สองเดือนแรก 2562 สินค้าเกษตรยูนนาน ส่งออกโต 14.8%

สำนักงานศุลกากรนครคุนหมิงเปิดเผยว่า เดือน ม.ค.- ก.พ. 2562 มณฑลยูนนานส่งออกสินค้าเกษตรมูลค่ารวม 3,660 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 14.8 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.4 ของมูลค่าการส่งออกของมณฑลยูนนาน

อาเซียนเป็นคู่ค้าสินค้าเกษตรอันดับ 1 ของมณฑลยูนนาน โดยเดือน ม.ค.- ก.พ. 2562 มณฑลยูนนานส่งออกไปยังอาเซียนคิดเป็นมูลค่า 2,290 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.1 นอกจากนี้ ยังส่งออกไปยังฮ่องกงคิดเป็นมูลค่า 810 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1

ทั้งนี้ พบว่า การส่งออกสินค้าเกษตรของมณฑลยูนนานในเดือน ม.ค.- ก.พ. 2562 นั้น ผลไม้ ผัก ใบยาสูบและสินค้าที่แปรรูปจากใบยาสูบ มีปริมาณการขยายตัวเป็นอย่างมาก โดยผลไม้เป็นสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุดของมณฑลยูนนานคิดเป็นมูลค่า 1,420 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.6 แบ่งเป็น ส้ม 710 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.7 แอปเปิ้ล 160 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.1 นอกจากนี้ ยังมีมูลค่าการส่งออกผัก 1,120 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.2

เมืองยวี่ซีเป็นแหล่งเพาะปลูกสินค้าเกษตรเพื่อส่งออกที่สำคัญของมณฑลยูนนาน โดยเมืองยวี่ซี   มีการส่งออกสินค้าเกษตรคิดเป็นมูลค่า 1,970 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.2 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.9 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรของมณฑลยูนนานในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 ขณะที่ มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรของเมืองฉวี่จิ้ง นครคุนหมิง และเมืองฉู่สง ก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

การส่งออกสินค้าเกษตรผ่านด่านชายแดนของมณฑลยูนนานคิดเป็นมูลค่า 1,760 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.8 โดยผ่านด่านเหอโข่ว 1,240 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 67.6 ด่านรุ่ยลี่ 200 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.8 และด่านบ่อหาน 190 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3

ตั้งแต่เดือน ม.ค. 2562 มูลค่าการส่งออกสินค้าของมณฑลยูนนานมีการขยายตัวเป็นบวก สิ้นสุดการขยายตัว
ติดลบต่อเนื่อง 9 เดือนตั้งแต่เดือน เม.ย. จนถึงเดือน ธ.ค. 2561 ทั้งนี้ ผลไม้ ผัก ยาสูบ และดอกไม้ มีแนวโน้มการส่งออกที่ดี โดยเดือน ม.ค. 2562 มีมูลค่าการส่งออก 2,340 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.5 ซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นปี 2562 ที่ดี ขณะที่ เดือน ก.พ. 2562 ได้รับผลกระทบจากวันหยุดยาวในเทศกาลตรุษจีน ทำให้การส่งออกขยายตัวลดลง อย่างไรก็ตาม  คาดว่าการส่งออกสินค้าเกษตรของมณฑลยูนนานในปี 2562 มีทิศทางที่ดี เนื่องจากมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ทำให้ผู้ส่งออกมีความมั่นใจ

http://yn.yunnan.cn/system/2019/04/12/030250783.shtml

Avatar

Kunming_admin

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม