งานเทศกาลไทย ณ นครเฉิงตู ประจำปี 2561

 

สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีสำหรับงานเทศกาลไทย ณ นครเฉิงตู ประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้าเหรินเหอชุนเทียน สาขากวังฮวา เขตชิงหยาง นครเฉิงตู เทศกาลไทยครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 13 แล้ว นับตั้งแต่เปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู เมื่อปี 2548 วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยและนครเฉิงตู ในระดับรัฐบาล และประชาชน ในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เทศกาลไทยเป็นกิจกกรรมที่รู้จักและนิยมของชาวนครเฉิงตูอย่างแพร่หลาย

งานเทศกาลไทย ณ นครเฉิงตูในปีนี้ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากรัฐบาลนครเฉิงตู สำนักงานการต่างประเทศและกิจกรรมชาวจีนโพ้นทะเลนครเฉิงตู รัฐบาลเขตชิงหยาง และห้างสรรพสินค้าเหรินเหอชุนเทียน รวมทั้งหน่วยงานทีมประเทศไทย ณ นครเฉิงตู ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานนครเฉิงตู

พิธีเปิดงานเทศกาลไทยฯ มีขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 นางสาวภาวีวรรณ นรพัลลภ รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ได้กล่าวเปิดและเป็นประธานในพิธีเปิดร่วมกับนายจง หลายเจา รองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศและกิจกรรมชาวจีนโพ้นทะเล นครเฉิงตู และนางสวู ฮุย รองหัวหน้าเขตชิงหยาง โดยมีผู้บริหารระดับสูงของนครเฉิงตูหลายท่าน รวมทั้งกงสุลใหญ่และกงสุลต่างประเทศประจำนครเฉิงตู ให้เกียรติเข้าร่วมงาน 9 ประเทศ ได้แก่ กงสุลใหญ่จากนิวซีแลนด์ สมาพันธรัฐสวิส สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ และปากีสถาน รองกุลใหญ่จากฝรั่งเศส และกงสุลจากออสเตรเลียและสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังมีสื่อมวลชนท้องถิ่น 14 สื่อ รวมอีกประมาณ 20 ราย และมีชาวนครเฉิงตูเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง  

สำหรับในปีนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ได้เชิญผู้ประกอบการไทยจำนวน 71 ราย จากทั่วทุกภูมิภาคของไทย มาร่วมออกร้านจัดบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในงาน ครอบคลุมกลุ่มสินค้าคุณภาพ 4 ประเภท ได้แก่ (1) สินค้าสปาเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง (2) สินค้าเกษตรแปรรูป ทั้งอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงเครื่องปรุง และผลไม้ (3) ผลิตภัณฑ์เครื่องไม้ ภาพแกะสลักลายไทย และของตกแต่งบ้าน และ (4) เครื่องประดับและเสื้อผ้า ทำให้ชาวเฉิงตูและผู้บริโภคเมืองใกล้เคียงสามารถเลือกสรรสินค้ากันได้อย่างจุใจ

นอกเหนือจากสินค้าไทยที่นำมาแสดงและจำหน่ายภายในงานแล้ว ยังมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีโดยคณะนาฏศิลป์ Beautiful Muay Thai ที่ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครเฉิงตู ในชุดการแสดงที่หลากหลาย อาทิ การตีกลองศึก ระบำเหมราช มวยไทยต่อสู้ ระบำกิ่งไม้เงินทอง ลิเกฮูลู เป็นต้น รวมถึงยังมีกิจกรรมถาม-ตอบเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปของประเทศไทย และมอบของรางวัลที่ระลึก การสาธิตการนวดไทยโบราณด้วยท่อนไม้ การสาธิตการพับผ้าขนหนูรูปแบบต่าง ๆ และกิจกรรมการประชาสัมพันธ์สินค้าส่งเสริมการขาย ที่ช่วยสร้างบรรยากาศและสร้างสีสันตลอดช่วงการจัดงานฯ

อีกหนึ่งความพิเศษของงานเทศกาลไทยในครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการไทยได้ใช้ FinTech หรือ ระบบการรับเงินและการจ่ายเงินแบบออนไลน์ ทั้งในรูปแบบของ Alipay (จือฟู่ป่าว) และ We Chat Pay (เวยซิ่นจือฟู่) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักช้อปและสอดคล้องกับยุคกระแสสังคมไร้เงินสดของจีน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้ก้าวสู่ความทันสมัย และนโยบาย Made in China 2025 ของจีน ที่เน้นส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการผลิตและการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์สินค้าและการจับจ่ายในชีวิตประจำวัน

ตลอดช่วงระยะเวลาการจัดงาน 5 วัน มีผู้เข้าร่วมชมงานเฉลี่ยวันละ 8,000-10,000 คน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้บริโภคชาวเฉิงตูที่พำนักอาศัยอยู่บริเวณที่ใกล้เคียงกับสถานที่จัดงาน และผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าเก่าของผู้ประกอบการไทย รวมถึงผู้เข้าร่วมชมงานที่มาจากเมืองอื่น ๆ ของมณฑลเสฉวนที่ยกครอบครัวมาท่องเที่ยวในนครเฉิงตู เนื่องจากในวันพิธีเปิด 1 มิถุนายน ตรงกับวันเด็กแห่งชาติของจีน ซึ่งจากการสอบถามทราบว่าผู้บริโภคได้รับทราบข่าวสารการจัดงานจากการแชร์วีแชทในกลุ่มเพื่อน ๆ และการประชาสัมพันธ์งานฯ ผ่านทางวีแชทของสถานกงสุลใหญ่ฯ

งานเทศกาลไทย ณ นครเฉิงตู ประจำปี 2561 ครั้งที่ 13 นี้ ปิดฉากลงพร้อมกับความสำเร็จอย่างงดงาม และมีผลตอบรับของการจัดงานที่ดีมาก เป็นกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยผ่านการแสดงทางวัฒนธรรม การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว อาหารไทย การนวดแผนไทย และสินค้าไทยคุณภาพในตลาดผู้บริโภคที่มีศักยภาพในนครเฉิงตู และงานเทศกาลไทยถือว่าเป็นเวทีสำคัญให้กับผู้ประกอบการไทยในการนำสินค้ามาแนะนำให้กับผู้บริโภคกลุ่มใหม่ และศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด เพื่อได้เรียนรู้นำประสบการณ์กลับไปปรับปรุงและพัฒนาสินค้าของตนเองให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังเป็นโอกาสดีแก่ผู้ประกอบการที่ได้ติดต่อปฏิสัมพันธ์ทางการค้ากับคู่ค้า / ผู้แทนจำหน่ายในนครเฉิงตูหรือมณฑลเสฉวน เพื่อก้าวไปสู่การดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศที่เข้มข้นขึ้นในอนาคตและสามารถบุกตลาดเฉิงตู / เสฉวนได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม