อยากเป็น ‘เจ้าเกาะ’ มองทางนี้ กว่างซีเตรียมให้สิทธิใช้ประโยชน์ ‘เกาะร้าง’

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี: รัฐบาลกว่างซีเตรียมเปิด เกาะร้าง ให้หน่วยงานหรือบุคคลทั่วไปเข้าใช้ประโยชน์ได้เร็วๆ นี้

เมื่อ 25 พ.ค.2559 มีการพิจารณาผ่านร่าง "ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการใช้ประโยชน์และคุ้มครองเกาะไร้ผู้อยู่อาศัยของเขตฯ กว่างซีจ้วง" ในการประชุมคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนสภาประชาชนเขตฯ กว่างซีจ้วงสมัยที่ 12 ครั้งที่ 23

(ร่าง)ระเบียบดังกล่าวระบุให้หน่วยงานและบุคคลทั่วไปสามารถยื่นขอสิทธิการใช้ประโยชน์จากเกาะร้างได้ตามกฎหมาย

นายอี้ เจี้ยนกั๋ว (Yi Jianguo, 易建国) รองหัวหน้าคณะกรรมการคุ้มครองทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประจำสภาผู้แทนประชาชนเขตฯ กว่างซีจ้วง ให้ข้อมูลว่า หมู่เกาะในกว่างซีมีเส้นแนวชายฝั่งทะเลรวมความยาว 549.5 กิโลเมตร มีเกาะทั้งหมด 646 เกาะ รวมพื้นที่เกาะ 118.06 ตารางกิโลเมตร

ในจำนวนข้างต้นเป็นเกาะที่มีผู้อาศัยจำนวน 14 เกาะ คิดเป็นร้อยละ 2.17 ของจำนวนเกาะ และคิดเป็นร้อยละ 87.41 ของพื้นที่เกาะทั้งหมด อีก 632 เกาะเป็นเกาะร้าง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 97.83 ของจำนวนเกาะทั้งหมด

อยากเป็น เจ้าเกาะต้องทำยังไง? ใน(ร่าง)ระเบียบฯ ระบุว่า หน่วยงานและบุคคลทั่วไปจะต้องได้รับสิทธิการใช้ประโยชน์เกาะที่ไร้ผู้อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การยื่นขออนุญาต การประมูลราคา การขายทอดตลาด หรือการติดป้ายประกาศขายสิทธิการใช้ประโยชน์เกาะร้าง

ทั้งนี้ สิทธิการใช้ประโยชน์เกาะร้างมีระยะเวลาไม่เกิน 50 ปี หากเกินระยะเวลากำหนดถือว่าสิทธิเป็นโมฆะ

ลิงค์ข่าว

อย่าวู่วาม! ทางการกว่างซีเตือนนักลงทุนที่ต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะใหม่ (05 ก.ค. 2554)

ทางการกว่างซีดึง ทุนต่างชาติพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวในเกาะใหม่ 16 เกาะ (01 ก.ค. 2554)

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม