รถไฟหูหนาน-ยุโรป ไต่ขึ้นที่ 5 เส้นทางศักยภาพสู่ยุโรปของจีน

รถไฟด่วนจีน-ยุโรป (China-Europe Railway Express) เป็นเส้นทางขนส่งสินค้านานาชาติที่เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อปี 2554 จากนครฉงชิ่งไปเมือง Duisburg ประเทศเยอรมนี หลังจากเส้นทางแรกประสบความสำเร็จ หลายเมืองของจีน อาทิ เฉิงตู เจิ้งโจว ซูโจว อู่ฮั่น และอี้อู รวมถึงนครฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนาน ต่างทยอยเปิดเส้นทางขนส่งสินค้าสู่ยุโรป จนถึงปัจจุบัน รถไฟด่วนจีน-ยุโรปมีเครือข่ายเส้นทางเดินรถระหว่างกัน 57 เส้นทาง ทอดยาวต่อเชื่อมเมืองใหญ่ 35 เมืองในจีน และ 34 เมืองในยุโรป

รถไฟด่วนหูหนาน-ยุโรป (Hunan-Europe Railway Express) เปิดทดลองวิ่งครั้งแรกเมื่อ 30 ตุลาคม 2557 จากฉางซาไป Duisburg หลังผ่านไปเพียง 3 ปี รถไฟด่วนหูหนาน-ยุโรปขยายเส้นทางการเดินรถเพิ่มมากขึ้น จนมีตารางเดินรถที่กำหนดเวลาแน่นอน ทำให้ในช่วงสิ้นปี 2560 รถไฟด่วนหูหนาน-ยุโรปมีจำนวนขบวนของการเดินรถและปริมาณขนส่งสินค้าสูงเป็นอันดับ 5 ของจีน (รองจากสายเฉิงตู ฉงชิ่ง เจิ้งโจว และอู่ฮั่นไปยุโรป) กลายเป็นเส้นทางศักยภาพรถไฟจีน-ยุโรป 1 ใน 5 ของจีน

ปัจจุบัน รถไฟด่วนหูหนาน-ยุโรป นอกจากจะขนส่งสินค้าไปยุโรปแล้ว ยังเปิดตลาดใหม่สู่เอเชียกลางและตะวันออกกลาง เพิ่มขบวนเดินรถขาไปและกลับอีกกว่า 10 เส้นทาง อาทิ จากฉางซาไป Hamburg (เยอรมนี) Tashkent (อุซเบกิสถาน) Moscow (รัสเซีย) Minsk (เบลารุส) Malaszewicze และ Warsaw (โปแลนด์) Budapest (ฮังการี) Teheran (อิหร่าน) และฝั่งขากลับจาก Hamburg (เยอรมนี) Budapest (ฮังการี) Teheran (อิหร่าน) สู่นครฉางซา โดยมีเส้นทางเดินรถโดยเฉลี่ยสัปดาห์ละ 5 เที่ยว แบ่งเป็นฝั่งขาไป 4 เที่ยว และขากลับ 1 เที่ยว การมีตารางเดินรถที่แน่นอนและเปิดเส้นทางฝั่งขากลับมากขึ้น นอกจากทำให้ต้นทุนการขนส่งถูกลง ยังส่งผลดีต่อผู้ประกอบการที่สามารถกำหนดการเดินทางของสินค้าได้อย่างถูกต้อง อันจะนำมาซึ่งโอกาสทางการตลาดของผู้ประกอบการอีกด้วย

ยุโรปเป็นคู่ค้าสำคัญต้น ๆ ของมณฑลหูหนาน โดยทั่วไปการส่งสินค้าไปยุโรปของหูหนานส่วนใหญ่จะขนส่งทางเรือผ่านนครเซี่ยงไฮ้ เมืองหนิงโป หรือมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 1-2 เดือน การเปิดเส้นทางรถไฟด่วนหูหนาน-ยุโรป จึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ประกอบการ เนื่องจากการขนส่งทางรถไฟใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งเดือน มีความเร็ว 1/4 ของทางเรือ และมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าทางเครื่องบินราวครึ่งหนึ่ง

สถานีรถไฟหลักที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างหูหนานและยุโรป คือ สถานีเสียหนิง (Changsha xianing station) หรือ สถานีฉางซาเหนือ (Changshabei station) ซึ่งเดิมทีมีพื้นที่ 880 หมู่ (367 ไร่) รองรับสินค้าได้ปีละ 5 ล้านตัน แต่หลังจากการเดินรถระหว่างหูหนานและยุโรปเพิ่มขบวนมากขึ้น ปัจจุบัน สถานีดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารและการปรับแต่งพื้นที่เพิ่มอีก 930 หมู่ (388 ไร่) คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562 เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณสินค้าเพิ่มจากเดิมเป็น 3 เท่า กลายเป็นจุดกระจายสินค้าสำคัญสำหรับภาคกลาง ภาคใต้ และตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

การเปิดเส้นทางรถไฟด่วนหูหนาน-ยุโรป จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในระบบการขนส่งต่อผู้ประกอบการ โดยที่สำคัญ อาทิ การที่หน่วยงานการคลังมณฑลหูหนานได้ออกนโยบายให้สิทธิพิเศษค่าขนส่งแก่ผู้ประกอบการ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานรถไฟที่เป็นเจ้าของพื้นที่อีกด้วย ได้แก่ China railway Guangzhou group และ CRIntermodal และไม่เพียงเท่านั้น ศุลกากรนครฉางซายังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับด่านศุลกากรชายแดนที่เป็นทางออกมุ่งสู่ยุโรป 4 แห่งของจีน ได้แก่ Alashankou และ Horgos ในเขตฯ ซินเจียง Erenhot และ Manchuria ในเขตฯ มองโกเลียใน เพื่อให้การตรวจปล่อยของเกิดความสะดวกยิ่งขึ้น โดยในปี 2560 การตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าโดยเฉลี่ยจะใช้เวลาประมาณ 10 ชม. ลดลงจากปี 2559 ถึง 22 ชม. ส่วนการตรวจปล่อยสินค้าขาออกโดยเฉลี่ยใช้เวลาประมาณ 1 ชม. เท่านั้น

ต้องบอกก่อนว่า หูหนานเป็นมณฑลทางภาคกลางของจีนที่มีศักยภาพไม่ธรรมดาเลย โดยมีมูลค่า GDP สูงเป็นอันดับ 9 ของจีน และนอกจากแหล่งท่องเที่ยวจางเจียเจี้ยที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี หูหนานยังเป็นแหล่งสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญของจีน โดยเป็นแหล่งผลิตชาอันดับ 2 ของจีน แหล่งที่ตั้งของบริษัท Sany และ Zoomlion สองยักษ์ใหญ่ด้านอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเพื่อการก่อสร้าง และแหล่งผลิตรถยนต์และอุปกรณ์รถยนต์อันดับ 6 ของจีน ดังนั้น การมีรถไฟด่วนหูหนาน-ยุโรปจึงเป็นโอกาสสำคัญในการส่งออกสินค้าที่มีชื่อเสียงของมณฑลหูหนานและมณฑลข้างเคียง อาทิ กวางตุ้ง กว่างซี ยูนนาน กุ้ยโจว เจียงซี และไห่หนาน สู่ตลาดยุโรป ทั้งนี้ ช่วง 10 เดือนแรกของปี 2560 รถไฟหูหนาน-ยุโรป ขนส่งสินค้า 188,200 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.65 มูลค่าสินค้า 554 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.31

รถไฟหูหนาน-ยุโรป ยังมีศักยภาพที่จะเติบโตต่อไป เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟจีน-ยุโรปที่จีนได้ตั้งเป้าหมายว่าจะเพิ่มการเดินรถเป็นกว่า 5,000 ขบวน ภายในปี 2563 (ปี 2560 เดินรถ 3,271 ขบวน) ผนวกกับหูหนานยังได้เชื่อมโยงเส้นทางขนส่งสินค้านานาชาติลงใต้ผ่านเขตฯ กว่างซี สู่อาเซียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขยายเส้นทางเชื่อมการค้าระหว่างจีน ยุโรป เอเชียกลาง ตะวันออกกลาง และอาเซียน ตามนโยบาย Belt and Road Initiative (BRI) ของจีน เท่ากับเป็นการส่งเสริมบทบาทของหูหนานในฐานะ Hub การขนส่งและกระจายสินค้าที่สำคัญทางตอนกลางของจีน และใช้ประโยชน์ของการเชื่อมโยงยกระดับความก้าวหน้าของเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุน และยังเป็นการส่งเสริมให้แบรนด์ “Made in China” ของมณฑลหูหนานมีโอกาสก้าวออกไปสร้างชื่อเสียงให้กับจีนอีกด้วย

**********************************************

แหล่งข้อมูล

http://hunan.voc.com.cn/article/201801/201801170856136106.html

http://www.hnxokx.com/xwzx/wlzx/2018/0205/270.html


http://www.sohu.com/a/155874049_795621


http://www.sohu.com/a/70115645_124696

中国铁路2017年中欧班列运行线路和开行车次计划http://hn.rednet.cn/c/2016/04/19/3962256.htm

http://news.ifeng.com/a/20170511/51075578_0.shtml

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม