กว่างซีโชว์ผลงานปฏิรูปศุลกากรท่าเรือกับชายแดน หนุนการค้าต่างประเทศ

เขตฯ กว่างซีจ้วงเร่งพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปขั้นตอนพิธีการศุลกากรให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อันเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันของด่าน เสริมประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้นำเข้า-ส่งออก

“กว่างซี” เป็นมณฑลเดียวของจีนที่เชื่อมต่อกับอาเซียนทั้งทางบกและทะเล โดยมีเส้นแนวชายแดนติดกับประเทศเวียดนาม 1,020 กิโลเมตร

หลายปีที่ผ่านมา กว่างซีเร่งพัฒนาเพื่อยกระดับด่านชายแดนและเปิดสู่ภายนอก โดยรัฐบาลกลางได้อนุมัติการยกระดับด่านการค้าชายแดนขึ้นเป็นด่านสากล 4 แห่ง[1]  และเพิ่มระดับการเปิดสู่ภายนอกของด่านสากลเดิม 5 แห่ง[2] มีด่านที่ได้รับสิทธิการนำเข้าสินค้าเกษตร 19 แห่งทั่วมณฑล มีด่านสากลตั้งอยู่ครอบคลุมในทุกอำเภอชายแดน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการเปิดสู่ภายนอกของด่านในกว่างซี

ในบรรดาด่านทั้งหมด ด่านโหย่วอี้กวาน (Youyiguan Border Gate/友谊关口岸) เป็นด่านที่มีการนำเข้าผลไม้จากอาเซียนมากที่สุด และเป็นศูนย์กระจายผลิตภัณฑ์ไม้แดงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ขณะที่ด่านตงซิง (Dongxing Border Gate/东兴口岸) เป็นด่านชายแดนที่มีจำนวนคนผ่านเข้าออกนอกประเทศมากที่สุดของจีน

ปัจจุบัน กว่างซีได้พัฒนาระบบ e-Port ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสารสนเทศสาธารณะเสร็จแล้ว และเริ่มใช้งานระบบ Single Window สำหรับการค้ากับต่างประเทศในด่านที่ตั้งอยู่เลียบชายฝั่งทะเลเป็นแห่งแรกในภาคตะวันตกของจีน และกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ Single Window ในด่านชายแดนทางบก อัตราการใช้ระบบ Single Window ของกว่างซีอยู่ในระดับชั้นแนวหน้าของประเทศ และการปฏิรูประบบงานศุลกากรและตรวจปล่อยสินค้าเชิงบูรณาการก็สามารถดำเนินการได้ครอบคลุมในทุกใบขนสินค้าและผู้นำเข้าส่งออกทุกราย

นอกจากนี้ จีน (กว่างซี) กับมาเลเซียและเวียดนามมีความเห็นพ้องในหลายประเด็นเรื่องการพัฒนางานตรวจปล่อยสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Single Stop Inspection: SSI) และอยู่ระหว่างการเร่งผลักดันความคืบหน้า

เขตนำร่องการตรวจสอบและกักกันโรคสำหรับการค้าชายแดนจีน (ผิงเสียงข่าเฟิ่ง) -อาเซียน (China-ASEAN (PingxiangKafeng) Pilot Zone for Border Trade Inspection and Quarantine/中国—东盟(凭祥卡凤)边境贸易国检试验区) เป็นเขตนำร่อง CIQ สำหรับการค้าชายแดนแห่งแรกของประเทศจีน

นายเฉิน อู่ (Chen Wu/陈武) ประธานเขตฯ กว่างซีจ้วง กล่าวว่า รัฐบาลกว่างซีจะเร่งยกระดับประสิทธิภาพของพิธีการศุลกากรให้สูงขึ้นและปรับให้สอดคล้องกับการพัฒนา “เส้นทางมุ่งลงใต้” จีน-สิงคโปร์ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินพิธีการศุลกากร มุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนางานบริการศุลกากร ยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน และลดค่าใช้จ่าย ปีนี้เป็นต้นไป ด่านสำคัญบางส่วนในกว่างซีจะเริ่มทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

กว่างซีจะเร่งพัฒนาระบบ Single Window สำหรับการค้ากับต่างประเทศ โดยตั้งเป้าหมายว่า จะพัฒนาระบบ Single Window แบบครบวงจร (ระบบมาตรฐานของจีน) ในด่าน 70% ทั่วกว่างซีภายในสิ้นปีนี้ และขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางให้กว่างซีเป็นพื้นที่นำร่องการพัฒนาและปฏิรูประบบงานศุลกากรแบบใหม่ของจีน

นอกจากนี้ กว่างซีจะเร่งดำเนินการผลักดันระบบงานตรวจร่วมบริเวณด่านแบบครั้งเดียว การส่งเสริมการใช้ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติที่ด่านชายแดนให้แพร่หลาย และการส่งเสริมระบบงานโลจิสติกส์แบบไร้เอกสารในด่านนำเข้า-ส่งออก

ทางการกว่างซีกล่าวว่า กว่างซีจะยกระดับงานบริการด้านพิธีการศุลกากรให้มีความสะดวกและรวดเร็ว สินค้านำเข้า-ส่งออกที่ไม่พบปัญหาจากการตรวจที่ด่านจะได้รับการยกเว้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการการตรวจสินค้า อาทิ ค่ายกตู้ ค่าย้ายตู้ และค่าโกดัง

           นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ทางการกว่างซีจะนำประสบการณ์ของจุดทดลองปฏิรูปเขตการค้าเสรีมาประยุกต์ใช้ รวมทั้งฟื้นฟูการใช้รถยนต์ขนส่งสินค้าข้ามแดนจีน-เวียดนามโดยตรงอีกด้วย

 

คำอธิบาย

     
[1]ด่านการค้าชายแดนที่ได้รับอนุมัติการยกระดับขึ้นเป็นด่านสากล 4 แห่ง (เป็นด่านประเภทหนึ่ง หรือด่านสากลกับประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับการค้าสินค้าและการผ่านแดนของประชาชนสองประเทศเท่านั้น) ได้แก่ ด่านชายแดนผิงเมิ่ง (Mengping Border Gate/孟平口岸) ด่านชายแดนอ้ายเตี้ยน( Aidian Border Gate /爱店口岸) ด่านชายแดนต้งจง (Dongzhong Border Gate /峒中口岸) และด่านชายแดนซั่วหลง (Shuolong Border Gate /硕龙口岸) 

      [2]ด่านสากลเดิมที่ได้รับการสนับสนุนให้เพิ่มระดับการเปิดสู่ภายนอก 5 แห่ง ได้แก่ ด่านท่าเรือเมืองชินโจว (Qinzhou Port/钦州口岸) ด่านท่าเรือเมืองเป๋ยไห่ (Beihai Port/北海口岸) ด่านท่าเรือเมืองฝางเฉิงก่าง (FangchenggangPort/防城港口岸) ด่านชายแดนโหย่วอี้กวาน (Youyiguan Border Gate/友谊关口岸) และด่านชายแดนตงซิง (Dongxing Border Gate/东兴口岸)

 

ลิงก์ข่าว

โรงงานเฮ..ภาครัฐกว่างซีปฏิรูป “ใบอนุญาตการผลิต” ทำง่าย และรวดเร็ว (30 .. 2561)

กว่างซีพลิกโฉมงานศุลกากร รวดเร็ว กระชับ ฉับไว มีประสิทธิภาพ (3 .. 2561)

ทำไมการจัดตั้งธุรกิจกว่างซี ง่ายเหมือนปอกกล้วย? (05 พ.ค. 2560)

ระบบ e-CIQ ช่วยให้อินเตอร์เทรดทำได้ง่ายๆ ที่กว่างซี (24 ต.ค. 2559)

กว่างซีปฏิรูปใหญ่!! 6 in 1 จดทะเบียนบริษัทไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป (12 ต.ค. 2559)

จัดทำโดย นายชิว เจียเหว่ย ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง 

เรียบเรียงโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง

แหล่งที่มา เว็บไซต์
www.gx.chinanews.com (中国新闻网)ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

ภาพประกอบ
https://www.pexels.com/photo/black-sail-ship-on-body-of-water-906982/
Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม