กว่างซีนำร่องกรอบ CEPA ของจีนแผ่นดินใหญ่กับฮ่องกงมาเก๊า

สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงเป็นพื้นที่นำร่องโครงการความร่วมมือ 10 สาขาภายใต้กรอบข้อตกลง CEPA (Closer Economic Partnership Arrangement) หรือ ข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจจีน-ฮ่องกงมาเก๊า เริ่มตั้งแต่ 1 มิ.ย.2559

โครงการความร่วมมือ 10 สาขา ประกอบด้วย (1) การเงิน (2) การท่องเที่ยว (3) การพาณิชย์ (4) การขนส่ง (5) ข้อมูลสารสนเทศ (6) การออกแบบก่อสร้าง (7) วิทยาศาสตร์การศึกษาวัฒนธรรมและสาธารณสุข (8) บัญชีและกฎหมาย (9) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ (10) การเคลื่อนย้ายอุตสาหกรรมการแปรรูป

เมื่อ 27 พ.ย.2558 รัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่และรัฐบาลเขตปกครองพิเศษฮ่องกงและมาเก๊าได้ร่วมกันลงนามข้อตกลงการค้าและบริการ CEPA ฉบับใหม่ (Agreement on Trade in Services)โดยกว่างซีเป็นหนึ่งในสองพื้นที่นำร่องของจีนแผ่นดินใหญ่ (ร่วมกับมณฑลฝูเจี้ยน) ที่พร้อมจะดำเนินนโยบายนำร่องข้อตกลง CEPA ฉบับใหม่กับฮ่องกงมาเก๊าต่อจากมณฑลกวางตุ้ง ภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่เรียกว่า Pre-Establishment National Treatment (สิทธิความเสมอภาคของบริษัทต่างชาติเท่าเทียบกับบริษัทสัญชาติจีน)และ Negative List (บัญชีรายการต้องห้าม)

ทั้งนี้ รัฐบาลกว่างซีได้มีการจัดตั้งคณะทำงานย่อย 10 กลุ่มตามสาขาความร่วมมือข้างต้น เพื่อเป็นกลไกประสานงานระหว่างทุกฝ่าย โดยคาดหมายว่าภายในสิ้นปี 2559 จะสามารถลงนามและดำเนินโครงการสาธิตความร่วมมือบางส่วน รวมถึงการคัดเลือกและบ่มเพาะนิคมอุตสาหกรรมและเมืองที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับฮ่องกงและมาเก๊า

บีไอซี ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในภาพรวมของกรอบข้อตกลง CEPA ระหว่างจีนกับฮ่องกงและมาเก๊ามีขอบข่ายความตกลงครอบคลุม 3 สาขาหลัก คือ การค้าสินค้า การค้าบริการ และการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน

ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากข้อตกลงดังกล่าว คือ ผู้ผลิตจะได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากรเมื่อส่งออกสินค้าไปจีนแผ่นดินใหญ่ ผู้ให้บริการสามารถใช้ประโยชน์จากมาตรการเปิดเสรีและมาตการอำนวยความสะดวกในการจัดตั้งธุรกิจภาคบริการในจีนแผ่นดินใหญ่

สำหรับนักลงทุนต่างชาติก็สามารถใช้ประโยชน์จากมาตรการต่างๆ เพื่อผลิตสินค้าในฮ่องกงมาเก๊าและส่งออกไปยังจีนแผ่นดินใหญ่ หรืออาศัยบริษัทที่จดทะเบียนในฮ่องกงมาเก๊าเพื่อเข้าไปดำเนินธุรกิจในจีนได้เช่นกัน (ข้อตกลง CEPA ไม่ได้จำกัดแหล่งเงินทุนของผู้ได้รับประโยชน์จากข้อตกลงดังกล่าว)

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม