จิ่งหงเริ่มโครงการเปลี่ยนและฟื้นฟูสวนยางพาราเป็นป่าฝนเขตร้อน

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2559 มีการลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือยุทธศาสตร์การลงทุนโครงการ“เขตต้นแบบการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าฝนและวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย” มูลค่า 8,800 ล้านหยวน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลเมืองจิ่งหง และบริษัท Sun Vision Eco (ซูโจว) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนและฟื้นฟูสภาพสวนยางพาราในเขตภูเขาซานต๋าซานในเมืองจิ่งหงให้เป็นป่าฝนเขตร้อน

ข้อมูลโครงการอธิบายว่า เพื่อเร่งกระบวนการฟื้นฟูระบบนิเวศ คณะกรรมการ พคจ. เมืองจิ่งหง และรัฐบาลเมืองจิ่งหง ตัดสินใจใช้เทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อฟื้นฟูสภาพสวนยางพาราในเขตภูเขาซานต๋าซานตามแนวแม่น้ำล้านช้างในเมืองจิ่งหงให้เป็นป่าฝนเขตร้อน ตามแนวทางการพัฒนา “Green Development” ที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับชุมชน

จากการหารือ บริษัท Sun Vision Eco (ซูโจว) จำกัด จะเป็นผู้ลงทุนในโครงการ “เขตต้นแบบการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าฝนและวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย” ด้วยงบประมาณ 8,800 ล้านหยวน ใช้รูปแบบ Public—Private—Partnership (PPP) โดยตัวแทนบริษัท Sun Vision Eco (ซูโจว) จำกัด กับบริษัท Jinghong State Owned Assets Investment จำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ได้รับสิทธิจากรัฐบาลเมืองจิ่งหง จะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่เพื่อรับผิดชอบโครงการนี้ ซึ่งครอบคลุมทั้งการออกแบบ ระดมทุนและลงทุน ก่อสร้าง บริหาร โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาหนึ่ง รัฐบาลเมืองจิ่งหงจะซื้อโครงการกลับมา

ทั้งนี้ โครงการระยะที่ 1 มูลค่า 2,200 ล้านหยวน จะเป็นโครงการที่มีลักษณะเป็นการตอบแทนสังคม โดยเป็นรูปแบบที่รัฐบาลเป็นผู้จ่ายเงินให้แก่บริษัท Sun Vision Eco (ซูโจว) จำกัด ตามที่ตกลงไว้ เพื่อรับการบริการและผลประโยชน์

ที่มา :http://yndaily.yunnan.cn/html/2016-12/09/content_1113164.htm?div=-1

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม