ท่าเรืออี๋ปิน เตรียมเปิดศูนย์โลจิสติกส์ปลอดภาษีแบบ B เดือนสิงหาคม 2559

 

 

สำนักข่าวเสฉวนรายงานความคืบหน้าเรื่องที่ท่าเรืออี๋ปิน มณฑลเสฉวน กำลังดำเนินการเพื่อขอเปิดศูนย์โลจิสติกส์ระบบรางปลอดภาษีแบบ B ว่าปัจจุบันได้ผ่านการตรวจสอบขั้นต้นจากคณะกรรมการเป็นแล้วที่เรียบร้อยการตรวจสอบครั้งนี้ คณะกรรมการได้ตรวจสอบระบบขั้นพื้นฐานทั้งหมด และจะมีการตรวจสอบอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งภายในเดือนมิถุนายน 2559 และเมื่อผ่านการตรวจสอบอย่างเป็นทางการแล้ว ศูนย์โลจิสติกส์ระบบรางปลอดภาษีแบบ B ก็จะสามารถเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการได้ภายในเดือนสิงหาคม 2559ท่าเรืออี๋ปินได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นท่าเรือปลอดภาษีจาก 4 หน่วยงานหลัก เมื่อเดือนธันวาคม 2558 ได้แก่ สำนักงานศุลกากรแห่งชาติ กระทรวงการคลัง สำนักงานสรรพากร และสำนักงานควบคุมเงินตราต่างประเทศ ที่ผ่านมา โดยเป็นท่าเรือปลอดภาษีแห่งที่ 3 ในมณฑลเสฉวน ต่อจากท่าเรือหลูโจวและท่าเรือเล่อซานการยกระดับท่าเรืออี๋ปินเป็นท่าเรือปลอดภาษี ใช้เงินลงทุนก่อสร้างมูลค่า 250 ล้านหยวน ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 154,000 ตร.ม. ภายในเขตพื้นที่มีโกดังเก็บสินค้าทั้งหมด 8 โกดัง มีขนาดพื้นที่จัดเก็บมากกว่า 50,000 ตร.ม. โดยใช้เป็นคลังเก็บสินค้านำเข้า-ส่งออกที่รอการตรวจตามขั้นตอนพิธีการศุลกากร ธุรกิจจัดซื้อ การขนส่ง การแปรรูปสินค้าเพื่อการส่งออก การค้าแบบส่งผ่าน และการกระจายสินค้าไปทั่วโลก เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

 

ปัจจุบัน มีบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศที่มีความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในศูนย์โลจิสติกส์ระบบรางปลอดภาษีแบบ B ท่าเรืออี๋ปิน อาทิ Yibin Wuliangye group, Yibin Grace group company, Yibin Tianyuan group และ China tobacco Sichuan Import & Export เป็นต้น

 

ท่าเรืออี๋ปิน ถือว่าเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของจีนภาคตะวันตก รองจากนครเฉิงตู และเป็นเมืองท่าที่สำคัญของมณฑลเสฉวน ซึ่งถูกกำหนดยุทธศาตร์การพัฒนาให้เป็นฐานการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่สำคัญในจีนตะวันตก อีกทั้งยังเป็นประตูเศรษฐกิจสำคัญทางตอนใต้ของมณฑลเสฉวนและเป็นประตูเชื่อมระหว่างมณฑลเสฉวน มณฑลยูนนาน และมณฑลกุ้ยโจวผ่านเส้นทางโลจิสติกส์ทางน้ำข้อมูลเพิ่มเติม

1. ศูนย์โลจิสติกส์ระบบรางปลอดภาษีแบบ A มีการควบคุมดูแลโดยกรมศุลกากรนครเฉิงตู และบริษัทโลจิสติกส์รายใหญ่เป็นผู้บริหารจัดการและประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์แต่เพียงผู้เดียว

2. ศูนย์โลจิสติกส์ระบบรางปลอดภาษีแบบ B มีการควบคุมดูแลโดยกรมศุลกากรนครเฉิงตู บริหารจัดการโดยบริษัทโลจิสติกส์รายใหญ่ของท้องถิ่น และมีบริษัทโลจิสติกส์รายย่อยเป็นสมาชิกเพื่อประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม