มณฑลกวางตุ้งประกาศ คืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้แล้ว

มณฑลกวางตุ้งประกาศ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวจับจ่ายสินค้าในมณฑลกวางตุ้ง (ยกเว้นเมืองเซินเจิ้น) จะได้รับสิทธิ์ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มถึงร้อยละ 11 โดยมณฑลกวางตุ้งมีห้างร้านที่สามารถซื้อสินค้าและคืนภาษีได้ถึง 20 ห้างร้าน โดยมีห้างร้านที่อยู่ในนครกว่างโจว17 ห้างร้าน โดยสามารถยืนขอคืนภาษีได้ ณ สนามบินนานาชาติไป๋หยุน ท่าเรือขนส่งมวลชนหนานซาและท่าเรือขนส่งมวลชนจิ่วโจว (จูไห่)

มณฑลกวางตุ้งมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากกว่า 100 ล้านเที่ยวคนในปี 2558 โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึง 6.60 ล้านเที่ยวคน คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดที่เข้ามาท่องเที่ยวยังจีน  ยังมีนักท่องเที่ยวจากฮ่องกงมาเก๊าและไต้หวันจำนวน 98.567 ล้านเที่ยวคน คิดเป็นร้อยละ 91.14 ของจำนวนนักท่องเที่ยวจากพื้นที่ดังกล่าวที่เข้ามายังจีน

การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวนั้น เป็นหนึ่งในวิธีกระตุ้นและส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามายังมณฑลกวางตุ้งมีการใช้จ่ายให้เกิดขึ้นเพิ่มมากขึ้น อีกทางหนึ่งยังเป็นการส่งเสริมการค้าภายในประเทศและการเงินภายใต้แนวความคิด One Belt, One Road ของจีนอีกด้วย

เงื่อนไขการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

1.    ผู้ที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องเป็นชาวต่างชาติ ฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวันที่พำนักอยู่ในจีนไม่เกิน 183 วัน

2.    จะต้องซื้อสินค้าจากห้างร้านที่ได้รับสิทธิ์ดำเนินการคืนภาษีเดียวกัน วันเดียวกันไม่ต่ำกว่า 500 หยวน

3.    เป็นสินค้าที่นำออกนอกประเทศพร้อมการเดินทางภายใน 90 วัน โดยนับตั้งแต่วันซื้อสินค้า (ยึดตามวันที่ในใบกำกับภาษี)

4.    สินค้าที่ไม่สามารถขอคืนภาษี ได้แก่สินค้าต้องห้ามของรัฐบาลจีน สินค้าที่อยู่ในโปรโมชั่นหรือกิจกรรมลดภาษี และสินค้าต้องห้ามของสำนักงานการเงิน ศุลกากรและสำนักงานภาษีจีน

มูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตามระเบียบที่ได้ประกาศ นักท่องเที่ยวสามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ร้อยละ 11 ทั้งนี้รัฐจะหักร้อยละ 2 เป็นค่าธรรมเนียม โดยนักท่องเที่ยวจะได้รับภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อสินค้าคืนเป็นจำนวน ร้อยละ 9 ยกตัวอย่างเช่น นักท่องเที่ยวซื้อสินค้า เป็นเงิน 600 หยวน สามารถขอภาษีคืนได้ 54 หยวน

ทั้งนี้มณฑลกวางตุ้งมิได้เป็นมณฑลแรกในจีนที่มีนโยบายคืนภาษีให้แก่นักท่องเที่ยว โดยในปี 2554 มณฑลไห่หนานได้มีนโยบายคืนภาษีให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นแห่งแรกในจีน ในปี 2558 กรุงปักกิ่งและมหานครเซี่ยงไฮ้ได้เริ่มดำเนินนโยบายดังกล่าว ตามมาด้วยในเดือนมกราคม 2559 นครเทียนจิน มณฑลเหลียวหนิง อันฮุย ฝูเจี้ยน เสฉวน ก็เริ่มนโยบายดังกล่าวเช่นกัน

แต่ทว่านโยบายดังกล่าวอาจจะไม่ได้รับความสนใจมากนักจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ นางไช่ กั๋วเสียน ผู้จัดการบริษัท China Adventure Travel เปิดเผยว่า “นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวยัง นครกว่างโจว ส่วนมากนิยมซื้อสินค้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์สูง โดยสถานที่ยอดนิยมที่ชาวต่างชาติ ชื่นชอบได้แก่ ถนนคนเดินปักกิ่ง ถนนคนเดินซั่งเซี่ยจิ่วและตึกค้าส่งเสื้อผ้าไป๋หม่า ซึงอาจจะมีบางส่วน ที่เข้าไปซื้อยังห้างสรรพสินค้าบ้าง แต่ก็ยังไม่ใช่ห้างที่สามารถคืนภาษีได้อยู่ดี”

ดังนั้นนโยบายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวนี้อาจจะไม่ได้เป็นนโยบายที่สามารถดึงดูดกำลังซื้อของนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ดีที่สุด ซึ่งเหมือนยังไม่ได้ตอบโจทย์กลุ่มสินค้าที่เป็นที่ชื่นชอบ ของต่างชาติมากนัก ซึ่งหากมีการขยายตัวของร้านค้าที่สามารถคืนภาษีให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มเติมได้ ก็อาจจะทำให้นโยบายดังกล่าวมีความน่าสนใจมากขึ้น และสามารถเพิ่มกำลังซื้อของนักท่องเที่ยวต่างชาติได้อย่างแท้จริง

รายชื้อห้างร้านในนครกว่างโจวที่สามารถซื้อสินค้าและยื่นขอคืนภาษีได้

1.    Guangzhou Friendship Store (Huanshidong Road Branch)

2.    Guangzhou Friendship Store (Grand View Branch)

3.    Guangzhou Friendship Store (Guangzhou International Finance Centre Branch)

4.    Guangzhou Friendship Store (Tianhe Times Square Branch)

5.    Grand Buy (Beijing Road Branch)

6.    Grand Buy (Tianhe Zhongyi Branch)

 

7.    MoPark (Beijing Road Branch)

8.    MoPark (Huangpu Branch)

9.    MoPark (Huadu Branch)

10. MoPark (Jiangnan Road Branch)

11. China Duty Free (Nansha Branch)

12. Canton TowerStore

13. Chanel (Taiguhui Branch)

14. SWATCH (TEEMALL Branch)

15. OMEGA (Taiguhui Branch)

16. OMEGA (TEEMALL Branch)

17. Nansha Port Store

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม