ท่าเรือชินโจวของกว่างซีนำเข้าไวน์ “ติดจรวด” สะท้อนโอกาสในตลาดไวน์จีนตะวันตก

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : ยอดนำเข้าไวน์องุ่นในเขตท่าเรือสินค้าทัณฑ์บนเมืองชินโจว (Qinzhou Bonded Port Area, 广西钦州保税港区) พุ่งพรวดหลายเท่าตัว ตอกย้ำการเป็นฐานกระจายไวน์องุ่นนำเข้าที่ใหญ่ที่่สุดของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ

ช่วง 3 ไตรมาสแรก ปี 56 เขตท่าเรือแห่งนี้มีการนำเข้าไวน์องุ่นจากต่างประเทศมากถึง 1.1 ล้านลิตร คิดเป็นอัตราขยายตัวสูงถึง 2.4 เท่าตัวของยอดนำเข้าปีก่อนทั้งปี

ชินโจว (Qinzhou City, 钦州市) เป็นเมืองท่าสำคัญที่ตั้งอยู่ใจกลางเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซี (ด้านตะวันออกติดเมืองเป๋ยไห่ ด้านตะวันตกติดเมืองฝางเฉิงก่าง และด้านเหนือติดนครหนานหนิง) เป็นหนึ่งในเมืองที่ได้รับนโยบายสนับสนุนการเปิดสู่ภายนอกจากรัฐบาลกลาง และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียน

การจัดตั้ง เขตท่าเรือสินค้าทัณฑ์บนเมืองชินโจว และ นิคมอุตสาหกรรมระดับชาติจีน(ชินโจว)-มาเลเซีย เป็นประจักษ์พยานที่สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญกับเมืองแห่งนี้อย่างมาก

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ กระแสการเคลื่อนย้ายอุตสาหกรรมจากภาคตะวันออก และนโยบายส่งเสริมการลงทุนช่วยดึงดูดและผลักดันให้ท่าเรือชินโจวได้รับการพัฒนาและเกิดการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเลียบชายฝั่งทะเลเพิ่มมากขึ้น

ฟังก์ชั่น สินค้าทัณฑ์บน ของท่าเรือเมืองชินโจว นอกจากจะได้รับการพัฒนาสำหรับการนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูป (แห่งที่ 5 ของประเทศจีน) แล้ว ยังมีการพัฒนาสำหรับการนำเข้าไวน์จากต่างประเทศ (ศูนย์กระจายเหล้าไวน์นำเข้าที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ)

นโยบายพิเศษสำหรับการนำเข้าไวน์ต่างประเทศ คือ การสนับสนุนเงินชดเชยด้านภาษีเงินได้ท้องถิ่น และการยกเว้นค่าเช่า(หน้าร้าน)เป็นเวลา 3 ปี ทำให้ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเข้าตั้งกิจการในเขตท่าเรือฯ แล้ว 30 กว่าราย

ทั้งนี้ หน่วยงานบริหารเขตท่าเรือฯ เปิดเผยว่า ปีนี้ วางแผนขยายการสนับสนุนผู้ประกอบการในเขตท่าเรือฯ ให้เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านนโยบาย การฝึกอบรม และการขยายช่องทางจัดจำหน่ายไวน์นำเข้า

สถานการณ์นำเข้าไวน์องุ่นจากต่างประเทศของท่าเรือเมืองชินโจวเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการบริโภคไวน์องุ่นของชาวจีนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยไวน์องุ่นที่นำเข้าส่วนใหญ่มาจากฝั่งทวีปยุโรป และอเมริกา

จากข้อมูล ปี 55 ท่าเรือฯ มีการนำเข้าไวน์องุ่น 0.47 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า (ปี 54) 6 เท่า ส่วนช่วงครึ่งปีแรกปีนี้ (ปี 56) มีปริมาณนำเข้า 0.63 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (ครึ่งปีแรก ปี 55) 2.8 เท่า

ทั้งนี้ คาดหมายว่า ปี 56 ท่าเรือแห่งนี้จะมีการนำเข้าไวน์องุ่นจากต่างประเทศมากกว่า 1.5 ล้านลิตร

 

 

ลิงค์ข่าวที่น่าสนใจ

เมืองชินโจวของกว่างซีชูจุดแข็งกวักนักลงทุนฮ่องกงขุดทอง (26 มิ.ย. 2556)

กว่างซีให้สิ่งล่อใจเพียบ หวังเข็นท่าเรือสินค้าทัณฑ์บนชินโจว เป็น ประตูสู่ตลาดไวน์จีนตะวันตก (20 มี.ค. 2556)

เพิ่มอีกสาย "เส้นทางเดินเรือกรุงเทพฯ – เมืองชินโจว" ของกว่างซี (12 มี.ค. 2556)

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม