ปธน. จีนเน้นย้ำการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2561 นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (Chinese Academy of Sciences: CAS) ครั้งที่ 19 และสภาวิศวกรรมแห่งชาติจีน (Chinese Academy of Engineering: CAE) ครั้งที่ 14 โดย ปธน.สี ย้ำว่า การพัฒนาประเทศจีนให้เป็นประเทศแข็งเกร่งต้องทุ่มกำลังในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพยายามให้จีนกลายเป็นศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สำคัญของโลก

ปธน.สี กล่าวว่า หลังจากเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 การปฏิรูปเทคโนโลยีและธุรกิจรอบใหม่กำลังปรับเปลี่ยนนวัตกรรมและโครงสร้างเศรษฐกิจของทั่วโลก ซึ่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่เคยส่ง ผลกระทบต่ออนาคตของประเทศและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยจีนจะมุ่งพัฒนาธุรกิจเช่น อินเตอร์เน็ต Big Data และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) รวมทั้งผลักดันการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจของภาคการผลิต เพื่อให้ภาคการผลิตของจีนก้าวสู่ระดับกลาง-สูงของห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก (Global Value Chain)

นอกจากนี้ ปธน.สี ยังกล่าวว่า จีนต้องเสริมสร้างขีดความสามารถด้านนวัตกรรมที่อาศัยตนเอง ทั้งนี้ จีนจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมด้านนวัตกรรมให้สมบูรณ์แบบ รวมทั้งแบ่งภาระหน้าที่ของวิสาหกิจ สถานบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยให้ชัดเจน ตลอดจนผลักดันการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีระหว่างประเทศ เพื่อรับมือกับความท้าทายของประชาคมโลก เช่น ความปลอดภัยของอาหาร ความปลอดภัยของพลังงาน สุขภาพมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สังเกตได้ว่า จีนให้ความสำคัญกับการประชุม CAS และ CAE เป็นพิเศษ ซึ่งการประชุมฯ ใน 3 ครั้งที่ผ่านมามีประธานาธิบดีจีนจีน นายกรัฐมนตรีจีน และสมาชิกถาวรกรมการเมือง คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนท่านอื่นๆ เข้าร่วมทุกครั้ง โดยในปีนี้ ผู้นำระดับสูงที่เข้าร่วม ได้แก่ 1) นายสี จิ้นผิง ปธน.จีน 2) นายหลี่ เค่อเฉียง นรม.จีน 3) นายหวัง ฮู่หนิง เลขาธิการ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และ 4) นายหาน เจิ้ง รอง นรม. จีน

ต่อมาเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2561 นายหลี่ เค่อเฉียง นรม.จีน ได้รายงานสถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจีนต่อการประชุมฯ ว่า อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนมีเสถียรภาพโดยอยู่ที่ระดับร้อยละ 6.7-6.9 ติดกันเป็นไตรมาสที่ 11 และ 4 เดือนแรกปี 2561 มีการจดทะเบียนบริษัทใหม่เฉลี่ย 16,700 แห่งต่อวัน ส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจ แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของเศรษฐกิจจีนต่อไป อย่างไรก็ดี นายหลี่ เค่อเฉียง ย้ำว่า “นวัตกรรมเป็นแรงขับเคลื่อนอันดับแรกของการพัฒนา ขณะที่บุคลกรเป็นทรัพยากรอันดับแรกของนวัตกรรม” ซึ่งจีนยังต้องส่งเสริมงานวิจัยพื้นฐานและอบรมบุคลกรที่มีศักยภาพสูง

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2561 ปธน.สี ได้ส่งจดหมายแสดงความยินดีต่อการจัดงานมหกรรมธุรกิจ Big Data นานาชาติประจำปี 2561 (China International Big Data Industry Expo 2018) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 พ.ค. 2561 ณ นครกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว

ตามรายงานการพัฒนา Digital China ประจำปี 2560 จัดทำโดยสำนักงานข้อมูลสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตแห่งชาติจีน ในปี 2560 เศรษฐกิจดิจิทัลของจีนมีมูลค่า 27.2 ล้านล้านหยวน เติบโตร้อยละ 20.3 จากปี 2559 และครองสัดส่วนร้อยละ 32.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีน

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม