สวนกระแสวิกฤติเศรษฐกิจจีน GDP ฉงชิ่ง 3 ไตรมาสแรกปี 58 ยังคงโต 11%เศรษฐกิจ 3 ไตรมาสแรกปี 2558 ของมหานครฉงชิ่ง ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย GDP 3 ไตรมาสแรกของปีนี้ มีมูลค่าถึง 1,125,267 ล้านหยวน เพิ่มถึง 11% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านและดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1.4% สำหรับรายได้ประชากรของชาวนครฉงชิ่งเฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ 15,385 หยวนต่อปี

กรมสถิติ มหานครฉงชิ่ง ได้เผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจ 3 ไตรมาสแรกปี 2558 ของมหานครฉงชิ่งว่าตัวเลข GDP ของมหานครฉงชิ่งยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ โดยมีมูลค่า GDP อยู่ที่ 1,125,267 ล้านหยวน พุ่งสูงถึง 11% สูงกว่าอัตราเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 4.1% ซึ่งแบ่งเป็นอุตสาหกรรมปฐมภูมิมีมูลค่า 75,632 ล้านหยวน ขยายตัว 4.3% ทุติยภูมิมีมูลค่า 501,867 ล้านหยวน ขยายตัว 11.4% และตติยภูมิมีมูลค่า 547,768 ล้านหยวน ขยายตัว 11.2%

สำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรใน 3 ไตรมาสแรก ยังคงรักษาระดับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่า 1,057,477 ล้านหยวน โตขึ้น 17.3% แบ่งเป็นการลงทุนในภาคเกษตรกรรมมูลค่า 37,315 ล้านหยวน ขยายตัวขึ้น 12.6% ส่วนการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม มีมูลค่า 351,899 ล้านหยวน ขยายตัวถึง 20.8% และการลงทุนในภาคบริการ มีมูลค่า 668,262 ล้านหยวน ขยายตัว 15.9%

นอกจากนี้ ใน 3 ไตรมาสแรกปี 2558 มหานครฉงชิ่งมีอัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้น 572,300 ราย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่าน 0.5% รายได้ประชากรของชาวนครฉงชิ่งเฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ 15,385 หยวนต่อปี เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 9.7% ซึ่งแบ่งเป็นรายได้ชาวเมืองเฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ 21,007 หยวนต่อปี เพิ่มขึ้น 8.4% รายได้เกษตรกรเฉลี่ยตัวหัวอยู่ที่ 7,840 หยวนต่อปี เพิ่มขึ้น 11%

แน่นอนว่าเมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้น อัตราการบริโภคย่อมเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยอัตราการบริโภคของชาวนครฉงชิ่ง 3 ไตรมาสแรกสูงขึ้นที่มูลค่า 466,186 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นถึง 12.3% ซึ่งตัวเลขการบริโภคด้านค้าปลีกและค้าส่งอยู่ที่มูลค่า 400,260 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 12.1% ตัวเลขด้านที่พักอาศัยและด้านอาหารมีมูลค่า 65,926 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 13.6% และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1.4%

จากตัวเลขเศรษฐกิจของมหานครฉงชิ่งข้างต้น เห็นได้ว่า ในสภาพเศรษฐกิจของประเทศจีนที่ชะลอตัวลง ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อมหานครฉงชิ่งแต่อย่างใด ซึ่งคาดว่าในภายภาคหน้า มหานครฉงชิ่งยังคงสามารถรักษาระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม