จีนประกาศรายการข้อจำกัด/ข้อห้ามสำหรับการลงทุน (Negative List) ฉบับปี 2561

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2561 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาและปฎิรูปแห่งชาติจีนและกระทรวงพาณิชย์จีนประกาศ Negative List ฉบับปี 2561 ซึ่งจะเริ่มมีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. 2561 เป็นต้นไป

Negative List ฉบับใหม่มีการปรับลดรายการข้อจำกัด/ข้อห้ามสำหรับต่างชาติลงทุนในจีนจากเดิม 63 ข้อเหลือ 48 ข้อ และมีนโยบายลดข้อจำกัดของสาขาธุรกิจ 22 สาขา เช่น

(1) ยกเลิกข้อจำกัดสัดส่วนการถือหุ้นของทุนต่างชาติในการผลิตรถยนตร์เฉพาะกิจและรถยนต์พลังงานใหม่ในปี 2561 ยกเลิกข้อจำกัดสัดส่วนการถือหุ้นของทุนต่างชาติในการผลิตรถเพื่อการพาณิชย์ในปี 2563 ยกเลิกข้อจำกัดสัดส่วนการถือหุ้นของทุนต่างชาติในการผลิตรถยนต์นั่งและยกเลิกข้อจำกัดบริษัทร่วมทุนต้องไม่เกิน 2 แห่งในปี 2565

(2) ยกเลิกข้อจำกัดการออบแบบ การผลิต และการซ่อมแซมเรือจำเป็นต้องเป็นฝ่ายจีนถือหุ้นเป็นส่วนใหญ่

(3) การผลิตอาวุธและยุทธภัณฑ์ไม่รวมอยู่ใน Negative List

(4) ยกเลิกข้อจำกัดการก่อสร้างและการดำเนินงานของเครือข่ายกระจายไฟฟ้าจำเป็นต้องเป็นฝ่ายจีนถือหุ้นเป็นส่วนใหญ่

(5) ปรับเพิ่มเพดานสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทประกันชีวิตทุนต่างชาติจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 51 และยกเลิกสัดส่วนการถือหุ้นในปี 2564

(6) ยกเลิกข้อจำกัดในการสำรวจและขุดเจาะแกรไฟต์ของทุนต่างชาติ

(7) ยกเลิกข้อจำกัดในการจัดซื้อและขายส่งข้าวสาร ข้าวสาลี และข้าวโพดของทุนต่างชาติ

สังเกตได้ว่า การประกาศ Negative List ครั้งนี้บางรายการมีการกำหนดช่วงเวลาอย่างชัดเจน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามของจีนในการเปิดสาขาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้เวลาในการปรับตัวของสาขาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Negative List ฉบับปี 2561

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม