มณฑลส่านซีเร่งส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม AI ในทุกภาคส่วน

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ได้เข้ามามีส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าต่างๆ ของจีน รวมไปถึงการเพิ่มความสะดวกสบายและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยตลอดหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลจีนได้ให้การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา AI ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ AI เป็นพลังหลักในการขับเคลื่อนและยกระดับภาคอุตสาหกรรม โดยรัฐบาลจีนวางเป้าหมายในการเป็นผู้นำอุตสาหกรรม AI ของโลกให้ได้ภายในปี 2573 ผ่านการกำหนดให้ AI เป็น 1 ใน 8 เทคโนโลยีที่สำคัญสำหรับโลกอนาคต และสนับสนุนงบประมาณกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ สถาบันวิจัยอุตสาหกรรมอนาคต (สถาบันชั้นนำด้านการให้คำปรึกษาอุตสาหกรรมของจีน) กล่าวว่า ในปี 2561 ตลาด AI ของจีนมีมูลค่า 23,820 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 56.6
ภาพแสดงมูลค่าขนาดตลาด AI จีน ปี 2557-2561


กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีน (Ministry of Industry and Information Technology of the People’s Republic of China) ระบุว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของอุตสาหกรรม AI สูงกว่าร้อยละ 20 และในปี 2560 อุตสาหกรรมหุ่นยนต์สามารถทำรายได้สูงถึง 6,280 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในอนาคต คาดว่าจีนจะเป็นประเทศผู้ผลิตหุ่นยนต์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่สุดในโลก

ล่าสุด เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2561 Avic Creation Robot Company (ผู้พัฒนาหุ่นยนต์การแพทย์ การบริการ และการทหาร) ได้ลงนามความร่วมมือกับรัฐบาลเขตเปยหลิน นครซีอาน ในโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ในรูปแบบของ Xi’an Novoskeleton Robot Technology Co., Ltd ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้เคยประสบความสำเร็จในการพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยเดิน (lower limb exoskeleton rehabilitation robot) เป็นรายแรกของจีนมาแล้ว

นอกจากนี้ ในส่วนของ Microsoft ได้มีแผนที่จะร่วมมือกับวิสาหกิจจีน อาทิ China Mobile (เครือข่ายโทรคมนาคม ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลก) ในการพัฒนาเทคโนโลยี voice recognition และบริษัท DJI-Innovations (ผู้สร้างอากาศยานไร้คนขับ (drone) รายใหญ่ที่สุดในโลก) ในการใช้ประโยชน์จากบริการ cloud service และ AI ของ Microsoft เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับการเกษตร ความมั่นคงสาธารณะ และด้านอื่นๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยี AI ของประเทศจีน นอกจากการร่วมมือในเชิงธุรกิจแล้ว ปัจจุบัน Microsoft ยังมีโครงการจะสร้างแพลตฟอร์ม AI ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาและอาจารย์จาก 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง และมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง เข้าใช้งาน เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์สามารถเข้าถึงทรัพยากรข้อมูลและเครื่องมือการพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่ทันสมัยของ Microsoft ซึ่งสอดคล้องกับ “แผนการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ยุคใหม่” (Development Plans of the New Generation Artificial Intelligence) ที่มีเป้าหมายให้จีนก้าวเข้าสู่ประเทศแห่งการวิจัยพัฒนา และการนำ AI ไปประยุกต์ใช้อย่างแท้จริง

ทุกภาคส่วนของจีนมุ่งเน้นความร่วมมือกับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนา AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์กับองค์กรในอนาคต และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในการดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกให้เข้ามาลงทุนในจีน ในส่วนของไทยได้เริ่มมีการนำ AI มาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต โดยรายงานการวิจัยของธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่า ในปี 2559 มีการใช้หุ่นยนต์กว่าร้อยละ 50 ในภาคอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนในเครื่องจักรสูง ได้แก่ รถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ และพลาสติก ซึ่งไทยอาจพิจารณาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โดยเฉพาะระหว่างสถาบันการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก นอกจากนี้ อาจเป็นโอกาสดีในการศึกษาความเป็นไปได้ของการนำ AI จีนที่มีราคาย่อมเยากว่ากลุ่มประเทศตะวันตกมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับวิสาหกิจไทยที่เริ่มหันมาใช้ AI ในอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อลดต้นทุน ในขณะเดียวกันก็สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

_________________________

ข้อมูลอ้างอิง

1. http://www.chinadaily.com.cn/a/201805/15/WS5afa3b71a3103f6866ee8665.html

2. http://www.chinadaily.com.cn/a/201805/22/WS5b03796aa3103f6866ee9cfa.html

3. https://d.qianzhan.com/xnews/detail/541/180529-bb50e335.html

4. http://news.cnwest.com/content/2018-01/11/content_15609831.htm

5. http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/business-opportunity/detail.php? SECTION_ID=671&ID=18356

6. https://www.prachachat.net/world-news/news-99307

7. https://prachatai.com/journal/2018/04/76461

8. https://www.msra.cn/zh-cn/news/features/openpai

9. http://finance.chinanews.com/cj/2017/08-23/8312256.shtml

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม