ออกตัวแรง!! Q1/58 การค้าต่างประเทศกว่างซี โตเกือบ 23%

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : สถานการณ์การค้าต่างประเทศของกว่างซียังคงรักษาระดับการขยายตัวเพิ่มขึ้นสวนกระแสเศรษฐกิจทั้งประเทศ และ "อาเซียน" นั่งแท่นคู่ค้ารายใหญ่ต่อเนื่อง

สำนักงานศุลกากรนครหนานหนิง (Nanning Customs) ให้ข้อมูลว่า ช่วง 3 เดือนแรก ปี 58 กว่างซีมีมูลค่าการค้าต่างประเทศ 64,790 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.7 แบ่งเป็นมูลค่าส่งออก 41,580 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.7 และมูลค่านำเข้า 23,213 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 โดยกว่างซีเป็นฝ่ายได้ดุลการค้า 18,370 ล้านหยวน

หากพิจารณาตามประเทศคู่ค้า พบว่า "อาเซียน" ยังคงเกาะเก้าอี้คู่ค้ารายใหญ่ของกว่างซี มีมูลค่า 28,770 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.9 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.4 ของมูลค่ารวม) โดยเวียดนามเป็นคู่ค้าสำคัญ มีมูลค่า 31,080 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.2 (คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80)

ขณะที่ การค้ากับไทย (2,020 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 2.1 เท่า) มาเลเซีย (1,030 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.6) สิงคโปร์ (1,020 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 1.2 เท่า) และฟิลิปปินส์ (600 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 1.5 เท่า) ก็มีการขยายตัวพุ่งสูงขึ้นในระดับที่แตกต่างกัน

ประเทศคู่ค้าสำคัญรายอื่นๆ ได้แก่ สหรัฐอเมริกามีมูลค่า 5,117 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 ฮ่องกงมีมูลค่า 3,900 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.6 ไต้หวันมีมูลค่า 2,930 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 2.5 เท่า และสหภาพยุโรปมีมูลค่า 2,008 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.8

ประเทศคู่ค้ารายใหม่ที่มีอัตราเติบโตอย่างรวดเร็ว ได้แก่ ซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ มีมูลค่า 1,400 ล้านหยวนและ 1,050 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 4.9 เท่า และ 6.8 เท่า ตามลำดับ

หากพิจารณาตามรูปแบบการค้า พบว่า การค้ามูลค่าต่ำตามแนวชายแดน (Petty trade in border area) มีมูลค่า 28,767 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.9 การค้าแปรรูปมีมูลค่า 10,338 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 8.4 การค้าทั่วไป (การค้าสากล) มีมูลค่า 19,187 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4  และการค้าผ่านเขตอารักขาทางศุลกากร 6,430 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 4.6 เท่า

หากพิจารณาตามประเภทวิสาหกิจ พบว่า วิสาหกิจเอกชนมีมูลค่า 32,610 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 55 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของมูลค่ารวม) รัฐวิสาหกิจมีมูลค่า 2,370 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 35.7 และวิสาหกิจต่างชาติ 1,560 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7

หากพิจารณารายการสินค้าส่งออก พบว่า สินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงมีมูลค่า 3,112 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 4.5 ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกลไฟฟ้า 16,161 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.7 สินค้าเกษตรมีมูลค่า 2,483 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8

หากพิจารณาตามพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ พบว่า เขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้มีมูลค่ารวม 56,310 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.9 ของมูลค่ารวม)

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม