รถไฟสินค้าเฉิงตู-ยุโรป “หรงโอว” มาเป็นอันดับหนึ่ง ขนส่งสินค้าแล้ว 2000 เที่ยว

ขบวนรถไฟขนส่งสินค้าเฉิงตู-ยุโรป ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 สอดรับกับข้อริเริ่ม One Belt One Road ของรัฐบาลจีน โดยเส้นทางรถไฟสายนี้ ได้ทำการขนส่งสินค้าระหว่างเฉิงตู-ยุโรป รวมแล้วทั้งสิ้น 2,000 เที่ยว ส่งผลให้นครเฉิงตูเป็นเมืองที่มีจำนวนเที่ยวการขนส่งสินค้าไปยังยุโรปมากที่สุด ภายในระยะเวลาเพียง 5 ปี

ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการ รัฐบาลจีนได้มีการขยายเส้นทางการขนส่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเปิดเส้นทาง “หรงโอว+” ที่เชื่อมต่อไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกและอาเซียน ซึ่งปัจจุบัน เส้นทางดังกล่าวเชื่อมต่อกับเมืองภายในประเทศจีน 14 เมือง และเชื่อมต่อกับเมืองในต่างประเทศมากถึง 16 เมือง และมีจำนวนการให้บริการขนส่งมากถึงวันละ 3 เที่ยว

ในปี 2561 นี้ รถไฟขนส่งสินค้าเฉิงตู-ยุโรป ได้ขยายเส้นทางระหว่างนครเฉิงตู-สหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อขนส่งสินค้าประเภทไม้แปรรูปไปยังไซบีเรีย และขนส่งผักผลไม้ของเมืองพานจือฮวา รวมถึงสินค้าประเภทเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มไปยังมอสโก ขณะเดียวกันรถไฟขบวนดังกล่าว จะบรรทุกสินค้าประเภทเยื่อกระดาษยูคาลิปตัส ช็อคโกแลตและลูกอม มายังนครเฉิงตู

รัฐบาลจีนยังได้วางแผนปรับปรุงการให้บริการของเส้นทางรถไฟ “หรงโอว” โดยยังคงให้ความสำคัญในเรื่องการรักษามาตรฐานคุณภาพของสินค้าและการบริการเป็นหลัก และเพิ่มกลยุทธ์ใหม่เข้ามาช่วยในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของการขนส่งเส้นทางรถไฟ “หรงโอว” ให้ดียิ่งขึ้น เรียกว่า “กลยุทธ์ 520” ซึ่งหมายถึง เปิดรับช่องทางการติดต่อจาก “5” ช่องทาง ตอบกลับภายใน “2” ชั่วโมง และข้อร้องเรียนด้านการบริการเป็น “0” นั่นเอง

การที่นครเฉิงตูก้าวขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในการขนส่งสินค้าสู่ยุโรปภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว เป็นการบ่งชี้ถึงความสำเร็จของการขนส่งสินค้าผ่านระบบราง และมีการวางแผนขยายเส้นทางเชื่อมโยงเครือข่ายการค้าเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ดังนั้น นักธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงผู้ประกอบการไทยอาจจะพิจารณา  ข้อได้เปรียบดังกล่าวในพิจารณาการดำเนินธุรกิจหรือลงทุนที่เฉิงตู

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม