ท่าเรือหลูโจวคึกคัก ยอดนำเข้ารถยนต์ของผู้นำเข้ารายย่อยโตขึ้นต่อเนื่อง

เดือนเมษายน 2560 เขตทดลองการค้าเสรีมณฑลเสฉวนเปิดตัวขึ้น โดยเขตเศรษฐกิจเสฉวนตอนใต้ที่เป็น 1 ใน 3 ส่วนของเขตทดลองการค้าเสรีมณฑลเสฉวน ซึ่งมีท่าเรือหลูโจวเป็นจุดศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ ได้เริ่มต้นดำเนินตามนโยบายเขตทดลองการค้าเสรีอย่างจริงจัง ทั้งการเปิดกว้างทางการค้าการรองรับการลงทุนจากต่างชาติ และการสร้างความร่วมมือกับนานาประเทศ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเป็นท่าเรือนำเข้า-ส่งออกสินค้าที่หลากหลายและเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำแห่งจีนตะวันตก

เขตเศรษฐกิจเสฉวนตอนใต้ (ครอบคลุมศูนย์โลจิสติกส์ปลอดภาษีท่าเรือหลูโจวแบบ B) มุ่งเน้นพัฒนา ด้านการขนส่งโลจิสติกส์สินค้าทางอากาศและทางน้ำ โดยใช้ท่าเรือหลูโจวเป็นจุดศูนย์กลางของการเปลี่ยนถ่ายสินค้า เพื่อสร้างให้เป็นจุดเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจกับจีนตอนใต้และอาเซียนและยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรกล ยาปฎิชีวนะ อาหารแปรรูป รวมถึงด้านการศึกษาและการแพทย์

ปลายปี 2560 รัฐบาลมณฑลเสฉวน ได้อนุมัติให้เขตเศรษฐกิจเสฉวนตอนใต้ (ท่าเรือหลูโจว) ภายใต้เขตทดลองการค้าเสรีมณฑลเสฉวน เป็นด่านนำเข้ารถยนต์ของผู้นำเข้ารายย่อย (ที่ไม่ใช่ผู้นำเข้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของรถยนต์ยี่ห้อต่าง ๆ) อย่างเป็นทางการ ท่าเรือหลูโจวจึงกลายเป็นท่าเรือนำเข้ารถยนต์รายย่อยแห่งแรกของจีนตะวันตก และเป็นด่านนำเข้ารถยนต์รายย่อยแห่งที่สองของมณฑลเสฉวน ต่อจากเขตโลจิสติกส์ระบบรางชิงไป๋เจียง ที่เป็นส่วนหนึ่งของเขตทดลองการค้าเสรีมณฑลเสฉวนเช่นกัน   

สถิติในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน 2561 ที่ผ่านมา รถยนต์นำเข้าจากผู้นำเข้าอิสระมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเขตเศรษฐกิจเสฉวนตอนใต้ได้มีนโยบายพิเศษแก่บริษัทนำเข้ารถยนต์ที่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจดังกล่าว มีสิทธิในการยื่นเรื่องดำเนินการพิธีศุลกากรนำเข้ารถยนต์รายย่อยได้เอง มิจำเป็นต้องอาศัยบริษัทตัวแทนในการดำเนินเรื่องนำเข้าสินค้าอีกต่อไป ทำให้ยอดนำเข้ารถยนต์ในช่วงดังกล่าวมีจำนวนกว่า 350 คัน อาทิ รถยนต์ยี่ห้อ Bentley, Land rover, Toyota, Nissan เป็นต้น มีมูลค่าประมาณ 150 ล้านหยวน และคาดว่าตลอดปี 2561 นี้ ยอดมูลค่ารถยนต์นำเข้าอิสระจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 ล้านหยวน

การนำเข้ารถยนต์ของผู้เข้ารายย่อยที่สามารถสั่งซื้อสินค้าและขนส่งทางน้ำมายังจีนตอนใน (ท่าเรือหลูโจว)จะช่วยประหยัดเวลาการขนส่งและลดขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายสินค้า จากเดิมที่ต้องนำเข้าผ่านด่านที่มหานครเทียนจินและมหานครเซี่ยงไฮ้ ทางฝั่งจีนตะวันออก แล้วจึงจะขนส่งต่อไปยังเมืองอื่น ๆ ในจีน อีกทั้งไม่จำเป็นต้องการตัวแทนในการเดินเรื่องนำเข้าสินค้า ทำให้ต้นทุนการขนส่งสินค้าถูกลง ตลาดของกลุ่มลูกค้าในจีนตอนในก็จะสามารถบริโภคสินค้าได้ในราคาที่ถูกลงและยังมีประเภทสินค้าให้เลือกหลากหลายขึ้น

ก้าวต่อไป เขตเศรษฐกิจเสฉวนตอนใต้ (ท่าเรือหลูโจว) กำลังจะใช้ประโยชน์จากยุทธศาสตร์ข้อริเริ่ม OBOR และความได้เปรียบจากการเป็นด่านนำเข้าสินค้าและศูนย์กลางการขนส่งโลจิสติกส์ทางน้ำที่สำคัญแห่งจีนตะวันตก ผลักดันให้ท่าเรือหลูโจวมีห่วงโซ่อุตสาหกรรมการบริการที่เกี่ยวกับรถยนต์ อาทิ โชว์รูมรถยนต์ แหล่งกระจายรถยนต์นำเข้า ศูนย์ซ่อมบำรุง และศูนย์รวมสินค้าอะไหล่ยนต์ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเมืองหลูโจวให้มีความสมบูรณ์ขึ้น และขยายผลของอุตสาหกรรมไปยังเมืองต่าง ๆ ในบริเวณโดยรอบ     

ข้อมูลเพิ่มเติม

รถยนต์นำเข้าจากผู้นำเข้ารายย่อย คือรถยนต์ที่มีผู้สั่งซื้อจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และนำเข้ามาจำหน่ายให้ผู้บริโภคในจีนโดยตรง (มิใช่ตัวแทนจำหน่ายของบริษัทรถยนต์ยี่ห้อนั้น ๆ) กำลังเป็นที่นิยมและมีผู้ใช้บริการเป็นอย่างมากในตลาดรถยนต์ของจีน เนื่องจากมีราคาจำหน่ายต่ำกว่าโชว์รูมจำหน่ายรถยนต์นำเข้ายี่ห้อต่างๆ อยู่มาก แต่อย่างไรก็ดี ยังคงมีความเสี่ยงในเรื่องของคุณภาพของรถยนต์ และการดูแลหลังการจำหน่าย

รถยนต์นำเข้าจากตัวแทนจำหน่ายของบริษัทรถยนต์ คือ รถยนต์ที่วางจำหน่ายอยู่ในโชว์รูมรถยี่ห้อต่าง ๆ โดยตัวแทนจำหน่ายเป็นผู้นำเข้า มีราคาสูง และต้องเสียภาษีสูง แต่รับรองคุณภาพของรถยนต์ รวมถึงมีการบริการหลังการจำหน่ายที่ดีเยี่ยม แต่ติดอยู่ที่ว่า การสั่งซื้ออะไหล่ยานยนต์ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเท่านั้น

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม