รถเมล์ไฮโดรเจนทดลองวิ่งแล้วในมณฑลเสฉวน เป็นมณฑลแห่งที่ 2 ในจีนต่อจากมณฑลกวางตุ้ง

มณฑลเสฉวน เปิดตัวอีกหนึ่งนวัตกรรมด้านยานยนต์สาธารณะพลังงานใหม่ โดยได้เริ่มทดลองให้บริการรถเมล์ไฮโดรเจนในเขตผีตู เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นับเป็นการทดลองใช้รถเมล์พลังงานแบตเตอรี่ไฮโดรเจนสายแรกของมณฑลเสฉวน และเป็นมณฑลที่ 2 ในจีนถัดจากมณฑลกวางตุ้ง 

รถเมล์ไฮโดรเจนของมณฑลเสฉวน ผลิตโดยความร่วมมือระหว่างบริษัท Dongfang Electric Corporation ที่เป็นผู้ติดตั้งระบบไฟฟ้าการทำงานของเครื่องยนต์และแบตเตอรี่ และบริษัท Shudu Bus เป็นผู้ออกแบบและผลิตโครงรถเมล์ โดยการผลิตรถเมล์ไฮโดรเจนพลังงานใหม่รุ่นแรกมีจำนวน 10 คัน ซึ่งรถเมล์พลังงานสีเขียวนี้สามารถวิ่งได้ระยะทางสูงสุดประมาณ 500-600 กิโลเมตรต่อการชาร์ต 1 ครั้ง ซึ่งการชาร์ตแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3-5 นาที

เส้นทางสายรถเมล์ไฮโดรเจนในเขตผีตูนี้ มีรถเมล์สลับหมุนเวียนกันรับ-ส่งผู้โดยสาร จากสถานีผีตูถึงสถานีถางชาง รวม 34 สถานี รถเมล์แต่ละคันจะให้บริการวันละ 5 รอบ (ไป-กลับ) เป็นระยะทาง 40 กิโลเมตร/รอบ ใช้เวลาวิ่งประมาณ 2 ชั่วโมง ขณะที่รถเมล์วิ่งให้บริการตลอดเส้นทางนั้น จะไม่มีเสียงเครื่องยนต์ ไม่มีไอเสียจากท่อรถ ซึ่งไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม   

ปัจจุบัน พลังงานไฮโดรเจน คือ หนึ่งในแนวทางหลักของการพัฒนาพลังงานทางเลือกใหม่ของโลก ซึ่งเป็นพลังงานสีเขียวที่ปลอดมลพิษและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยทางการมณฑลเสฉวนจึงให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก มีการกำหนดแผนการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมพลังงานไฮโดรเจน ซึ่งรวมถึงการเริ่มต้นให้บริการรถเมล์ไฮโดรเจนในพื้นที่ต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะนำนวัตกรรมรถเมล์สีเขียวดังกล่าวไปทดลองวิ่งที่เขตปกครองตนเองชนชาติอี๋เหลียงซาน และบริเวณเขตชานเมืองของนครเฉิงตู ซึ่งคาดว่าในปลายปี 2561 จะมีรถเมล์ไฮโดรเจนให้บริการในมณฑลเสฉวนไม่ต่ำกว่า 50 คัน       

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม