กว่างซีเร่งสร้าง “ความเป็นเมือง” เสริมกำลังซื้อ คาดอีก 3 ปีข้างหน้า ชาวเมืองทะลุ 24 ล้านคน

หนังสือพิมพ์กว่างซี เดลี่ : รายงานปี 55 กว่างซีมีจำนวนประชากรเขตเมืองทะลุ 20 ล้านคน โดยเมืองที่มีอัตราความเป็นเมืองมากกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ นครหนานหนิง เมืองหลิ่วโจว เมืองเป๋ยไห่ และเมืองฝางเฉิงก่าง

ตามเป้าหมายคาดว่า ในปี 58 จำนวนประชากรเขตเมืองของกว่างซีจะทะลุ 24 ล้านคน ซึ่งจะขยับเข้าใกล้ค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน กว่างซีเป็นมณฑลที่มีระดับความเป็นเมืองค่อนข้างต่ำ อยู่ในอันดับที่ 26 ของประเทศ และกว่างซีมีเพียง 2 เมืองที่จัดอยู่ในกลุ่มเมืองขนาดใหญ่ (Megalopolis) จากทั้งหมด 82 แห่งทั่วประเทศ คือ นครหนานหนิง และเมืองหลิ่วโจว

แนวทางการพัฒนาความเป็นเมืองของกว่างซีขั้นต่อไป คือ การอาศัยนครหนานหนิง เมืองหลิ่วโจว เมืองกุ้ยหลิน และเมืองอู๋โจวซึ่งถือเป็นเมืองขนาดใหญ่ของกว่างซีขับเคลื่อนพื้นที่เมืองรอบข้าง และการมุ่งพัฒนาเมืองขนาดกลาง-เล็กในภูมิภาคตะวันตกของมณฑล โดยเฉพาะการพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาสู่ความเป็นเมือง

เหตุใดกว่างซีจึงให้ความสำคัญกับคำว่า ความเป็นเมือง(Urbanization)?

BIC เห็นว่า เนื่องจากกว่างซีเป็นพื้นที่ด้อยพัฒนาและเปิดสู่ภายนอกค่อนข้างช้า ระดับความเป็นเมืองจึงต่ำกว่ามณฑลอื่นๆ ดังนั้น กว่างซีจึงต้องเร่งพัฒนาตัวเอง เพื่อลดช่องว่างดังกล่าว

อีกทั้ง การพัฒนาสู่ความเป็นเมืองเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการเติบโตของการบริโภคภายในประเทศ เนื่องจากประชากรในเขตเมืองมีรายได้มากกว่าชาวชนบท 2-3 เท่า และมีการจับจ่ายมากกว่าชาวชนบทที่มีรายได้ระดับเดียวกัน

นอกจากนี้ BIC เห็นว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอุตสาหกรรมจากพื้นที่เจริญเลียบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยยกระดับความเป็นเมืองของกว่างซีเช่นกัน

ระบบเศรษฐกิจชนบทเริ่มเปลี่ยนเป็นระบบเศรษฐกิจเมือง เห็นได้จาก (1) เริ่มมีรวมตัวหนาแน่นของอุตสาหกรรมการผลิต สะท้อนจากการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น (2) กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีขนาดใหญ่ขึ้น สะท้อนจากมูลค่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมและบริการมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น และ (3) ต้นทุนการผลิตลดลงจากนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ สะท้อนจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มาพร้อมกับการเคลื่อนย้ายอุตสาหกรรม

เมื่อเทียบกับมณฑลทางภาคตะวันตกอื่นๆ แม้ว่ากว่างซีจะมีจุดเด่นด้านทำเลที่ตั้ง ปากทางออกสู่ทะเล และนโยบายสนับสนุนจากส่วนกลางมากมาย ซึ่งถือเป็น โอกาส สำหรับนักลงทุน

ทว่า กว่างซียังมีจุดด้อยที่นักลงทุนต้องเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ธรรมเนียมปฏิบัติที่มีความเป็นสากลของหน่วยงานราชการ และทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะด้าน เป็นต้น

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม