ยูนนานตั้งเป้า ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 5 แสนคัน/ปี และหัวเติมไฟฟ้า 1.63 แสนหัว ภายในปี 2563

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2561 คณะกรรมการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศประจำมณฑลยูนนาน ได้ประกาศ “(ร่างรับฟังความคิดเห็น) แผนปฏิบัติการ 3 ปี ระหว่างปี 2561-2563 ว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและการส่งเสริมการใช้งาน” เพื่อรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ “ร่างแผนปฏิบัติการฯ” กำหนดว่า ภายในปี 2563 ยูนนานจะมีกำลังการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 500,000 คัน/ปี (แบ่งเป็นรถยนต์ส่วนตัว 450,000 คัน และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 50,000 คัน) กำลังการผลิตแบตเตอรี่ 10 กิกะวัตต์ชั่วโมง/ปี และมูลค่าการค้ารวม 100,000 ล้านหยวน/ปี โดยกำหนดให้เขตเมืองใหม่เตียนจง (กลุ่มเมืองในภาคกลางของยูนนานเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ ชิ้นส่วน การจำหน่ายและการบริการแบบครบวงจร) รวมถึงมีสถานีเติมแบตเตอรี่ 350 สถานี และหัวเติมไฟฟ้า 163,000 หัว ครอบคลุมทางด่วนและทางหลวงหลักทุกเส้นทาง เมืองระดับอำเภอทุกเมือง และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทุกแห่ง ทั้งนี้ ภายในปี 2565 คาดว่าจะมีกำลังการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 1 ล้านคัน/ปี โดยมีมูลค่าการค้ารวม 200,000 ล้านหยวน/ปี

ในส่วนของการส่งเสริมการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า ช่วงแรกจะเน้นส่งเสริมการใช้งานในภาคการขนส่งสาธารณะ อาทิ รถประจำทาง รถแท็กซี่ รถขนส่งสินค้า รถราชการ และรถยนต์ sharing car จำนวน 200,000 คัน (ปี 2561 จำนวน 30,000 คัน ปี 2562 จำนวน 60,000 คัน และปี 2565 จำนวน 110,000 คัน) ภายใน 7 เมืองหลัก ได้แก่ คุนหมิง ฉวี่จิ้ง ยวี่ซี ฉู่สง หงเหอ ต้าหลี่ และลี่เจียง ครอบคลุมการส่งเสริมร้อยละ 80 ของทั้งมณฑล สำหรับคุนหมิง จำนวนรถประจำทางใหม่ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีจะมีสัดส่วนรถไฟฟ้าไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และในปี 2563 จะมีจำนวนรถไฟฟ้ารวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของรถประจำทาง

สำหรับที่จอดรถสาธารณะ ได้แก่ โรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า จุดพักผ่อนบนทางด่วน และอาคารสำนักงาน เป็นต้น ต้องมีจุดเติมแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่จอดรถ โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยสร้างใหม่ ต้องมีจุดเติมแบตเตอรี่ร้อยละ 100 ของพื้นที่จอดรถ จุดพักผ่อนบนทางด่วนสร้างใหม่ ต้องมีจุดเติมแบตเตอรี่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 200 ของพื้นที่จอดรถ

http://yn.yunnan.cn/html/2018-06/06/content_5241403.htm

http://yn.yunnan.cn/html/2018-06/06/content_5240144.htm

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม