สนามบินนานาชาติจงชวน (นครหลานโจว มณฑลกานซู) ได้รับการอนุมัติให้เป็นด่านนำเข้าผลไม้และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ

สนง. ควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งชาติ (AQSIQ) และ สนง. ศุลกากรนครหลานโจวได้อนุมัติให้สนามบินนานาชาติจงชวนเป็นด่านนำเข้าผลไม้และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำไปเมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2561 ล่าสุด เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2561 สนามบินนานาชาติจงชวน ได้เปิดเส้นทางการขนส่งสินค้าทางอากาศ เน้นสินค้านำเข้าในกลุ่มผลไม้และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำทั้งแบบสดและแช่แข็ง

การเปิดให้บริการสองเส้นทางแรก ได้แก่

เส้นทางการขนส่ง

ประเภทสินค้า

ผู้ให้บริการขนส่ง

บริษัทผู้นำเข้า

1. นครหลานโจว-กรุงเทพฯ

สัปปะรดภูแล

SF Airlines (Shunfeng)

Gansu Shengye Group

(甘肃升业集团)

2. นครหลานโจว-กรุงฮานอย กุ้งขาวชนิด Vannamei     ปลาดาวเงิน และปลาเก๋าแช่แข็ง

Longhao Air

ทั้งสองเส้นทางฯ มีการขนส่งสินค้าในช่วงแรกรวม 31 ตัน มูลค่า 960,000 หยวน ทั้งนี้ ความสำเร็จของการเปิดเส้นทางขนส่งสินค้าทางอากาศในครั้งนี้ เป็นผลมาจากการผลักดันจากรัฐบาลมณฑลกานซูที่ต้องการเร่งพัฒนาโครงสร้างการขนส่งสินค้าของมณฑลให้เชื่อมต่อกับมณฑลข้างเคียงและประเทศต่างๆ ได้สะดวกขึ้น โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าทางอากาศที่จะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ Lanzhou New Area และสนามบินนานาชาติจงชวนเป็นฐานรองรับในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง นอกจากเส้นทางการขนส่งข้างต้นแล้วยังมีการขนส่งสินค้าทางอากาศจากนครหลานโจว-เมืองดูไบ และนครหลานโจว-ประเทศกาตาร์อีกด้วย

นอกจากนี้ เขต Lanzhou New Area ยังเป็นที่ตั้งของเขตคลังสินค้าทัณฑ์บนนครหลานโจว (兰州新区综合保税区) ปัจจุบันมีวิสาหกิจลงทุนในเขตฯ แล้ว 29 ราย โดยเป็นวิสาหกิจโลจิสติกส์ 16 ราย ในปี 2559 เขตฯ มีรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้ารวม 4,545 ล้านหยวน อนึ่ง Gansu Shengye Group ผู้ให้บริการนำเข้า-ส่งออกสินค้าจากไทยและเวียดนามในครั้งนี้ ถือเป็นวิสาหกิจท้องถิ่นรายใหญ่ที่เข้าลงทุนในเขตฯ แต่เดิมเป็นวิสาหกิจผู้ผลิตและแปรรูปเหล็ก สแตนเลส และอะลูมิเนียม ปัจจุบันได้ลงทุนในเขตโลจิสติกส์จงชวนเป่ยจ้าน (兰州新区中川北站物流园) และกำลังอยู่ในระหว่างการลงทุนติดตั้งระบบ Robot Automation เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบโลจิสติกส์

ที่ผ่านมา มณฑลกานซูใช้ประโยชน์จากโครงการตามยุทธศาสตร์ China-Singapore Demonstration Initiative on Strategic Connectivity中国新加坡互联互通项目(渝桂新) ซึ่งเป็นการใช้เส้นทางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal transport) ผ่านนครฉงชิ่ง มณฑลกุ้ยโจว และเขตฯ กว่างซีจ้วง ก่อนจะไปสิ้นสุดที่ประเทศสิงคโปร์ ระยะทางรวม 4,080 กิโลเมตร โดยมณฑลกานซูใช้เส้นทางรถไฟหลานโจว – ฉงชิ่ง ซึ่งเปิดให้บริการเต็มรูปแบบครั้งแรกเมื่อเดือน ก.ย. 2560 เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าหลัก โดยมีนครฉงชิ่งทำหน้าที่เป็นข้อต่อสำคัญในการเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางการขนส่งนานาชาติไปยังทิศใต้ การเปิดเส้นทางการขนส่งสินค้าทางอากาศในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวแรกของการนำเข้าสินค้าโดยตรงของมณฑลที่ไร้ทางออกสู่ทะเลอย่างมณฑลกานซู โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าที่มณฑลกานซูขาดแคลน และยังเป็นสินค้าที่ประเทศไทยมีศักยภาพ อาทิ ผลไม้เขตร้อน ปลาและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทะเล หรือสินค้าพื้นเมืองจากไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน นอกจากการขนส่งสินค้าทางอากาศจะช่วยร่นระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่บอบช้ำหรือเน่าเสียง่ายอย่างผลไม้และอาหารทะเลแล้ว ยังทำให้มณฑลกานซูสามารถขยายช่องทางการกระจายสินค้าไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งแต่เดิมต้องผ่านเมืองหน้าด่านทางตอนใต้ของจีนก่อนขนส่งมายังมณฑลกานซู

ข้อมูลอ้างอิง

  1. http://www.lzxq.gov.cn/csfz/14838.jhtml
  2. http://www.mofcom.gov.cn/article/difang/201812/20181202820501.shtml

 

Thailand Business Information Center in China, Xi'an

Thailand Business Information Center in China, Xi'an

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม