ลู่ทางสินค้าเกษตรไทยเจาะจีนตอนใน ต้องที่นี่ “กว่างซี”     มณฑลจีนตอนในอย่าง “กานซู่” เร่งกระชับความร่วมมือกับ “กว่างซี” ในการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากเส้นทาง “มุ่งลงใต้” ด้วยระบบงานขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) ซึ่งนับเป็น “โอกาส” และ “ลู่ทาง” การขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยสู่จีนตอนใน     เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ศูนย์การค้าและโลจิสติกส์นานาชาติหลานโจวมณฑลกานซู่ (Lanzhou International Trade & Logistic Park/兰州国际港务区) ได้เปิดสำนักงานตัวแทนการค้าระหว่างประเทศในนครหนานหนิงในชื่อ ‘Gansu (Lanzhou) International Land Port’ (甘肃(兰州)国际陆港) เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของเส้นทาง “มุ่งลงใต้” จีน-สิงคโปร์


     จุดเริ่มต้นของการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมณฑลกานซู่กับเขตฯ กว่างซีจ้วงในโครงการ “เส้นทางมุ่งลงใต้” มีดังนี้

  •   31 สิงหาคม 2560 รัฐบาลระดับมณฑล 4 แห่ง (ฉงชิ่ง กว่างซี กุ้ยโจว และกานซู่) ร่วมลงนาม “ข้อตกลงกรอบความร่วมมือในการร่วมพัฒนาเส้นทาง “มุ่งลงใต้” ภายใต้ โครงการความเชื่อมโยงจีน-สิงคโปร์ (China-Singapore Connectivity Initiative Southern Transport Corridor: CCI-STC)
  •   29 กันยายน 2560  เปิดใช้เส้นทางรถไฟนครหลานโจว-นครฉงชิ่งอย่างเป็นทางการ เป็นการให้บริการเที่ยวขบวนรถไฟขนส่งสินค้าในเส้นทาง มุ่งลงใต้ จากนครหลานโจวไปยังท่าเรือแม่น้ำกั่วหยวนของนครฉงชิ่ง (Guoyuan Port/果园港) ลงมาถึงท่าเรือเมืองชินโจวเที่ยวปฐมฤกษ์
  •  ต่อมา มณฑลกานซู่ได้ทยอยเปิดทดลองวิ่งรถไฟขนส่งสินค้าเกษตรแบบติดตั้งระบบทำความเย็น  (cold chain)

 

      ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับขบวนรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในเส้นทาง “มุ่งลงใต้” ของมณฑลกานซู่กับเขตฯ กว่างซีจ้วง มีดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2561)

  •   มีการวิ่งรถแล้ว 11 ขบวน 320 โบกี้
  •   สินค้าขาล่อง (มายังท่าเรือชินโจว) ได้แก่ แอปเปิล หอมหัวใหญ่ ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม และสินค้าอุตสาหกรรม คิดเป็นปริมาณ 8,776 ตัน รวมมูลค่า 94.47 ล้านหยวน
  •   สินค้าขาขึ้น (จากท่าเรือชินโจวไปยังมณฑลกานซู่) ได้แก่ อลูมิเนียมออกไซด์ อาหารทะเล และผลไม้เมืองร้อน มูลค่าสินค้าประมาณ 5 ล้านหยวน

              

      นายหวัง ต้าหลิน (Wang Dali/王大林) ตำแหน่ง Chief Dispatcher ของการรถไฟนครหลานโจว (China Railway Lanzhou Group) ให้ข้อมูลว่า เส้นทางรถไฟ “มุ่งลงใต้” จากนครหลานโจวถึงท่าเรือเมืองชินโจวมีระยะทางประมาณ 1,950 กิโลเมตร ขบวนรถใช้เวลาเดินทาง 35 วัน ย่นระยะทางลงได้ประมาณ 500 กิโลเมตร     นายฉี ฟาเหยา (Qi Fayao/祁发尧) ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ บริษัท Lanzhou International Port Multimodal Transportation Co., Ltd. (兰州国际港多式联运有限公司) กล่าวว่า ในอดีต การส่งออกผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมจากนครหลานโจวไปยังอาเซียน ส่วนใหญ่จะขนส่งไปที่ท่าเรือทางชายฝั่งตะวันออกของประเทศ ซึ่งต้องใช้เวลาในการขนส่งถึงปลายทางนานถึง 1517 วัน ปัจจุบัน การใช้เส้นทางมุ่งลงใต้เพื่อการส่งออกที่ท่าเรือเมืองชินโจวประหยัดเวลาลงจากเดิมอย่างน้อย 5 วัน     ในทางกลับกัน เมืองที่เป็น land lock อย่างนครหลานโจวมีการใช้ประโยชน์จากเส้นทางมุ่งลงใต้เพื่อการขนส่งและนำเข้าสินค้าเกษตรจากต่างมณฑล/ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน     ปัจจุบัน ผลไม้เมืองร้อนไม่ได้เป็นสิ่งของหายากในนครหลานโจวอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนไทย แก้วมังกรเวียดนาม สับปะรดฟิลิปปินส์ และลิ้นจี่มณฑลไห่หนาน โดยพนักงานขายของซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในนครหลานโจว ให้ข้อมูลว่า ผลไม้เมืองร้อนได้รับความนิยมจากผู้บริโภคท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากผลไม้ที่สามารถผลิตในมณฑลกานซู่มีเพียงไม่กี่ชนิด  หลักๆ คือ แอปเปิล ขณะที่ผลไม้เมืองร้อนต้องพึ่งพาการนำเข้าหรือซื้อจากต่างมณฑล     ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น?? เมื่อเปรียบเทียบกับราคาขายปีที่แล้ว ปีนี้ราคาผลไม้เมืองร้อนลดลงมากพอสมควร เช่น ปีที่แล้ว ทุเรียนขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 40 กว่าหยวน ปีนี้ ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 30 กว่าหยวนเท่านั้น ขณะที่แก้วมังกรจากเวียดนามราคาถูกลงกิโลกรัมละ 10-14 หยวน การที่ผลไม้เมืองมีราคาลดลงมาจาก 2 ปัจจัย คือ ปริมาณผลผลิตและโลจิสติกส์ หลังจากมีการพัฒนาเส้นทาง “มุ่งลงใต้” ช่วยให้โลจิสติกส์สะดวกขึ้น ต้นทุนโลจิสติกส์ลดลง คุณภาพผลไม้ก็ดีขึ้น (การขนส่งใช้เวลาสั้นลง ผลไม้คงความสดใหม่) และผลไม้ก็มีราคาย่อมเยาลงมาก     นายจาง หย่งหง (Zhang Yonghong/张永洪) หัวหน้าฝ่ายการค้าระหว่างประเทศ กรมพาณิชย์กานซู กล่าวว่า ตลาดสินค้าเกษตรของกานซู่กับกว่างซีมีลักษณะเกื้อกูลกัน กานซู่มีแอปเปิ้ลและเนื้อวัวเนื้อแกะ ขณะที่กว่างซีมีผลไม้เมืองร้อนและอาหารทะเล ดังนั้น การพัฒนาเส้นทาง “มุ่งลงใต้” จึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือทางอุตสาหกรรมและการแลกเปลี่ยนทางการค้าระหว่างสองพื้นที่ และตลาดสินค้าเกษตรของทั้งสองมณฑลยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก     ปัจจุบัน มณฑลกานซู่กำลังจัดซื้อตู้คอนเทนเนอร์เย็น (Reefer Container) เพื่อลำเลียงสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพสูงหลากชนิดของมณฑลกานซู่ผ่านเส้นทาง “มุ่งลงใต้” ไปยังตลาดจีนตะวันตกรวมถึงอาเซียนด้วย     ในระยะต่อไป มณฑลกานซู่จะกระชับความร่วมมือกับนครฉงชิ่งและกว่างซี ในการเพิ่มเที่ยวขบวนรถไฟขนส่งสินค้านานาชาติเส้นทาง “มุ่งลงใต้” จากปัจจุบันที่ให้บริการเดือนละ 2 เที่ยวขบวน เพิ่มเป็นเดือนละ 3-4 เที่ยวขบวนภายในครึ่งปีหลังนี้ และตั้งเป้าหมายว่า จะพัฒนาให้มณฑลกานซู่มีบทบาทและเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญบนเส้นทางดังกล่าวให้ได้ภายใน 23 ปี

 

ลิงก์ข่าว

ภาคธุรกิจจีนชิงโอกาสลงทุนในเส้นทางโลจิสติกส์ มุ่งลงใต้ (5 มิ.ย. 2561)

นครหนานหนิงเปิดใช้ ศูนย์โลจิสติกส์ระบบรางขนาดยักษ์ รองรับการเป็น Hub ขนส่งสินค้าจีน-อาเซียน-ยุโรป (21 พ.ค. 2561)

กว่างซีเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain) (11 พ.ค. 2561)

จีนเชิญนานาประเทศร่วมพัฒนา เส้นทางมุ่งลงใต้จีน-สิงคโปร์ (10 พ.ค. 2561)

เส้นทางมุ่งลงใต้จีน-สิงคโปร์ ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์พัฒนาตลาดผลไม้จีน-อาเซียน (3 พ.ค. 2561) 

เมืองผิงเสียง ชูโมเดลโลจิสติกส์ รถ+รถไฟเชื่อมอาเซียน-จีน-ยุโรป (18 เม.ย. 2561)

ท่าเรือชินโจว ทางเลือกใหม่ของผู้ประกอบการส่งออก (ไทย) (17 เม.ย. 2561)

มณฑลกานซู่ ขอเอี่ยวเส้นทางการขนส่งสินค้านานาชาติ เล็งเพิ่มการส่งออกไปยังอาเซียน (19 ธ.ค. 2560)

จัดทำโดย นายชิว เจียเหว่ย ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง

เรียบเรียงโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง

แหล่งที่มา
เว็บไซต์ www.gx.xinhuanet.com (中国新华网) วันที่ 14 พฤษภาคม 2561

ภาพประกอบ
www.pexels.com/photo/red-train-166129/

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม