ด่านเซี่ยงไฮ้ออกมาตรการรองรับการสร้างเมืองแห่งการช้อปปิ้งในอนาคต

ปัจจุบันมีการนำเข้าและส่งออกสินค้ามากมายหลายรูปแบบผ่านทางด่านนครเซี่ยงไฮ้ ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกรวดเร็วทางการค้า และรับรองความปลอดภัยด้านคุณภาพของสินค้า สำนักงานตรวจสอบคุณภาพ ควบคุมและกักกันโรค นครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau) จึงได้ออกมาตรการต่าง ๆ ในการให้บริการเพิ่มมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการตรวจสอบและปล่อยสินค้าผ่านด่าน

จากสถิติตัวเลขที่เปิดเผยเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ของสำนักงานตรวจสอบคุณภาพ ควบคุมและกักกันโรค นครเซี่ยงไฮ้ พบว่า ปัจจุบันนครเซี่ยงไฮ้กลายเป็นด่านนำเข้าเสื้อผ้าและสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันที่ใหญ่ที่สุดในจีน โดยมูลค่าการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันคิดเป็นร้อยละ 30 ของทั้งประเทศจีน ทั้งนี้ ในปี 2560 ด่านนครเซี่ยงไฮ้นำเข้าเสื้อผ้าเป็นจำนวนทั้งสิ้น 65,000 ครั้ง มีมูลค่ามากถึง 1.08 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของปริมาณการนำเข้าเสื้อผ้าของทั้งประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ถึงร้อยละ 17 นอกจากนี้ นครเซี่ยงไฮ้ยังดึงดูดแบรนด์ต่างชาติเข้ามาในเมืองเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเสื้อผ้านำเข้ากว่าร้อยละ 90 เป็นแบรนด์ดังที่มีชื่อเสียงระดับโลก และจากการตรวจสอบแบบสุ่มตัวอย่างของเสื้อผ้านำเข้าแบรนด์ต่างชาติกว่า 600 แบรนด์ที่มาจาก 70 กว่าประเทศทั่วโลก พบว่าเกือบทั้งหมดเป็นแบรนด์สินค้าระดับ High-end และแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภครวดเร็ว (Fast-moving consumer goods)

อย่างไรก็ตาม เพื่อรับประกันว่าเสื้อผ้านำเข้าแบรนด์ดังระดับโลกรุ่นใหม่ล่าสุดในฤดูกาลนั้น ๆ จะสามารถออกสู่ตลาดนครเซี่ยงไฮ้ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วที่สุด สำนักงานตรวจสอบคุณภาพ ควบคุมและกักกันโรค นครเซี่ยงไฮ้ ได้ออกมาตรการในการให้บริการเพิ่มขึ้น เช่น เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการตรวจสอบสินค้า ขยายการควบคุมบริหารจัดการขั้นตอนต่าง ๆ เพิ่มการควบคุมตรวจตราในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการและหลังดำเนินการ

ไม่เพียงเท่านี้ สำนักงานตรวจสอบคุณภาพ ควบคุมและกักกันโรค นครเซี่ยงไฮ้ ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่น เช่น แจ้งรัฐบาลท้องถิ่นเขตจิ้งอาน (Jing’an) และเขตอื่น ๆ ให้ทราบเกี่ยวกับคุณภาพของบริษัทในเขตที่ปกครองดูแลอยู่ เพิ่มการประสานการทำงานกับหน่วยงานบริหารของรัฐในเขตสินค้าทัณฑ์บนสนามบิน (Airport Comprehensive Bonded Zone) และเขตฉางหนิง (Changning) เป็นต้น ทำให้สินค้าได้รับปล่อยผ่านด่านอย่างสะดวกรวดเร็วโดยไม่ต้องรอนาน

นอกจากนี้ ได้มีการทดลองรูปแบบใหม่ในการควบคุมจัดการความปลอดภัยด้านคุณภาพกับบริษัทนำเข้าเสื้อผ้าที่มีความน่าเชื่อถือในเขตสินค้าทัณฑ์บนสนามบินผู่ตง จากเดิมที่เมื่อก่อนต้องตรวจสอบเสื้อผ้านำเข้าทั้ง 100% ก็ลดเหลือเพียง 5% และลดระยะเวลาการตรวจสอบให้เร็วที่สุด ให้สามารถปล่อยสินค้าได้ภายในวันนั้น ทั้งนี้ ในปี 2560 เฉพาะเขตสินค้าทัณฑ์บนสนามบินผู่ตงมีจำนวนเสื้อผ้านำเข้ากว่า 4,000 ครั้ง คิดเป็นมูลค่าเกือบ 2,000 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ถึงร้อยละ 40 จึงทำให้มีบริษัทจำนวนไม่น้อยตัดสินใจจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าเอเชียแปซิฟิกในเขตการค้าเสรีนครเซี่ยงไฮ้

แต่จากการควบคุมและตรวจสอบสินค้าที่ด่านนครเซี่ยงไฮ้เมื่อปี 2560 พบว่ายังมีเสื้อผ้านำเข้าที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 2,294 ครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบรนด์เสื้อผ้าและของใช้ของเด็กทารก ซึ่งสาเหตุหลักมาจากตรวจพบสารเคมี อาทิ ฟอร์มาลิน และค่า PH เกินมาตรฐาน ความปลอดภัยของเครื่องจักรไม่ผ่านมาตรฐาน เช่น เชือกสายรัดหรือชิ้นส่วนประกอบขนาดเล็ก รวมถึงตรวจพบสารปนเปื้อนที่ก่อให้เกิดมะเร็ง เช่น สารย้อมสีอะโรมาติกเอมีน (Aromatic Amines) ที่ละลายได้ เป็นต้น ในส่วนของปัญหาความปลอดภัยทั่วไปที่ผู้บริโภคให้ความสนใจและติดตาม ทางสำนักงานตรวจสอบคุณภาพ ควบคุมและกักกันโรค นครเซี่ยงไฮ้ จะประกาศแจ้งเตือนให้ทราบทันที ตลอดจนเพิ่มปริมาณการตรวจสอบสินค้าแบบสุ่มตรวจตัวอย่างมากขึ้น และเพิ่มความพยายามในการติดตามเรียกคืนสินค้า เพื่อดำเนินการจัดการในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป สำหรับผู้ประกอบการและบริษัทนำเข้าที่ขาดความสามารถในการบริหารจัดการด้านคุณภาพสินค้า ทางสำนักงานดังกล่าวก็จะสร้างระบบเพื่อควบคุมโดยการใช้รูปแบบ “จัดการกับสินค้าที่ไม่ผ่านมาตรฐาน – เรียกผู้ประกอบการหรือบริษัทพูดคุย – ยกระดับคุณภาพของสินค้า”

เห็นได้ว่า รัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้กำลังทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสร้างนครเซี่ยงไฮ้ให้เป็นเมืองชั้นนำระดับโลกในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งการออกมาตรการเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าของด่านนครเซี่ยงไฮ้ นอกจากจะสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดีต่อผู้ประกอบการแล้ว ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแบรนด์ให้นครเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองแห่งการช้อปปิ้ง อันเป็นหนึ่งใน 4 แบรนด์หลัก (เมืองแห่งการบริการ เมืองแห่งการผลิต เมืองแห่งการช้อปปิ้ง และเมืองแห่งวัฒนธรรม) ที่รัฐบาลพยายามผลักดันให้นครเซี่ยงไฮ้ก้าวไปสู่เมืองแห่งศูนย์กลางการบริโภคระดับนานาชาติ ตามแนวทางที่รัฐบาลกลางได้วางแผนไว้

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม