ฉงชิ่ง ยกระดับเขตปาหนานสู่ผู้นำด้านอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ชีวภาพแห่งจีนตะวันตก

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดโครงการยกระดับเขตปาหนาน มหานครฉงชิ่ง สู่การเป็นผู้นำในด้านอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ชีวภาพแห่งจีนตะวันตก อันประกอบด้วยโครงการความร่วมมือระหว่างสวนอุตสาหกรรมเภสัชกรรมปาหนานกับกลุ่มวิสาหกิจและบริษัทต่าง ๆ จำนวน 33 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการลงทุนกว่า 36,000 ล้านหยวน

สวนอุตสาหกรรมเภสัชกรรมปาหนาน มีพื้นที่ขนาด 30 ตร.กม. เป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมการผลิตยา และเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในมหานครฉงชิ่ง เป็นสวนอุตสาหกรรมชั้นแนวหน้าในจีนตะวันตก ส่งผลให้สวนอุตสาหกรรมแห่งนี้ได้รับความสนใจจากวิสาหกิจและผู้ประกอบการรายใหญ่ ในด้านการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรม สอดรับกับนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมเภสัชกรรมของรัฐบาลเขตปาหนาน

แผนการดำเนินงานของโครงการยกระดับฯ เริ่มต้นจากการดำเนินการ 10 โครงการความร่วมมือที่เน้นการพัฒนาด้านชีวเวชเป็นหลัก ได้แก่ โครงการความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง โครงการยาสมุนไพรจีนแผนปัจจุบันปลอดสารพิษของเสฉวน โครงการความร่วมมือกับบริษัทเคอรุ่ยในการปรับปรุงคุณภาพยา และโครงการความร่วมมือกับบริษัทฉงชิ่งผู่คังเพื่อพัฒนาฐานการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น 

ภาพรวมของโครงการความร่วมมือข้างต้น จะมุ่งเน้นในการวิจัยและพัฒนาการผลิตยา ชีววัตถุ และวัคซีนชนิดต่าง ๆ อาทิ ยาต้านโรคมะเร็ง ยาป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ ยารักษาโรคหัวใจ วัคซีนชนิดใหม่ อินซูลินที่ให้ผลระยะยาว กลุ่มยาโมโนคลอนอลแอนติบอดี (กลุ่มยารักษาโรคมะเร็งและระบบโรคทางภูมิคุ้มกัน) รวมไปถึง การพัฒนารูปแบบการเตรียมยาสมุนไพรจีน และปรับปรุงกรรมวิธีการสกัดสารจากสมุนไพรเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดีเยี่ยม นอกจากนี้ ยังวางแผนพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยี ขั้นสูง เช่น อุปกรณ์ในการวินิจฉัยโรค อุปกรณ์ภาพถ่ายทางการแพทย์ และเครื่องมือรังสีวิทยา เป็นต้น

ขณะเดียวกัน สวนอุตสาหกรรมฯ จะสนับสนุนเงินลงทุนในการพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีด้านการวิจัย สร้างแพลตฟอร์มการให้บริการด้านความร่วมมือ และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาและดำเนินโครงการ รองรับโครงการความร่วมมือที่จะเข้ามากว่า 30 โครงการ โดยคาดการณ์ว่า โครงการความร่วมมือข้างต้น จะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2563 และจะสร้างมูลค่าทางการผลิตมากถึง 42,000 ล้านหยวน

ปัจจุบัน การขยายตัวของอุตสาหกรรมยาแผนปัจจุบันในไทยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือในด้านคุณภาพและศักยภาพด้านการผลิตเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกัน ทางเขตปาหนานก็มีนโยบายสนับสนุนในการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรรมด้านเภสัชกรรม ดังนั้น ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตยาในไทย สามารถพิจารณาโอกาสในการสร้างความร่วมมือ เพื่อนำแนวทางใหม่ งานวิจัย นวัตกรรมการผลิตยาด้วยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงมาปรับใช้ในการอุตสาหกรรมการผลิตยาของไทย ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าการส่งออกยาและเภสัชภัณฑ์ชีวภาพของไทยสู่ตลาดสากล

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม