จีนไม่ยอมน้อยหน้า วางแผนสร้างรถไฟแม่เหล็กความเร็วสูง “Maglev Train” ความเร็ว 600 km/h. มาแข่งกับแดนปลาดิบ

รถไฟความเร็วสูงเทคโนโลยีพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Levitation Technology,磁浮技术) หรือที่เรียกกันว่า รถไฟแม็กเลฟ / Maglev Train นั้น กำลังจะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนจีนภายใต้แบรนด์ Made in China

สื่อจีนรายงาน 25 มกราคม 2561 ว่าบริษัท CRRC Qingdao Sifang Co., Ltd (中车青岛四方机车车辆股份有限公司) ซึ่งตั้งอยู่ที่ชิงต่าว ได้รับหน้าที่ให้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบการคมนาคมของโครงการก่อสร้าง Maglev Train ซึ่งล่าสุดโครงการดังกล่าว ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว โดยจีนมีแผนจะสร้างรถไฟต้นแบบให้เสร็จภายในปี 2561 และจะพัฒนาให้สามารถวิ่งบนความเร็ว 600 กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้ได้ภายในปี 2563 พร้อมนำมาทดลองวิ่งในเส้นทางนำร่องระยะทาง 5 กิโลเมตร

การวิจัยและพัฒนา Maglev Train ถูกบรรจุเป็นหนึ่งโครงการสำคัญในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13” ของจีน ในสาขาโครงการ “การขนส่งทางรถไฟที่ทันสมัย” ซึ่งมีการประชุมเปิดโครงการก่อสร้าง Maglev Train อย่างเป็นทางการไปเมื่อเดือนตุลาคม 2560 จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีน

Maglev Train เป็นระบบการขนส่งด้วยเทคโนโลยีพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งคุณสมบัติคือมีแรงดึงและแรงผลัก สามารถยกตัวยานพาหนะให้ลอยขึ้นเหนือรางวิ่งแทนการใช้ล้อ ลดแรงเสียดทาง ทำให้รถไฟ Maglev สามารถวิ่งได้เร็วกว่ารถไฟแบบเก่า เป็นเทคโนโลยีระบบวิศวกรรมขั้นสูงที่ต้องอาศัยศาสตร์และวิชาการหลายแขนง ผู้เชี่ยวชาญจีนให้ความเห็นว่า โครงการระบบขนส่งแบบ Maglev เป็นการใช้หลักเทคนิคขั้นพื้นฐานผนวกกับเทคนิคของการผสมระหว่างแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นนวัตกรรมที่มีความทันสมัย เหล่านักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจึงลงความเห็นตัดสินให้โครงการดังกล่าวผ่านการประเมิน และสามารถเดินหน้าต่อไปได้

“ปัจจุบันความเร็วของรถไฟความเร็วสูง (bullet train) สูงสุดอยู่ที่ 350 km/h. ในขณะที่ความเร็วของเครื่องบินอยู่ที่ 800-1000 km/h. ดังนั้น Maglev Train ที่มีความเร็วสูงสุดที่ 600 km/h.  จึงถือเป็นยานพาหนะที่มาเติมเต็มช่องว่างระหว่างรถไฟความเร็วสูงและเครื่องบิน โดยคาดว่า Maglev Train จะสามารถย่นระยะเวลาการเดินทางจากปักกิ่งถึงเซี่ยงไฮ้เหลือราว 2 ชั่วโมงเท่านั้น” ผู้เชี่ยวชาญกล่าว

Maglev Train นอกจากจะสามารถนำมาใช้กับการขนส่งทางไกล หรือการเดินทางที่ต้องอาศัยความรวดเร็วแล้ว ยังสามารถใช้ประโยชน์ในการขนย้ายถ่ายเทประชากรระหว่างสองพื้นที่  เพิ่มความสะดวก “ความเป็นเมือง” มากขึ้น และกระจายความเจริญสู่ดินแดนภายใน

ปัจจุบันมีหลายประเทศที่นำเทคโนโลยีพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ามาใช้สร้างระบบการขนส่ง แต่ประเทศที่เป็นผู้นำด้านนี้คือ เยอรมันและญี่ปุ่น โดยญี่ปุ่นได้สร้าง Super Maglev Train ทดลองวิ่งความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 603 km/h.  ส่วน Maglev Train ของประเทศเยอรมันมีความเร็วสูงสุดที่ 505 km/h.

แม้ปัจจุบันประเทศจีนสามารถสร้างรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งในความเร็วสูงสุด 430 km/h. แต่สำหรับวงการวิศวกรรมและระบบแม่เหล็กไฟฟ้าความเร็วสูงของจีนนั้น การสร้าง Maglev Train ยังเปรียบเสมือนกระดาษขาว จีนจำเป็นต้องศึกษาวิทยาการจากรุ่นพี่อย่างญี่ปุ่นและเยอรมัน และนำข้อดี-ข้อเสียของ Maglev Train ทั้งสองประเทศมาวิจัยและพัฒนาต่อยอด เพื่อสร้าง Maglev Train ที่ล้ำกว่า เร็วกว่า  ….จีนจะทำได้หรือไม่นั้น เราจะได้รู้กันในปี 2020 นี้แน่นอน !!

***********************

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม