ศุลกากรนครหลานโจวและนครหยินชวน ยกเลิกแบบฟอร์มกระดาษ เริ่ม 1 มิ.ย. ศกนี้

สนง. ศุลกากรแห่งชาติประกาศยกเลิกการใช้แบบฟอร์ม Customs Clearance of Entrance/Exit Commodities Form (/出境货物通关单) ตามประกาศ “Announcement of the General Administration of Customs on the Complete Cancellation of the Customs Declaration for Entry / Exit Cargo” (海关总署关于全面取消《入/出境货物通关单》有关事项的公告) ซึ่งจะทยอยบังคับใช้ ณ ด่านนำเข้า-ส่งออกสินค้าทั่วประเทศ

ล่าสุด ศุลกากรนครหลานโจว มณฑลกานซู และศุลกากรนครหยินชวน เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ประกาศยกเลิกการใช้แบบฟอร์มดังกล่าว เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2561 เพื่อมุ่งสู่การให้บริการออนไลน์ด้วยระบบ Single Window (单一窗口) ของกรมศุลกากรทั่วประเทศ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1) เข้าไปที่ http://www.singlewindow.cn

2) เลือกแถบเมนู 我要办事 เลือกพื้นที่เขตหรือมณฑลที่ประสงค์จะนำเข้า / ส่งออกสินค้า

3) สำหรับมณฑลกานซูที่ https://gs.singlewindow.cn  สำหรับเขตฯ หนิงเซี่ยหุยที่ https://nx.singlewindow.cn 

4) ลงทะเบียนเพื่อเปิดใช้งาน โดยสามารถเลือกลงทะเบียนแบบบุคคล (个人) หรือแบบวิสาหกิจ (企业)

5) เมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้ว ให้ดาวน์โหลดโปรแกรมพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อย (客户端)      

6) เปิดโปรแกรมเพื่ออัปโหลดเอกสารและข้อมูล เมื่อเสร็จสิ้นระบบจะออกหมายเลขบาร์โค้ด (代码A) สำหรับสินค้านำเข้าจำนวน 15 หลัก หรือหมายเลขบาร์โค้ด (代码B) สำหรับสินค้าส่งออกจำนวน 18 หลักบนใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ (electronic receipt for inspection)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้นำเข้าสินค้าต้องการออกใบรับรองสินค้าเพื่อใช้ระหว่างการขนส่งสินค้าสามารถยื่นขอรับ Inbound Cargo Departure Notice (境货物调离通知单) ในกรณีผู้ส่งออกสินค้าต้องการรับเอกสารเพื่อยื่นต่อหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อขอรับ Contact Sheet for Inspection and Quarantine of Outbound goods (出境货物检验检疫工作联系单) ได้ที่ สนง. ศุลกากรนครหลานโจว มณฑลกานซู และ สนง. ศุลกากรนครหยินชวน เขตฯ หนิงเซี่ยหุย

การประกาศยกเลิกการใช้แบบฟอร์มดังกล่าว เป็นหนึ่งในแผนลดการสิ้นเปลืองวัสดุสำนักงานเพื่อตอบโจทย์ยุค Paperless Office รวมไปถึงการตอบสนองนโยบายอำนวยความสะดวกสูงสุดให้แก่วิสาหกิจ (一次放行) ของภาครัฐ และยกระดับการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ Single Window ของเครือข่ายระบบศุลกากรที่จากเดิมผู้นำเข้าหรือส่งออกสินค้าต้องยื่นเรื่องต่อ สนง. ตรวจสอบและกักกันโรคแห่งชาติหรือประจำท้องถิ่น (China Inspection and Quarantine: CIQ) และ สนง. ศุลกากร (Customs) ซึ่งมีเอกสารและขั้นตอนการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อน สิ้นเปลืองเวลาในการจัดเตรียมเอกสาร โดยภายหลังการประกาศใช้ระบบ Single Window เชื่อมต่อข้อมูลหน่วยงานภาครัฐทั้งประเทศเข้าด้วยกันแล้ว ผู้นำเข้า / ส่งออกสามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ภายในครั้งเดียว ร่นระยะเวลาได้มากถึง 2-3 ชั่วโมง

ข้อมูลอ้างอิง

1. http://gansu.gscn.com.cn/system/2018/06/06/011964620.shtml

2. http://szb.ycen.com.cn/epaper/ycrb/html/2018-06/02/content_20103.htm

3. https://news.dahe.cn/2018/06-04/319572.html

 

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม