ชิงต่าวเปิดทดลองรถไฟลอยฟ้าแบบแขวนสายเเรกของประเทศจีน

บริษัทผลิตรถไฟใต้ดิน The 5th Engineering Co.,Ltd of China railway 25th Bureau Group CRCC เมืองชิงต่าว เริ่มทำการทดสอบรถไฟแขวนหรือรถไฟลอยฟ้าสายเเรกของประเทศจีน ซึ่งเป็นรถไฟที่แขวนอยู่ติดกับรางเดี่ยวที่สูงห่างจากพื้นดินเพียงเเค่ 5 เมตร โครงการรถไฟแขวนผ่านมาตรฐานในการตรวจสอบและได้รับสิทธิบัตรในการติดตั้งเสาค้ำและตอม่อ นับเป็นนวัตกรรมใหม่และถือเป็นประเทศที่ 3 ในโลกหลังจาก เยอรมนีและญี่ปุ่น ที่มีรถไฟรางเดี่ยวลอยฟ้าแบบแขวน

โครงการรถไฟแขวน ตั้งอยู่ที่ในเขตอุตสาหกรรมของบริษัทผลิตรถไฟความเร็วสูง CRRC Qingdao SifangCRRC เขตเฉินหยาง เมืองชิงต่าว ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้ลงทุน และบริษัทผลิตรถไฟใต้ดิน CRCC ซึ่งเป็นผู้ดูแลและก่อสร้าง ทั้งยังได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคของเมืองชิงต่าว ในการนำเทคโนโลยีการก่อสร้าง Building information modeling (BIM) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำหรับการออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุมกระบวนการต่าง ๆ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามรูปแบบมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของแนวคิดของการออกแบบ เวลาในการทำงาน การควบคุมคุณภาพของงาน รวมถึงการประสานงานกับส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โครงการนี้ยังประสบความสำเร็จในวิธีการติดตั้งเสาค้ำและตอม่อ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ถือเป็นความสำเร็จใหม่สำหรับอุตสาหกรรมรถไฟของประเทศจีน

รถไฟขบวนนี้ มีการติดตั้งตู้ขบวน 3-5 ตู้ และสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 510 คน ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 6 เดือน มีระยะเส้นทางการทดสอบเดินรถ 880 เมตร เดินรถด้วยความเร็วสูงสุด 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง ความเร็วในการเลี้ยวโค้ง 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยมีรัศมีวงเลี้ยว 50 เมตร

รถไฟแขวนนี้ ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของประเทศจีน ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ประหยัดพื้นที่และช่วยลดปัญหาการจราจรบนท้องถนน โดยใช้งบเพียง 1/5 ของการก่อสร้างรถไฟใต้ดิน ทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดมลพิษน้อย ทำให้ผู้เชี่ยวชาญเเละนักลงทุนจำนวนมากให้ความสนใจกับนวัตกรรมนี้ หลังผ่านการทดสอบการเดินรถ บริษัทฯ เตรียมยื่นขอจดสิทธิบัตรในการประดิษฐ์คิดค้นเพิ่มเติม จึงทำให้กลายเป็นรถไฟแขวนสายแรกของประเทศจีน

 *************************

 

จัดทำโดย: นางสาวอฑิมา  สว่างรุ่งเรือง นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรียบเรียงโดย: นางสาวสุพรรษา  ชั้นรัศมี  ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองชิงต่าว

แหล่งที่มา:  http://news.qingdaonews.com/qingdao/2017-11/15/content_20048569.htm

http://www.crcc.cn/art/2018/1/11/art_94_976984.html

Avatar

Supunsa Chanrasamee

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองชิงต่าว

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม