กว่างซีชู “ธัญพืช ผลไม้ และพืชผัก” พัฒนาการเกษตรสมัยใหม่

รัฐบาลกว่างซีประกาศใช้ แนวทางว่าด้วยการเร่งผลักดันการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ที่มีคุณภาพสูงของกว่างซี ที่มุ่งส่งเสริมการสร้างกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) ธัญพืช  ผลไม้และพืชผัก เพื่อสร้างแบรนด์สินค้าเกษตรกว่างซีให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลาย โดยมีแนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรที่กว่างซีมีศักยภาพ ดังนี้

1. ธัญพืช อาทิ

– การส่งเสริมการปลูกข้าวโพดฝักสด ซึ่งเป็นพืชเกษตรที่โดดเด่นของกว่างซี และเพื่อปั้นให้กว่างซีเป็น “เมืองแห่งข้าวโพดฝักสดแห่งจีนตอนใต้”

– การส่งเสริมการปลูกธัญพืชขนาดเล็ก (Small Grain) อย่างข้าวสาลีชนิดที่ปลูกข้ามฤดูหนาว ข้าวฟ่างเกาเหลียง ข้าวเมล็ดดำ ถั่วเหลือง และลูกเดือย และการส่งเสริมการปลูกข้าวที่มีธาตุเซเลเนียมสูง

– การสนับสนุนโมเดลการเกษตรผสมผสานที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างข้าว+ปลา ข้าว+หอย ข้าว+กุ้ง ข้าว+ปู ข้าว+เป็ด และการพัฒนาแปลงนาผสมผสานกับการท่องเที่ยว

2. ผลไม้ อาทิ

– การส่งเสริมการปลูกผลไม้ที่เป็นจุดแข็งของมณฑล โดยเฉพาะการปลูกพืชตระกูลส้มที่ให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี และการพัฒนาให้มณฑลเป็นแหล่งปลูกกล้วยหอมช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ

– การส่งเสริมการปลูกผลไม้ 7 ชนิดที่เป็นจุดแข็งของกว่างซี ได้แก่ แก้วมังกร มะม่วง องุ่น ลูกพลับ ลูกพลัม ลูกท้อ และสาลี่

– การสนับสนุนการปลูกผลไม้ที่มีอยู่น้อยให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อทยอยออกสู่ตลาดได้อย่างมีเสถียรภาพ ได้แก่ เสาวรส กีวี ชมพู่ ฝรั่ง ยัมเบอรี่ (หยางเหมย) ลูกปีแป (ผีผา)

3. พืชผัก อาทิ

– การสนับสนุนการปลูกพืชผักที่เป็นเอกลักษณ์และขึ้นชื่อของกว่างซี อย่างมะเขือเทศเมืองไป่เซ่อ หัวเผือกอำเภอระดับเมืองลี่ผู่ และผักบุ้งอำเภอปั๋วป๋าย

– การส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมการปลูกเห็ด 6 ชนิด อาทิ เห็นแชมปิญอง เห็ดหูหนูขาว เห็ดหอม เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม และเห็ดฟาง และวางแผนจัดตั้งสวนอุตสาหกรรมเห็ด พร้อมส่งเสริมการปลูกเห็ดแดง (Russula) ในหมู่บ้าน

4. สร้างแบรนด์ “สินค้าเกษตรกว่างซี” ให้เป็นที่รู้จักทั่วประเทศ เช่น มะม่วงเมืองไป่เซ่อ เผือกอำเภอระดับเมืองลี่ผู่ หอยนางรมเมืองชินโจว กล้วยหอมนครหนานหนิง ดอกมะลิอำเภอเหิงเสี้ยน ชาลิ่วป่าวเมืองอู๋โจว หล่อฮังก้วยอำเภอหย่งฝู เส้นหมี่หลัวซือเฝิ่นเมืองหลิ่วโจว หม่อนไหมอำเภอระดับเมืองอี๋โจว ส้มฉีเฉิงอำเภอฟู่ชวน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเกษตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและได้รับความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่มีมูลค่าสูง

ทั้งนี้ กว่างซีได้วางเป้าหมายว่า ในปี 2563 จะมีสินค้าเกษตรในมณฑลที่ได้รับการรับรอง 3 สินค้า 1 ตราสัญลักษณ์ (สินค้าเกษตรปลอดสารพิษ สินค้าเกษตรฉลากเขียว สินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าเกษตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) ไม่น้อยกว่า 2,000 รายการ มีการบ่มเพาะสินค้าเกษตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ระดับประเทศ 200 รายการ และมีการบ่มเพาะแบรนด์สินค้าเกษตรระดับท้องถิ่น 30 รายการ

 

จัดทำโดย นางสาวหลี่ เจียอี้ (李佳翊) นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี
เรียบเรียงโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์ www.gx.xinhuanet.com (广西新华网) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
รูปประกอบ www. pixabay.com

 

 

 

thaibiz_editor

thaibiz_editor

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม