Northwestern Polytechnical University ประดิษฐ์เรือบังคับไร้คนขับจัดการขยะมูลฝอย

กลุ่มนักศึกษาจีนของมลฑลส่านซีได้ประดิษฐ์เรือ SMURF  เรือบังคับไร้คนขับที่มีการควบคุมระยะไกล เพื่อเก็บขยะในแหล่งน้ำ โดยเรือยาว 1.6 เมตร กว้าง 1.3 เมตร และสูง 90 เซนติเมตร ลักษณะส่วนหน้าของเรือเป็นแขนสองข้าง ยาวข้างละ 50 เซนติเมตร เรือลำนี้ใช้เวลาในการชาร์จไฟ 4 ชั่วโมง สามารถทำงานต่อเนื่องได้นานถึง 8 ชั่วโมง ขับเคลื่อนด้วยระบบใบพัดไฟฟ้า สามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ถอยหลัง และเลี้ยว ตามคำสั่งจากรีโมทควบคุมระยะไกลหรือผ่านแอปพลิเคชั่นมือถือ เมื่อเรือเคลื่อนที่ไปข้างหน้า แขนทั้งสองข้างจะเก็บขยะใส่ไว้ในกรงบนเรือ
ผลงานดังกล่าว เป็นการสนับสนุนของมหาวิทยาลัย Northwestern Polytechnical University (NPU) นครซีอาน มลฑลส่านซี ที่สนับสนุนให้นักศึกษาคิดค้น และวิจัยประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งนี้ในปี 2561 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย NPU ได้ประดิษฐ์นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติมากถึง 295 โครงการ ระดับประเทศ 804 โครงการ และระดับมลฑล 2,571 โครงการ  ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการสนับสนุนนักวิจัยและนักประดิษฐ์

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัย NPU ร่วมมือกับ start-ups กว่า 59 บริษัท มีทีมพัฒนางานวิจัยและผลิตภัณฑ์ต่างๆ 78 ทีม มีผลงานกว่า 800 โครงการ
Zhu Jiannan หัวหน้าทีมประดิษฐ์เรือ SMURF  นักศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัย NPU กล่าวว่า เรือดังกล่าวสามารถเก็บขยะได้มากถึง 25 กิโลกรัม และมีประสิทธิภาพกว่าการทำความสะอาดของมนุษย์ถึง 3 เท่า โดยเรือ SMURF  สามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้โดยอัตโนมัติด้วยระบบเรดาร์อัลตราโซนิก

เรือ SMURF ได้รับความสนใจจากทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากปัจจุบันจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้จำนวนขยะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขยะจากแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นจุดที่เก็บกวาดยาก ทั้งยังก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ดังนั้น จึงมีการประดิษฐ์เรือบังคับไร้คนขับเพื่อเก็บขยะมูลฝอย ในรูปแบบที่ทันสมัย ง่ายต่อการควบคุม สะดวกในการเก็บขยะ ปลอดภัย ใช้แรงงานคนน้อย และไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

เรือ SMURF ถูกนำไปใช้เก็บขยะและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางน้ำในทะเลสาบและแม่น้ำในหลายเมืองของประเทศจีน อาทิ ทะเลสาบสวนสาธารณะเฟิงชิ่งจินหู (丰庆公园金湖) นครซีอานและทะเลสาบเมืองเหยียนอานในมลฑลส่านซี ทะเลสาบนครหางโจว และทะเลสาบเมืองหนิงโปในมลฑลเจ้อเจียง ตลอดจนน่านน้ำและจุดชมทัศนียภาพในสวนสาธารณะของเมืองต่างๆ

เรือลำนี้นอกจากสามารถเก็บขยะในแหล่งน้ำแล้ว ยังติดตั้งอุปกรณ์ระบบติดตามจีพีเอส และระบบอัจฉริยะที่สามารถตรวจวัดคุณภาพน้ำได้ ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ ค่าพีเอช ความเป็นกรด-ด่าง หรือสิ่งเจือปนอื่นๆ ในน้ำ โดยอุปกรณ์บนเรือลำนี้จะเก็บรวบรวมข้อมูล และส่งข้อมูลไปยังผู้ควบคุมเรือ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบการไหลของน้ำที่ปนเปื้อน และระบุแหล่งที่มาของปัญหาน้ำเสียได้อีกด้วย

ข้อมูลอ้างอิง

Thailand Business Information Center in China, Xi'an

Thailand Business Information Center in China, Xi'an

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม