รัฐบาลจีนอนุมัติจัดตั้ง Kunming Comprehensive Bonded Zone

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 คณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนาแห่งชาติจีนเปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีจีนได้อนุมัติข้อเสนอเรื่อง การยกระดับ Kunming Export Processing Zone เป็น Kunming Comprehensive Bonded Zone ซึ่งเป็น Comprehensive Bonded Zone แห่งที่ 2 ของมณฑลยูนนาน ถัดจาก Honghe Comprehensive Bonded Zone

Comprehensive Bonded Zone ของจีน หมายถึง พื้นที่ภายในประเทศซึ่งมีสถานะเป็นด่าน/ท่า โดยได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้มีท่าสินค้าทัณฑ์บนและจุดควบคุมพิเศษด้านศุลกากรภายในเนื้อที่ที่มีขอบเขตชัดเจน โดยมีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับภาษีของท่าสินค้าทัณฑ์บน นโยบายด้านเงินตราต่างประเทศ คลังสินค้าทัณฑ์บน

เขตการผลิตเพื่อส่งออก เขตโลจิสติกส์สินค้าทัณฑ์บน และด่าน/การท่า

Kunming Comprehensive Bonded Zone โซน A มีเนื้อที่ 0.58 ตร.กม. ตั้งอยู่ใน Kunming Export Processing Zone ของ Kunming Economic and Technological Development Zone ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการแล้ว โดยเน้นอุตสาหกรรมการผลิตจากทรัพยากรที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของมณฑลยูนนานและประเทศเพื่อนบ้าน เช่น หยก สมุนไพร และอาหาร เป็นต้น

ส่วนโซน B มีเนื้อที่ 1.42 ตร.กม. ตั้งอยู่ใกล้ท่าอากาศยานนานาชาติฉางสุ่ยคุนหมิง เน้นการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศด้วยคมนาคมทางอากาศ คลังสินค้า และการแปรรูป เป็นต้น ทั้งนี้ Kunming Comprehensive Bonded Zone โซน B จะเร่งสร้างเครือข่ายร่วมกับ Central Yunnan Industrial Area (เมืองอานหนิง อำเภอซงหมิง และเขตกวนตู้ ของนครคุนหมิง) เพื่อเป็นหลักประกันว่า จะผ่านกระบวนการตรวจสอบและอนุมัติให้เริ่มดำเนินการได้ภายในปี 2559

นอกจากนี้ ภายในปี 2560 Kunming Comprehensive Bonded Zone จะเริ่มก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการผลิต ทั้งนี้ เทศบาลนครคุนหมิงตั้งเป้าว่า ภายในปี 2563 มูลค่านำเข้า-ส่งออกของ Kunming Comprehensive Bonded Zone จะครองสัดส่วนร้อยละ 20 ของมูลค่านำเข้า-ส่งออกของมณฑลยูนนาน

แหล่งข้อมูล

เว็บไซต์ข่าว http://yndaily.yunnan.cn/html/2016-02/27/content_1041879.htm?div=-1

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม