ยูนนานใช้ “หนึ่งอำเภอหนึ่งผลิตภัณฑ์” ส่งเสริมของดีในท้องถิ่น ต่อยอดสร้างแบรนด์ “Product of Yunnan” สร้างภาพจำ ย้ำคุณภาพสินค้ายูนนาน

นอกจากเมฆขาว ฟ้าใส อากาศเย็นสบายตลอดปี วัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย และสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามที่ทำให้ผู้ได้มาเยือนเกิดความประทับใจไม่รู้ลืมแล้ว มณฑลยูนนานยังมีผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพและสินค้าท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งเกิดขึ้นมาจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เป็นต้นกำเนิดของทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ และประวัติศาสตร์อันยาวนานและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพื่อแก้ปัญหาความยากจน เพิ่มรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท รวมทั้ง เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมของยูนนานอย่างยั่งยืน มณฑลยูนนานจึงได้ส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นในรูปแบบเดียวกับ “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” ของไทย โดยยูนนานแบ่งพื้นที่ส่งเสริมตามเขตอำเภอ ภายใต้ชื่อ “ของดียูนนาน หนึ่งอำเภอหนึ่งผลิตภัณฑ์” (精品云南·一县一品) โดยสำนักงานพาณิชย์ท้องถิ่นเป็นผู้คัดเลือกและพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก 129 อำเภอของมณฑลยูนนาน เพื่อส่งต่อให้กรมพาณิชย์มณฑลยูนนานทำการตลาดในภาพรวมต่อไป

นอกจากการส่งเสริมสินค้า “หนึ่งอำเภอหนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นรายผลิตภัณฑ์แล้ว มณฑลยูนนานยังได้ดำเนินนโยบายส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้ายูนนานแบบภาพรวมภายใต้ชื่อ“Product of Yunnan” (云品) คู่ขนานไปด้วย เพื่อสร้างภาพจำในหมู่ผู้บริโภคว่า เมื่อนึกถึงสินค้าประเภทนี้ ก็ต้องนึกถึงสินค้ายูนนานเป็นอันดับแรก อาทิ

– ดอกไม้ (มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในจีน และมีศูนย์ประมูลดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในจีน)

– ชายูนนาน (มีพื้นที่ปลูกมากเป็นอันดับ 2 ของจีน และมีชาผูเอ่อร์เป็นสินค้าหลัก)

– ยาสูบยูนนาน (มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในจีน และมีคุณภาพดีที่สุดในจีน)

– กาแฟยูนนาน (มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในจีน และมีคุณภาพดีที่สุดในจีน)

– ผลไม้ยูนนาน (มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในจีน และเป็นแหล่งผลไม้เขตร้อนของจีน)

– ผักยูนนาน (แหล่งปลูกผักสดที่สำคัญของจีน และมีเห็ดป่าที่มีชื่อเสียง)

– ยาสมุนไพรยูนนาน (ยูนนานไป๋เหย้า สมุนไพรซานชี ถั่งเช่า และเทียนหมา) และ

– เนื้อสัตว์ยูนนาน (เนื้อวัวแห้ง เนื้อจามรี และแฮมยูนนาน)

ปัจจุบัน มียี่ห้อสินค้ายูนนานที่ได้รับการขึ้นทะเบียน “Product of Yunnan” ซึ่งหมายถึงการเป็นตราสินค้าที่มีชื่อเสียงของยูนนาน รวม 648 ยี่ห้อ ครอบคลุม 53 อุตสาหกรรม 170 ประเภทสินค้า เช่น เยลลี่มะขาม “เมาตัวลี” บุหรี่ “หงถ่าซาน” ยาสีฟัน “ยูนนานไป๋เหย้า” ชาผูเอ่อร์ “ต้าอี้” กาแฟ “โฮ่วกู่” และมันฝรั่ง “จึตี้” เป็นต้น

การส่งเสริมสินค้าท้องถิ่น “หนึ่งอำเภอหนึ่งผลิตภัณฑ์” รวมทั้ง การส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้ายูนนาน “Product of Yunnan” ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ อาทิ ร้านสตาร์บัคในจีนมีการจำหน่ายกาแฟอราบิก้ายูนนานซึ่งเป็นกาแฟที่ผลิตในจีนชนิดแรกของสตาร์บัค โรงงานยาสูบยี่ห้อดังของจีนล้วนใช้ใบยาสูบจากยูนนาน และสูตรยาหลายชนิดของยูนนานไป๋เหย้าเป็นความลับระดับชาติ

ช่องทางการจำหน่ายสินค้าเป็นข้อต่อสำคัญในการเชื่อมโยงให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้า ได้อย่างสะดวกที่สุด ล่าสุด เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560 กรมพาณิชย์ มณฑลยูนนาน ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ร่วมกับ JD.com ในการจัดจำหน่ายสินค้า “หนึ่งอำเภอหนึ่งผลิตภัณฑ์” และสินค้า “Product of Yunnan” ผ่านช่องทาง offline ได้แก่ ร้าน “JD Home” และร้าน “ของดียูนนาน หนึ่งอำเภอหนึ่งผลิตภัณฑ์” รวม 21 แห่ง ใน 16 เมือง/เขตปกครองตนเองของยูนนาน รวมทั้ง ศูนย์บริการย่อยอีกกว่า 130 แห่ง

ในส่วนช่องทาง online ทาง JD.com ได้จัดสรรพื้นที่พิเศษบนเว็บไซต์สำหรับจำหน่ายสินค้ายูนนานโดยเฉพาะ 11 โซน อาทิ โซนสินค้าเกษตรยูนนาน โซนสินค้าลี่เจียง โซนสินค้าต้าหลี่ โซนสินค้าผูเอ่อร์ และโซนสินค้าคุนหมิง นอกจากนี้ ก็มีลิ้งค์ของ JD.com ในหลายเว็บไซต์ของไทยเท่ากับว่า JD.com ไม่เพียงช่วยขายสินค้ายูนนานในจีน แต่ยังช่วยขายไปยังต่างประเทศอีกด้วย

ในขณะที่มณฑลยูนนานกำลังให้ความสำคัญกับการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง แต่ก็ไม่ละเลยการส่งเสริมสินค้าเกษตรและสินค้าท้องถิ่นผ่านนโยบาย “ของดียูนนาน หนึ่งอำเภอหนึ่งผลิตภัณฑ์” และ “Product of Yunnan” ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับการส่งเสริมสินค้า “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” ของประเทศไทย และต่อยอดโดยการบ่มเพาะให้เป็นผู้ประกอบการ SMEs โดยมีการทำตลาดผ่านช่องทาง offline อาทิ งาน THAIFEX งาน Top Thai Brands และงานเทศกาลไทย รวมทั้ง ช่องทาง online ทางเว็บไซต์ thaitrade.com และ thailandpresents.com

ประเทศไทยกับมณฑลยูนนานมีความใกล้ชิดทั้งทางด้านภูมิศาสตร์และด้านวัฒนธรรม จึงมีแนวทางการพัฒนาที่คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะ การส่งเสริมสินค้าเกษตรและสินค้าท้องถิ่น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน จึงเป็นโอกาสที่ทั้งสองฝ่ายสามารถเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ เช่น รูปแบบการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของจีนที่ทำให้สินค้าดูดีมีมูลค่าเหมาะกับการนำไปเป็นของฝาก รวมทั้ง ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือ เช่น การแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันเพื่อนำไปจัดแสดงหรือจำหน่ายต่อไป

จัดทำโดยนายโกสินทร์ บุณยวัฒโนภาส

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม