ชัดเจน! เน้น “คุณภาพ” มากกว่า “ปริมาณ” การค้าระหว่างประเทศกวางตุ้งขอโตแค่ 1%


ในปี 2557 รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งตั้งเป้าการค้าระหว่างประเทศมณฑลกวางตุ้งขยายตัวเพียงร้อยละ 1 แม้ว่าเหตุผลหนึ่งจะสืบเนื่องจากความต้องการสินค้าในตลาดโลกที่อาจไม่แน่นอน แต่เหตุผลเบื้องหลังที่ผู้ประกอบการไทยควรรู้ก็คือ ความพยายามที่สอดคล้องกันตั้งแต่รัฐบาลส่วนกลางของจีนจนมาถึงรัฐบาลในระดับมณฑลในการปรับแนวทางการเติบโตของเศรษฐกิจใหม่โดยไม่พึ่งพาการส่งออกมากจนเกินไป

นายจู เสี่ยวตาน ผู้ว่าการมณฑลกวางตุ้งเปิดเผยในระหว่างการเปิดประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลกวางตุ้งเมื่อวันที่ 10-12 มกราคม 2557 ว่า "มณฑลกวางตุ้งพยายามที่จะสร้างสมดุลด้านการค้าระหว่างประเทศ การบริโภคภายในพื้นที่ ตลอดจนการลงทุน เพื่อให้เศรษฐกิจของมณฑลเติบโตไปอย่างยั่งยืน" เป้าหมายการเติบโตด้านการค้าระหว่างประเทศของมณฑลกวางตุ้งในปีนี้จึงถูกกำหนดไว้ที่ร้อยละ 1 แตกต่างจากปี 2556 ที่กำหนดไว้ถึงร้อยละ 10.7 และมียอดการค้าระหว่างประเทศสูงทะลุ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นครั้งแรก

ที่ผ่านมา มณฑลกวางตุ้งได้พยายามที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจในด้านการค้าระหว่างประเทศเพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยเน้นความสำคัญด้าน "คุณภาพ" มากกว่า "ปริมาณ" ดังจะเห็นได้จากในปี 2556 ที่ผ่านมา มณฑลกวางตุ้งส่งออกสินค้าด้านเทคโนโลยีทันสมัยและมีนวัตกรรมเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 20 นอกจากนี้ การส่งออกสินค้าประเภทที่มีการออกแบบเป็นของตัวเอง (Original Design Manufacture) และสินค้าที่มีแบรนด์เป็นของตัวเอง (Original Brand Manufacture) คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 63 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของมณฑลกวางตุ้ง

ด้านการบริโภคภายในพื้นที่ มณฑลกวางตุ้งยังได้ตั้งเป้าปรับโครงสร้างด้านการผลิต แทนที่การผลิตเพื่อส่งออกด้วยเป็นการผลิตเพื่อบริโภคในประเทศ ได้จัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้านอกมณฑลกวางตุ้งเพื่อใช้เป็นเครือข่ายสำหรับกระจายสินค้าที่ผลิตได้ไปจำหน่ายในพื้นที่มณฑลอื่นของจีน หากยอดคำสั่งซื้อจากต่างประเทศไม่แน่นอน สินค้าที่กวางตุ้งผลิตก็ยังสามารถขายได้ผ่านช่องทางดังกล่าว

ด้านการลงทุน ในปี 2557 มณฑลกวางตุ้งจะเริ่มการลงทุนในโครงการสำคัญ 285 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 4.5 แสนล้านหยวน โดยโครงการลงทุนเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร ตลอดจนขยายสาธารณูปโภคพื้นฐานไปยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อรองรับการเติบโตของตัวเมืองที่จะขยายออกไปในอนาคต

อย่างไรก็ดี นักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจก็ยังคาดการณ์ว่า การค้าระหว่างประเทศของมณฑลกวางตุ้งในปี 2557 จะยังคงเติบโตมากกว่าร้อยละ 1 ที่ได้ตั้งไว้อย่างแน่นอน สอดคล้องกับมุมมองของผู้ส่งออกในมณฑลกวางตุ้งที่ยังมั่นใจต่อสถานการณ์การส่งออกในปีนี้ตราบเท่าที่ตลาดโลกยังต้องการสินค้าจีนอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสั่งซื้อจากประเทศตลาดใหม่และประเทศกำลังพัฒนา

มณฑลกวางตุ้งนับว่าเป็นพื้นที่มีบทบาททางเศรษฐกิจที่สำคัญมากของจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 1 ใน 4 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของจีนมาจากมณฑลกวางตุ้ง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาด้านการค้าระหว่างประเทศของมณฑลกวางตุ้งครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า แม้จีนเป็นประเทศผู้ส่งออกอันดับ 1 ของโลก แต่ก็ไม่ได้หวังพึ่งพาการส่งออกแต่เพียงอย่างเดียว ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ขณะที่ยอดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศค่อนข้างคงตัว จีนได้ให้ความสำคัญกับการปฏิรูปเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งด้วยการสร้างฐานการบริโภคภายในประเทศ การพัฒนาสินค้าที่เน้นการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และการออกแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มท่านใดที่ยังมองว่า จีนเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าไม่ได้คุณภาพและผลิตเพื่อเน้นส่งออกอย่างเดียวอาจต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่ จีนในวันนี้สร้างตัวเองให้มีศักยภาพผลิตของดีที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ ภายใต้สถานการณ์คำสั่งซื้อจากต่างประเทศที่อาจมีทีท่าไม่แน่นอน จีนยังคงมีตลาดภายในประเทศขนาดใหญ่รองรับอยู่————————————-

จัดทำโดย เทพรัตน์

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ นครกว่างโจว

แหล่งข้อมูล หนังสือพิมพ์ China Daily

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

กวางตุ้งครองแชมป์ตัวเลขทางเศรษฐกิจต่อเนื่องในปี 2556 (22 มกราคม 2557)

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม