มณฑลกุ้ยโจวยกระดับคุณภาพท่องเที่ยว ชิงส่วนแบ่งตลาดภายใน ก้าวสู่ดาวเด่นดวงใหม่ของจีน

เป็นที่ทราบกันดีว่า จีนมีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลกราว 1,400 ล้านคน และเศรษฐกิจยังเติบโตด้วยดีอย่างต่อเนื่อง จนมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ส่งผลให้ชาวจีนมีกำลังทรัพย์ในการจับจ่ายใช้สอยสูงขึ้น โดยเฉพาะการจับจ่ายเพื่อการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเที่ยวในประเทศหรือต่างประเทศ จนกลายเป็นปัจจัยที่ห้าของชาวจีนในยุคปัจจุบัน

สถิติปี 2560 คนจีนเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉลี่ย 3.7 ครั้ง/ปี สูงกว่าปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 3.3 ครั้ง และตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศมีนักเดินทาง 5,000 ล้านคน/ครั้ง สร้างรายได้ถึง 45,700 ล้านหยวน เม็ดเงินจำนวนมหาศาลดังกล่าวจึงดึงดูดให้หลายมณฑลในจีนเร่งปรับกลยุทธ์เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาด รวมถึงมณฑลกุ้ยโจวที่มีการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักอันมีส่วนสำคัญต่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและช่วยดึง GDP ให้สูงขึ้น โดยต้นทุนดั้งเดิมของมณฑลกุ้ยโจวคือ การมีอากาศที่ไม่ร้อนจัดไม่หนาวจัด มีคุณภาพอากาศดี เป็นแหล่งท่องเที่ยวฤดูร้อนและแหล่งหลบมลพิษของนักท่องเที่ยวจีนจากมณฑลต่าง ๆ ทั่วประเทศ

จุดเริ่มต้น รัฐบาลกุ้ยโจวได้ปฏิรูปการท่องเที่ยวครั้งสำคัญในปี 2556 ด้วยการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกกว่า 100 แห่งให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยใช้เงินลงทุนจนถึงปัจจุบัน 158,268 ล้านหยวน อาทิ การยกระดับแหล่งท่องเที่ยวสวยงามระดับห้าดาวของประเทศ (5A) จากเดิมที่มีอยู่เพียง 2 แห่งมาตั้งแต่ปี 2550 เพิ่มเป็น 5 แห่งในปัจจุบัน (น้ำตกหวงกั่วซู ถ้ำวังมังกร สวนดอกตู้จวนร้อยลี้ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอำเภอลี่โป และเมืองโบราณชิงเอี๋ยน) มีแหล่งท่องเที่ยวระดับ 4A เพิ่มเป็น 95 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกทางธรรมชาติ 3 แห่ง (ลี่โป อุทยานน้ำตกชื่อสุ่ย และภูเขาหยุนไถซานอำเภอสือปิ่ง) และแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรม 1 แห่ง (โบราณสถานไห่หลงถุน เมืองจุนอี้)

ไม่เพียงเท่านั้น กุ้ยโจวยังได้ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย เพื่อเปิดตลาดใหม่และให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในปัจจุบัน อาทิ การท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์ การท่องเที่ยวในชนบท การท่องเที่ยวเพื่อกีฬา และการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ อีกด้วย

การท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์ รัฐบาลกุ้ยโจวได้ปรับจุดชมวิวรอบ FAST (กล้องโทรทรรศน์วิทยุแบบจานเดี่ยวขนาดใหญ่ที่สุดในโลก) ให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ดาราศาสตร์ โดยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ 1 ต.ค. 2559 จนต่อมาได้รับคัดเลือกให้เป็น “แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Top10 ของจีน โดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งชาติจีนและสถาบันวิทยาศาสตร์จีน และที่สร้างความฮือฮาไม่แพ้กันในเวลาต่อมา คือ การเปิดตัวของสวนสนุกเทคโนโลยีเสมือนจริง (virtual reality theme park) ชื่อว่า East Science Valley ซึ่งมีไฮไลต์อยู่ที่หุ่นยนต์ยักษ์ขนาดความสูง 53 เมตร

การท่องเที่ยวในชนบท กุ้ยโจวเป็นมณฑลแห่งเกษตรกรรมที่สำคัญของจีน รัฐบาลได้สนับสนุนให้พื้นที่ชนบทและหมู่บ้านชนกลุ่มน้อยเพาะปลูกสินค้าเกษตรที่มีชื่อเสียงของท้องถิ่นควบคู่ไปกับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ใช้การท่องเที่ยวลดปัญหาความยากจน ปัจจุบัน กุ้ยโจวได้พัฒนาหมู่บ้านในชนบทให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวกว่า 3,000 แห่ง และโฮมสเตย์อีกเกือบหมื่นแห่ง อาทิ หมู่บ้านแม้วพันครัวเรือนในตำบลซีเจียง ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว โดยตำบลซีเจียงยังได้รับเลือกให้เป็นตำบลที่มีอัตลักษณ์ระดับประเทศของจีนอีกด้วย

การท่องเที่ยวเพื่อการกีฬาและสุขภาพ ใครจะคิดว่ามณฑลทางตะวันตกเฉียงใต้อย่างกุ้ยโจวจะมีลานสกีทั้งในอาคารและนอกอาคารถึง 10 แห่งในปัจจุบัน แถมยังครบครันไปด้วยเครื่องเล่นต่าง ๆ อาทิ สโนว์โมบิล สโนว์ทูบ และสโนว์บอร์ด รวมถึงมีการจัดกิจกรรมแข่งขันสกีสำหรับเยาวชน เพื่อผลักดันให้ลานสกีของมณฑลเป็นที่รู้จักมากขึ้น จนในปี 2560 Yushe ski resort ที่เมืองลิ่วผานสุ่ยของกุ้ยโจว จึงติดโผอันดับ “ลานสกี Top10 ของจีน” บนเว็บไซต์ท่องเที่ยว www.mafengwo.cn

กุ้ยโจวตั้งเป้าการท่องเที่ยวไว้ว่า ภายในปี 2563 กุ้ยโจวจะกลายเป็น ”มณฑลแห่งสวนสาธารณะภูเขา” และ ”มณฑลแห่งบ่อน้ำร้อนของจีน” รัฐบาลกุ้ยโจวจึงมีแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวภูเขา โดยจัดกิจกรรม adventure ต่าง ๆ อาทิ การปั่นจักรยาน การปีนเขา และกิจกรรมเดินป่า เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบแนวผจญภัยท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม ตัวอย่างเช่น แหล่งท่องเที่ยวป่าเขาหมื่นยอด (ว่านเฟิงหลิน) ซึ่งได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านงาน International Mountain Tourism & Outdoor Sports Conference มาตั้งแต่ปี 2558 ขณะเดียวกัน กุ้ยโจวก็มีแผนพัฒนาบ่อน้ำพุร้อนควบคู่ไปกับการเป็นแหล่งจัดงานและห้องประชุม หรือการผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย ปัจจุบัน บ่อน้ำร้อนที่สร้างชื่อเสียงให้กับกุ้ยโจว อาทิ บ่อน้ำร้อนซีเฟิง บ่อน้ำร้อนเจี้ยนเหอ และบ่อน้ำร้อนสือเชียน ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวจีนที่ใส่ใจสุขภาพเป็นอย่างดี

นอกเหนือจากการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวแล้ว หลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลกุ้ยโจวได้พัฒนาระบบคมนาคมและความเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่อง ทำให้การเดินทางในมณฑลและระหว่างมณฑลเกิดความสะดวกและรวดเร็วขึ้น เปรียบเสมือนการติดปีกให้กับการท่องเที่ยวของมณฑลกุ้ยโจว โดยกุ้ยโจวเป็นมณฑลแรกในภาคตะวันตกของจีนที่มีทางด่วนเข้าถึงครอบคลุมทุกอำเภอ มีสนามบินถึง 11 แห่ง และมีรถไฟความเร็วสูงเข้าถึงนครกุ้ยหยาง (เมืองเอกของมณฑลกุ้ยโจว) เป็นเส้นแรกเมื่อปลายปี 2557 ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับการท่องเที่ยวของมณฑลกุ้ยโจว

นอกจากนี้ การจัดงานใหญ่ระดับนานาชาติถือเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางอ้อมที่ช่วยสร้างชื่อของกุ้ยโจวให้ได้รับการจดจำมากขึ้น อาทิ งานแสดงสุรานานาชาติ (กุ้ยโจวเป็นแหล่งผลิตเหล้าเหมาไถ ซึ่งเป็นเหล้าขาวขายดีอันดับ 1 ของจีน) งานแสดงวัฒนธรรมชานานาชาติ (กุ้ยโจวมีพื้นที่ปลูกชาอันดับ 1 ของจีน) Eco Forum Global, China International Big Data Expo และ China – ASEAN Education Week ที่มีผู้เข้าร่วมงานทั้งในและต่างประเทศจำนวนมาก

จะเห็นได้ว่า กุ้ยโจวได้พัฒนาการท่องเที่ยวโดยเน้นความสำคัญของคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวให้เข้ากับกระแสและรสนิยมของผู้บริโภค ใส่กิจกรรมรองรับเพื่อเพิ่มระยะเวลาพำนักของนักท่องเที่ยว และคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชน สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ประกอบกับการพัฒนาความเชื่อมโยงคมนาคมให้มีความสะดวกสบาย จึงส่งผลให้ในปี 2559 กุ้ยโจวมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวม 502,754 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 43.1 ก้าวสู่มณฑลรายได้ท่องเที่ยวสูงติด Top10 ของจีนเป็นครั้งแรก ถัดมาในปี 2560 กุ้ยโจวได้ตอกย้ำความสำเร็จอีกครั้งด้วยรายได้ท่องเที่ยวรวม 711,681 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 41.6 เติบโตอย่างก้าวกระโดดถึง 2 ปีซ้อน กลายเป็นดาวเด่นการท่องเที่ยวดวงใหม่ของชาวจีน

********************************************

แหล่งข้อมูล

http://www.gscn.com.cn/tourism/system/2018/01/18/011892659.shtml

https://news.cncn.net/c_742154

http://www.sohu.com/a/216825310_395859


http://www.askci.com/news/chanye/20180201/092603117374.shtml

http://gzrb.gog.cn/system/2018/01/21/016365842.shtml


https://baijiahao.baidu.com/s?id=1590658223796202914&wfr=spider&for=pc

http://www.sohu.com/a/213169186_477253


http://www.cnta.gov.cn/xxfb/hydt/201612/t20161224_810247.shtml

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม