ภาคธุรกิจกว่างซี-ไทยร่วมลงนามส่งเสริมธุรกิจ SMEs

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2559 ในงานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ 13 (CAEXPO) ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจีน(เมืองชินโจว)-ไทย เพื่อส่งเสริมกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างภาคธุรกิจสองฝ่าย

ผู้ร่วมลงนามสองฝ่าย (4 องค์กร) มีดังนี้

1. นายหวัง สยงชาง (Wang Xiongchang,王雄昌) รองเลขาธิการพรรคฯ และรองประธานถาวรประจำคณะกรรมการบริหารเขตท่าเรือสินค้าทัณฑ์บนเมืองชินโจว

2. นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุลผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

3.
นายอู๋ หลิน (Wu Lin,吴琳) ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย)จำกัด(มหาชน) หรือ Bank of China

4. นายกาว หัง (Gao Hang,高航) ผู้จัดการบริษัท Guangxi Qinzhou Bonded Port Linghang International Trade (广西钦州保税港领航国际贸易有限公司)

นายหวัง สยงชาง รองเลขาธิการพรรคฯ และรองประธานถาวรประจำคณะกรรมการบริหารเขตท่าเรือสินค้าทัณฑ์บนเมืองชินโจวกล่าวว่า เขตฯ กว่างซีจ้วงกับประเทศไทยมีความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจการค้าและวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ เพื่อเป็นการกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างภาคธุรกิจกว่างซีกับไทยให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น ส่งเสริมและกระตุ้นให้วิสาหกิจสองฝ่ายเปิดตลาดร่วม (Share Market) และสร้างช่องทางการค้าและโลจิสติกส์ที่มีความสะดวก มีประสิทธิภาพสูง และมีราคาต่ำ

ในการนี้ คณะกรรมการบริหารเขตท่าเรือสินค้าทัณฑ์บนเมืองชินโจวและ 3 องค์กรข้างต้นจึงได้ร่วมกันสร้างกลไกคู่เจรจาและความร่วมมือระหว่างธุรกิจ SMEs จีน-อาเซียน สร้างช่องทางการค้าและโลจิสติกส์ที่มีความสะดวกระหว่างธุรกิจ SMEs กว่างซีกับไทย อำนวยความสะดวกในการเข้าสู่ตลาดจีนของธุรกิจ SMEs จากประเทศสมาชิกอาเซียน และส่งเสริมให้ธุรกิจ SMEs ของกว่างซีก้าวไปสู่ตลาดในประเทศสมาชิกอาเซียน ส่งเสริมให้ธุรกิจ SMEs ของสองฝ่ายแบ่งปันทรัพยากรทางการตลาดร่วมกันและพัฒนาตลาดร่วมกัน

บันทึกความเข้าใจมีการระบุชัดถึงพันธกิจร่วมของทุกฝ่าย พันธกิจหลักของแต่ละฝ่าย รวมถึงเงื่อนไขข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการประสานงานและดำเนินการ เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันให้ความร่วมมือของสองฝ่ายเกิดขึ้นเป็นรูปธรรม เป็นระเบียบมาตรฐาน และมีความเป็นระบบ

นายจาง เหลย (Zhang Lei,张雷) ผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย)จำกัด(มหาชน) และประธานสมาคมหอการค้าธุรกิจจีนไทย นางสาวบุษราคัม ศรีรัตนา ผู้อำนวยการกองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไทย และนายพิสุทธิ์ โชติอำไพกรณ์หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไทยสำนักงานนครกว่างโจว เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามด้วย

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ท่าเรือเมืองชินโจวเป็น 1 ใน 3 ท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่และเป็นท่าเรือศูนย์กลางที่ตั้งอยู่ในอ่าวเป่ยปู้กว่างซี (อ่าวตังเกี๋ย) และเป็นที่ตั้งอยู่ เขตท่าเรือสินค้าทัณฑ์บนชินโจวแห่งที่ 6 ของประเทศ และเป็นแห่งเดียวในภูมิภาคจีนตอนกลางและภาคตะวันตกของจีน และตั้งอยู่ใกล้กับอาเซียนมากที่สุด

ภายในเขตท่าเรือแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์จำหน่ายสินค้าโดยตรงจากต่างประเทศตลาดซื้อขายน้ำมันจีน-อาเซียน และเป็นท่าเรือนำเข้าสินค้าควบคุม อาทิ (1) ท่าเรือนำเข้าเนื้อสัตว์ (2) ท่าเรือนำเข้าธัญพืช (3) ท่าเรือนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปและ (4) ท่าเรือนำเข้าผลไม้

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารท่าเรือฯ กำลังศึกษาความเป็นไปได้ของการเปิดเส้นทางเดินเรือบรรทุกขนาดกลาง (ภาษาจีนเรียกว่า "เรือบัส") ระหว่างท่าเรือเมืองชินโจว-ท่าเรือแหลมฉบังของไทย ซึ่งจะช่วยร่นระยะเวลาการขนส่งลงได้ 1/3 จากเดิมที่ต้องใช้เวลา 30 เดือนในการขนส่งผ่านสิงคโปร์หรือฮ่องกง

 

ลิงค์ข่าว

เมืองชินโจวโชว์ศักยภาพ ติดโผ 100 เมืองอินเตอร์เทรดของจีน(22 ส.ค. 2559)

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม