“ธุรกิจแม่บ้าน” อีกหนึ่งธุรกิจในฉงชิ่งที่กำลังเติบโต

หลายคนคาดคิดไหมว่าท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจและการแย่งชิงตำแหน่งหน้าที่การงานอย่างเข้มข้นในทุกวันนี้ ยังมีอีกหนึ่งธุรกิจที่กำลังเติบโตและเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากนั่นก็คือ ธุรกิจแม่บ้าน โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ของจีนที่กำลังเติบโต

นครฉงชิ่ง เมืองใหญ่แห่งจีนตะวันตกที่ในปัจจุบัน ธุรกิจแม่บ้าน กำลังอยู่ในช่วง ขาขึ้นเนื่องจากความต้องการในธุรกิจนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมเป็นอย่างดีจากภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น สวนทางกับ "กองทัพแม่บ้าน" ที่มีจำนวนไม่มากและการบริการยังไม่ได้ตามมาตรฐาน

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

จากการรวบรวมสถิติพบว่า ปัจจุบันนครฉงชิ่งมีบริษัทตัวแทนจัดหางานอาชีพแม่บ้านที่ลงทะเบียนอย่างถูกต้องจำนวนกว่า 3,000 ราย และมีจำนวนแม่บ้านที่เข้าสมัครงานกับกลุ่มบริษัทเหล่านี้ประมาณ 250,000 คน ซึ่งหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ได้แก่ แม่บ้าน พนักงานทำความสะอาด คนรับใช้  เลี้ยงเด็กและดูแลคนชรา เป็นต้น

เจ้าหน้าที่รัฐบาลนครฉงชิ่ง ให้ข้อมูลว่า ภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอาชีพแม่บ้านเป็นอย่างมาก จึงส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพแม่บ้านอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการจัดอบรมหลักสูตรมาตรฐานอาชีพแม่บ้าน ตลอดจนให้ความรู้การสร้างและขยายสาขาในธุรกิจดังกล่าว เพื่อกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพทางเลือกในสังคมยุคนี้  

คาดการณ์ไว้ว่าภายในปี 2560 ภาครัฐจะสามารถผลิตบุคลากร แม่บ้านมืออาชีพ ป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในนครฉงชิ่งได้มากถึง 100,000 คน และจะสามารถสร้างบริษัทจัดหางานแบรนด์ แม่บ้านเมดอินฉงชิ่ง ตามหัวเมืองใหญ่ๆ เมืองละ 3 บริษัท และหัวเมืองรองเมืองละ 1 บริษัท   

สำหรับผู้ที่ต้องการจ้างงาน แม่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกในงานบริการด้านต่างๆ สามารถติดต่อผ่านบริษัทตัวแทนจัดหางานโดยตรง ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทหรือผ่านแอปพลิเคชั่น จ้างงานแม่บ้าน ทางโทรศัพท์มือถือ โดยค่าตอบแทนของแม่บ้านในนครฉงชิ่งอยู่ระหว่าง 1,500 -2,500 หยวน/คน/เดือน (ขึ้นอยู่กับงานที่ได้รับ) พร้อมกับสวัสดิการด้านที่พักและอาหาร

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม