ระเบียบ 3 ข้อ เพิ่มประสิทธิภาพงานของด่านศุลกากรฉงชิ่ง

 

รัฐบาลมหานครฉงชิ่ง เผยว่า ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ด่านศุลกากรทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำและทางอากาศ รวมถึง International Trade Single Window ทุกแห่ง จะมีการติดประกาศระเบียบการดำเนินพิธีศุลกากร 3 ข้อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่รวดเร็ว และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น

ระเบียบ 3 ข้อดังกล่าว ที่จะปรากฎอยู่ทุกจุดของด่านนำเข้า-ส่งออกในมหานครฉงชิ่ง ประกอบด้วย

(1) เวลาการทำงาน การเตรียมความพร้อมตรวจสอบพิธีศุลกากร ขั้นตอนการตรวจสอบและการดำเนินการ ประเภทสินค้าที่ต้องสำแดง และประกาศพิเศษต่าง ๆ ในแต่ละสถานการณ์

(2) ข้อมูลการเก็บภาษีสินค้านำเข้า-ส่งออกแต่ละประเภท การบริการในด้านต่าง ๆ รวมถึงอัตราการเก็บค่าบริการ หากการบริการใดไม่มีปรากฎในประกาศอย่างเป็นทางการจะไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการ

(3) ช่องทางการติดต่อประสานงาน อาทิ รายชื่อหน่วยงานราชการที่ดูแลด้านการนำเข้า-ส่งออก หน่วยงานการตรวจสอบสินค้า รวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์สายด่วนที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

การประกาศระเบียบ 3 ข้อดังกล่าว จะทำให้การดำเนินพิธีศุลกากรของมหานครฉงชิ่งมีความสะดวก รวดเร็ว และลดต้นทุนในหลายด้าน อีกทั้ง ยังแสดงออกถึงการทำงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหลักของมหานครฉงชิ่งที่จะพยายามพัฒนาระบบการการนำเข้า-ส่งออกและการขนส่งโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากล   

อนึ่ง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา มหานครฉงชิ่งได้เริ่มต้นให้บริการ “International Trade Single Window” คือ ช่องทางในการดำเนินพิธีการศุลกากร ตรวจสอบและกักกันสินค้า รวมถึงปล่อยผ่านสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เพื่อบูรณาการระบบงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคสำหรับสินค้านำเข้า-ส่งออก และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการตรวจปล่อยสินค้าจากด่าน ซึ่งในปัจจุบัน กำลังเร่งปรับระบบการบริการโดยเจ้าหน้าที่สู่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม