ควร อย่างไรก็ดี สินค้าของไทยยังคงต้อง พัฒนาการออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามและเพิ่มเติมข้อมูลภาษาอังกฤษและจีนให้ครบถ้วนชัดเจนด้วย

“การท่องเที่ยวเชิงฮาลาล” เค้กชิ้นใหญ่ที่รอไทยมาตัดแบ่ง

                   

นอกเหนือจากสินค้าอุปโภคและบริโภคที่เป็นที่ต้องการของตลาดในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนแล้ว   การบริการด้านการท่องเที่ยวยังได้รับความสนใจจากชาวจีนในภาคตะวันตกเฉียงเหนือเช่นกัน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงฮาลาล ซึ่งไทยมีศักยภาพด้านการบริการ และการท่องเที่ยวเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยจึงเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการเข้าไปประชาสัมพันธ์และเจาะตลาดนักท่องเที่ยวเชิงฮาลาลจากภูมิภาคดังกล่าวของจีน รวมไปถึงโอกาสของไทยในการเป็นฐานรองรับนักท่องเที่ยวจีนที่กำลังมองหาบริการการท่องเที่ยวเชิงฮาลาลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกเหนือไปจากภูมิภาคตะวันออกกลาง

  

บทสรุป งาน Thailand Halal Assembly 2016 ในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าฮาลาลไทย ให้กับชาวต่างประเทศได้เห็นถึงความน่าเชื่อถือและศักยภาพด้านคุณภาพและมาตรฐานฮาลาลของไทย โดยเฉพาะ การใช้วิทยาศาสตร์ เข้ามามีส่วนในการตรวจสอบรับรองมาตรฐานฮาลาลเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทาง การค้าและการลงทุนระหว่างภาคเอกชน ที่ประกอบธุรกิจ ด้านฮาลาลจากนานาประเทศอีกด้วย ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจจะเข้าร่วมงาน “Thailand Halal Assembly” ที่จะจัดขึ้นในปี 2560 สามารติดตาม รายละเอียดของงาน Thailand Halal Assembly 2017 ได้ที่ http://www.thailandhalalassembly.com

    

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม